Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Giáo viên Đào Thị Phương Mai

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sinh học 6 PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU? GV: ĐÀO THỊ PHƯƠNG MAI BÀI 24 – TIẾT 25

Slide 2: 

Muối khoáng, H2O Kiểm tra bài cũ H. Cây xanh hút nước và muối khoáng là nhờ bộ phận nào của cây ? O2 Dl H. Cây xanh tiến hành quá trình quang hợp sử dụng những nguyên liệu nào? ? - Nhờ rễ - Nước và khí cacbonic

Slide 3: 

H. Theo quy luật thì nước thường chảy từ đâu tới đâu? - Thường chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp. Vậy mà có một nơi nước lại chảy ngược từ thấp lên cao. Đó là ở đâu và vì sao lại thế thì bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.

Slide 4: 

BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU

Slide 5: 

BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU? 1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?

Slide 6: 

H. Trước khi làm thí nghiệm một số học sinh đã dự đoán được gì? - Một số học sinh cho rằng: phần lớn nước do rễ hút vào đã được lá thải ra ngoài và họ nghĩ rằng nước đã thoát hơi qua lá. Và họ đã làm thí nghiệm để chứng minh

Slide 7: 

BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU? 1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu? a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú

Slide 8: 

a)Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú: *Tiến hành: 2 cốc cây tươi 1Cốc: Cây có lá 1Cốc: Cây không có lá Trùm kín bằng túi ni-lông

Slide 9: 

a)Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú: *Kết quả: Sau 1 giờ, quan sát 2 cây Cây có lá: Thành túi mờ hơi nước Cây không có lá: Thành túi vẫn trong. Cây không có lá Cây có lá Sau 1 giờ

Slide 10: 

H. QUA THÍ NGHIỆM TRÊN TA RÚT RA KẾT LUẬN GÌ? - NƯỚC THOÁT RA NGOÀI QUA LÁ CÂY

Slide 11: 

BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU? 1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu? a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải

Slide 12: 

*Tiến hành: b)Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải:(H.24.2)

Slide 13: 

*Kết quả: Sau 1 giờ Lọ A: Mức nước giảm hẳn Lọ B: Mức nước giữ nguyên Kim cân: lệch về phía lọ B A B Sau 1 giờ b)Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải:(H.24.2)

Slide 14: 

Từ thí nghiệm 2 em rút ra kết luận gì? -Rễ hút nước vào cây -Phần lớn lượng nước đó thoát ra ngoài qua lá

Slide 15: 

-Cây có lá: -Cây không có lá: -Lọ A: Mức nước giảm hẳn -Lọ B: Mức nước giữ nguyên -Kim cân: lệch về phía lọ B Kết quả: a)Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú: b)Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải: A B Thành túi mờ hơi nước. Thành túi vẫn trong.

Slide 16: 

Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sử dụng 2 cây tươi: một cây có đủ rễ, thân, lá và một cây chỉ có rễ, thân không có lá? Thí nghiệm của nhóm nào đã kiểm tra được dự đoán ban đầu? Vì sao em chọn thí nghiệm này? Có thể rút ra kết luận gì? Thảo luận nhóm

Slide 17: 

H. Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sử dụng 2 cây tươi: một cây có đủ rễ, thân, lá và một cây chỉ có rễ, thân không có lá? - Sử dụng cây tươi có đủ rễ, thân và đã ngắt bỏ lá để đối chứng với cây có đủ rễ, thân, lá. Làm như vậy sẽ chứng minh được vai trò của lá trong thí nghiệm.

Slide 18: 

-Cây có lá: -Cây không có lá: Thành túi mờ hơi nước. Thành túi vẫn trong. Chỉ chứng minh được: Lá cây đã thoát hơi nước ra ngoài -Lọ A: Mức nước giảm hẳn -Lọ B: Mức nước giữ nguyên -Kim cân: lệch về phía lọ B Kết quả: a)Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú: b)Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải: B Đã chứng minh được: -Rễ hút nước vào cây -Phần lớn lượng nước đó thoát ra ngoài qua lá A Lỗ khí Hơi nước thoát ra ngoài qua lỗ khí ở lá

Slide 19: 

BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU? 1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu? a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải Kết luận: phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nước qua các lỗ khí ở lá.

