bai 26 sinh san sinh duong tu nhiên

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Trường THCS Lê Tấn Bê, Bình Tân

Comments

Presentation Transcript

Kiểm tra bài cũ :

Kiểm tra bài cũ 1 .có những loại lá biến dạng nào ? cho ví dụ ? 2 .biến dạng của lá có ý nghĩa gì ?vì sao lá của một số loại xương rồng biến thành gai ? Trường Lê Tấn Bê – Bình Tân

PowerPoint Presentation:

chương V : sinh sản sinh dưỡng bài 26 : sinh sản sinh dưỡng tự nhiên 1. Sự tạo thành cây mới từ rễ ,thân ,lá ở một số cây có hoa . Quan sát các hình dưới đây :

PowerPoint Presentation:

Cây rau má bò trên đất ẩm

PowerPoint Presentation:

Củ gừng để nơi ẩm

PowerPoint Presentation:

Củ khoai lang để nơi ẩm

PowerPoint Presentation:

Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm

PowerPoint Presentation:

Thảo luận nhóm 1.Cây rau má khi bò trên đất ẩm ,ở mỗi mấu thân có hiện tượng gì ?mỗi mấu thân như vậy khi tách ra có thể thành 1 cây mới không ? Vì sao ? 2.Củ gừng để nơi ẩm có thể tạo thành cây mới được không ? Vì sao ? 3.Củ khoai lang để nơi ẩm có thể tạo thành cây mới được không ? Vì sao ? 4. Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành cây mới được không ? Vì sao ?

PowerPoint Presentation:

Tên cây Sự tạo thành cây mới Từ phần nào của cây Trong điều kiện nào Rau má Gừng Khoai lang Lá thuốc bỏng Hoàn thành bảng sau Thân bò Có đất ẩm Thân rễ Nơi ẩm Rễ củ Nơi ẩm Lá Nơi ẩm

PowerPoint Presentation:

Vậy ở một số cây trong điều kiện có đất ẩm cây mới được hình thành từ bộ phận nào ?

PowerPoint Presentation:

ở một số cây khi có đất ẩm , cây mới có thể mọc ra từ cơ quan sinh dưỡng (rễ ,thân ,lá ): Từ thân : cây rau má … Từ lá : cây lá bỏng…. Từ rễ : khoai lang…

PowerPoint Presentation:

chương V : sinh sản sinh dưỡng bài 26 : sinh sản sinh dưỡng tự nhiên 1. Sự tạo thành cây mới từ rễ ,thân ,lá ở một số cây có hoa . - ở một số cây khi có đất ẩm , cây mới có thể mọc ra từ cơ quan sinh dưỡng (rễ ,thân ,lá ): + Từ thân : rau má, củ gừng … + Từ lá : lá bỏng … + Từ rễ : khoai lang …

PowerPoint Presentation:

2 . Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây . Chọn các từ thích hợp trong các từ : sinh dưỡng, rễ củ , độ ẩm ,thân bò ,lá, thân rễ điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: Từ các phần khác nhau của cơ quan …….. ở một số cây như :…… ,…… ,…… ,…. ,có thể phát triển thành cây mới trong điều kiện có ….. .khả năng tạo thành cây mới của các cơ quan …….. Được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên . Sinhdưỡng Rễ củ Thân bò Thân rễ lá Độ ẩm Sinh dưỡng

PowerPoint Presentation:

Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng( rễ , thân ,lá ) Một số cây trong điều kiện có đất ẩm có khả năng tạo thành cây mới từ cơ quan sinh dưỡng . Vậy sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là gì ?

PowerPoint Presentation:

Kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ ? Tại sao trong thực tế tiêu diệt cỏ dại là rất khó? ( nhất là cỏ gai ) Muốn diệt cỏ dại ta phải làm nhưthế nào ? Vì sao phải làm như vậy ?

PowerPoint Presentation:

2 . Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây . Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng( rễ , thân ,lá )

Kiểm tra đánh giá:

Kiểm tra đánh giá Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò, sinh sản bằng lá mà em biết ? Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào ? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bằng cách nao ? Tại sao không trồng bằng củ ? Hãy quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng gì ?

Dặn dò :

Dặn dò Học bài , trả lời các câu hỏi sgk . Chuẩn bị cành rau muống cắm vào cốc đất ẩm Ôn lại bài vận chuyển các chất trong thân

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT !

authorStream Live Help