SINH HỌC 6 BÀI 25 BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CHÀO CÁC EM:

CHÀO CÁC EM CHÚC CÁC EM HỌC GiỎI

Slide 2:

Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1: Phần lớn nước vào cây đi đâu? ĐA: Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường ngoài bằng hiện tượng thoát hơi nước qua các lỗ khí ở lá. Câu hỏi 2: Tại sao khi bứng cây đi trồng ở nơi khác, người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngọn? ĐA: Khi bứng cây đi trồng ở nơi khác, bộ rễ của cây thường bị mất một phần, khả năng hút nước của rễ bị suy yếu, cần có một thời gian phục hồi. Phải chọn ngày râm mát tỉa bớt lá hoặc cắt bớt ngọn cây nhằm làm giảm bớt sự thoát hơi nước cho cây, tránh cây bị héo và chết.

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ Các em để mẫu vật lên bàn (nếu các em mang không đủ các mẫu vật có thể quan sát thêm trên tranh). Quan sát cây xương rồng, ghi nhớ các đặc điểm đã quan sát được.

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

Lá của cây xương rồng có đặc điểm gì? Lá biến thành gai Lá biến thành gai giúp ích gì cho cây? Giúp cây giảm bớt sự thoát hơi nước  cây sống được ở những nơi khô hạn. Các em quan sát cây đậu Hà Lan và cây mây, ghi nhớ các đặc điểm đã quan sát được. Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

H. 25.2; H.25.3 Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

Một số lá chét của cây đậu Hà Lan và lá ở ngọn cây mây có gì khác với lá bình thường? - Lá chét ở cây đậu Hà Lan có tua cuốn - Lá ở ngọn mây có tay móc Những lá có biến đổi như vậy có chức năng gì đối với cây? - Giúp cây leo lên cao Các em quan sát củ riềng hoặc củ dong ta, ghi nhớ các đặc điểm đã quan sát được. Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

H.25.4 Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

: Tìm những vảy nhỏ có trên thân rễ. Hãy mô tả hình dạng và màu sắc của chúng? - Vảy mỏng, màu nâu nhạt, phủ trên thân rễ : Những vảy nhỏ có chức năng gì đối với các loại chồi của thân rễ? - Che chở, bảo vệ cho chồi của thân rễ + Các em quan sát củ hành, cây bèo đất và cây nắp ấm, ghi nhớ các đặc điểm đã quan sát được. Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

H.25.5; 25.6; 25.7 Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

?: Phần phình to của củ hành là do bộ phận nào của lá biến thành và có chức năng gì? - Bẹ lá phát triển dày lên, phình to thành vảy dày, màu trắng. ?: Cây bèo đất lá có đặc điểm gì? - Lá có nhiều lông tiết ra chất dính sâu bọ ?: Cây nắp ấm lá có đặc điểm gì? - Gân chính của một số lá kéo dài thành bình có nắp đậy ?: Chức năng của lá nắp ấm là gì? - Bắt mồi Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

2. Biến dạng của lá có ý nghĩa gì? + Từ các thông tin các em vừa tìm hiểu hãy hoàn thiện bảng phụ sau: (trong 3 phút) Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

Tên mẫu vật Đặc điểm hình thái của lá biến dạng Chức năng của lá biến dạng Tên lá biến dạng Xương rồng Đậu Hà lan Mây Dong ta Hành Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

Tên mẫu vật Đặc điểm hình thái của lá biến dạng Chnăng của lá biến dạng Tên lá biến dạng Xương rồng Gai nhọn Giảm sự thoát hơi nước Lá biến thành gai Đậu Hà Lan Tua cuốn Giúp cây leo lên Tua cuốn Mây Tay móc Giúp cây leo lên Tay móc Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

Tên mẫu vật Đặc điểm hình thái của lá biến dạng Chức năng của lá biến dạng Tên lá biến dạng Dong ta Dạng vảy mỏng màu vàng nhạt Che chở, bảo vệ cho chồi của thân rễ Lá vảy Hành Bẹ lá phình to thành vảy dày màu trắng Chứa chất dự trữ Lá dự trữ Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

?: Biến dạng của lá có ý nghĩa gì? Lá của một số loại cây biến đổi hình thái thích hợp với chức năng khác trong những hoàn cảnh khác nhau. ?: Cho một vài ví dụ về lá biến dạng? - Lá biến thành gai, lá biến thành tua cuốn hoặc tay móc, lá vảy, lá dự trữ, lá bắt mồi,… 2. Biến dạng của lá có ý nghĩa gì? Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

Cuûng coá 1. Sắp xếp các cây có lá biến dạng tương ứng với từng loại lá biến dạng. Các loại lá biến dạng Trả lời Tên cây 1.Lá biến thành gai 1………………… a.Nắp ấm 2.Tua cuốn 2………………… b.Xương rồng 3.Tay móc 3………………… c.Hành 4.Lá dự trữ 4………………… d.Đậu Hà Lan 5.Lá bắt mồi 5………………… e.Mây Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

Các loại lá biến dạng Trả lời Tên cây 1.Lá biến thành gai 1.b a.Nắp ấm 2.Tua cuốn 2..d b.Xương rồng 3.Tay móc 3.e c.Hành 4.Lá dự trữ 4.c d.Đậu Hà Lan 5.Lá bắt mồi 5.a e.Mây Đáp án Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

2. Hãy kể thêm những cây khác ở địa phương em có lá biến dạng? - Nghệ, gừng, … Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ:

Dặn dò: Về nhà: Các em học bài cũ, trả lời các câu hỏi cuối bài này. Đọc mục em có biết. Ôn lại các kiến thức đã học và giải các bài tập trong sách giáo khoa. Chuẩn bị các câu hỏi mà các em chưa trả lời được để tiết sau chúng ta cùng giải đáp. Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Slide 21:

Tiết học đến đây là kết thúc Chúc các em thành công trong học tập Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau

authorStream Live Help