Slide 20: 

Bài tập 4*(SGK-trang 82) Từ thí nghiệm của nhóm 1, hãy cho biết nhóm 2 có thể thay cân bằng dụng cụ gì mà vẫn chứng minh được phần lớn nước do rễ hút vào cây thoát hơi qua lá? A A B B Sau 1 giờ Sau 1 giờ

Slide 21: 

- Theo tính toán của các nhà khoa học thì có tới trên 98% nước do rễ hút vào cây đã thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nước qua lá. - Lượng nước thoát ra từ một cây Ngô trong mùa hè vào khoảng từ 200- 300lít - Lượng nước thoát ra từ tất cả Thực vậttrên trái đất trung bình mỗi năm là 55.000 tỷ tấn EM CÓ BIẾT

Slide 22: 

BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU? 1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu? 2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá

Slide 23: 

Nước, muối khoáng hoà tan Hơi nước Tinh bột - Tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và muối khoáng hoà tan vận chuyển được từ rễ lên lá. - Giữ cho lá được dịu mát để cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng.

Slide 24: 

BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU? 1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu? 2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá - Tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và muối khoáng hoà tan vận chuyển được từ rễ lên lá. - Giữ cho lá được dịu mát để cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng.

Slide 25: 

Tho¸t h¬i n­íc qua l¸ Nước và muối khoáng hoà tan N­íc N­íc Nước Nước Nước Nước Nước Nước và muối khoáng hoà tan. H. Tại sao cần phải tưới nước thường xuyên cho cây và không đươc ngắt lá, bẻ ngọn, bẻ cành cây?

Slide 26: 

Hãy trả lời câu hỏi đầu bài: + Ở đâu mà nước chảy ngược? + Vì sao ở đó nước lại chảy ngược? - Trong cây nước được vận chuyển từ rễ, lên thân, ra lá. - Vì lá thoát hơi nước tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và muối khoáng hoà tan vận chuyển được từ rễ lên lá.

Slide 27: 

BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU? 1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu? 2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá 3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước qua lá?

Slide 28: 

Tìm hiểu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá. Hãy đánh dấu  vào ô tương ứng trong bảng sau: ít Nhiều ít Nhiều Lặng gió Gió thổi mạnh Nồm ẩm Khô hanh Mát Nóng Râm Nắng Cây thoát hơi nước Thời tiết Cây thoát hơi nước Thời tiết THẢO LUẬN NHÓM

Slide 29: 

ít Nhiều ít Nhiều Lặng gió Gió thổi mạnh Nồm ẩm Khô hanh Mát Nóng Râm Nắng Cây thoát hơi nước Thời tiết Cây thoát hơi nước Thời tiết         Ánh sáng Nhiệt độ Độ ẩm Gió Tìm hiểu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá. H. Có những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước qua lá?

Slide 30: 

BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU? 1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu? 2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá 3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước qua lá? - Ánh sáng - Nhiệt độ - Độ ẩm không khí - Gió

Slide 31: 

H. Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn? - Nhằm mục đích làm giảm sự thoát hơi nước qua lá khi cây chưa bén rễ. Khi đánh cây, bộ rễ bị tổn thương nên lúc mới trồng rễ chưa thể hút nước để bù vào lượng nước đã mất qua lá. Lúc đó nếu để nhiều lá, cây bị mất quá nhiều nước có thể héo rồi chết.

Slide 32: 

Í H K Ỗ L G N Ô L I N Ỗ G H C Ạ M N Ạ H Ô H K P Ợ H G N A U Q M Ệ I H G N Í H T 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1. (6chữ cái) Khi làm thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá, các bạn đã dùng túi gì? 2. (6chữ cái) Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên lá nhờ bộ phận nào của cây? 3. (6chữ cái) Cần phải tưới nước đủ cho cây, nhất là vào thời kì nào? 4. (8chữ cái) Quá trình lá cây nhờ chất diệp lục, sử dụng, khí cácbônic và năng lượng ánh sáng măt trời để chế tạo ra tinh bột được gọi là........ 5. (9chữ cái) Để chứng minh phần lớn nước do rễ hút vào cây được thoát hơi qua lá, em phải làm gì?

Slide 33: 

Chọn câu trả lời đúng - Sự thoát hơi nước có ý nghĩa gì trong đời sống của cây: A Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng B Tạo sức hút giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan từ rễ lên lá. C Cả A và B đều đúng D Cả A và B đều sai

Slide 34: 

- Những điều kiện nào sau đây ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước qua lá: A Độ ẩm không khí, ánh sáng, nhiệt độ, gió. B Lượng khí Oxi và khí Cacboníc trong không khí C Lượng chất hữu cơ có trong cây D Cả A, B và C

Slide 35: 

DẶN DÒ - Học và trả lời câu hỏi 1, 2 ,3 ,4 Tr82 - Đọc “ Em có biết” - Soạn bài 25 - Chuẩn bị bài sau: đoạn xương rồng có gai, củ dong, củ hành, cành mây, cây bèo đất, tranh ảnh về lá biến dạng, kẻ bảng Tr.85 SGK vào vở bài tập.

Slide 36: 

CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help