Школа № 68

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

О школе

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ДОНЕЦКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА 1-3 ступеней № 68 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

PowerPoint Presentation:

Директор – Гуськова Тетяна Борис і вна , відмінник освіти України, ф і лолог, учитель р осійської мови та літератури (в ища категор і я, учитель-методист) За ступник директора з ВР – Шарова Валентина Васил і вна , відмінник освіти України , б і олог, учитель «Основ здоров’я» (в ища категор і я, учитель-методист), координатор програм и «С прияння здоров’ю», голова координаційно-валеологічної ради За ступник директора з НВР – Столярова Ольга О лекс іївна , учитель початкових класів (старший учитель), куратор програм и « Корисні звички » За ступник директора з НВР – Шишова Т етяна Василівна , ф і лолог, учитель р осійської мови та літератури (в ища категор і я, учитель-методист), куратор проект у « І нтеграц і я культур и здоров’я у навчальні предмети » За ступник директора з НР – Коновалова Тетяна Григорівна , математик , учитель математики ( вища категорія, ст. учитель ), куратор проект у «Режим дня школ яра » Педагог-орган і затор – Куконос Св і тлана Григор і вна , ф і лолог, учитель р осійської мови та літератури (в ища категор і я, учитель-методист), куратор програм и «Д і алог», «Р і вн и й-р і вному»

PowerPoint Presentation:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ Учителя высшей категории – 23 чел. Учителя первой категории – 13 чел. Учителя 2 категории – 8 чел. Специалисты – 15 чел. ИМЕЮТ ЗВАНИЕ: Учитель-методист – 12 чел Старший учитель – 8 чел

PowerPoint Presentation:

ОТЛИЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ Шарова В.В. Гуськова Т.Б. Яценко А.В. Дюрбенко Л.П. Чубовская Г.Г. Крупенина Г.М.

PowerPoint Presentation:

11 учителей нач.классов 4 учителя укр. языка и лит. 5 учителей русск.языка и лит. 12 учителей английского языка 2 учителя французского языка 2 учителя немецкого языка 3 учителя математики 2 учителя физики 2 учителя истории 2 учителя биологии КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1 учитель географии 2 учителя труд. обучения 3 учителя физкультуры 1 учитель музыки 1 учитель ИЗО волонтер Практический психолог; Социальний педагог; Логопед Медицинская сестра Библиотекарь

PowerPoint Presentation:

В школе: Специализированных – 17 кл Общеобразовательных – 8 кл

PowerPoint Presentation:

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССАХ ИЗУЧАЮТСЯ: Английский язык – по 3 часа в начальной школе, по 5 часов в средней и старшей школе; Французский язык – по 1 часу в начальной школе, по 3 часа в средней и старшей школе; Немецкий язык – по 1 часу в начальной школе, по 3 часа в средней и старшей школе .

PowerPoint Presentation:

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 2 комнаты психологической разгрузки Комната физической разгрузки; Тренажерный зал; 2 спортивных зала; 3 спортивных площадки; Футбольное поле с искусственным покрытием; 2 танцевальных зала; Солевая комната; Медицинский кабинет; Стоматологический кабинет; Логопедический кабинет; Компьютерный класс; Лингафонный класс.

PowerPoint Presentation:

Школа содействия здоровью

PowerPoint Presentation:

Формирование позитивной мотивации на здоровый способ жизни Снижение заболеваемости Повышение уровня физической и умственной работоспособности Развитие творческих способностей Создание условий для удовлетворения разносторонних интересов участников учебно-воспитательного процесса Формирование основ культуры здоровья Воспитание здоровой личности

PowerPoint Presentation:

Донец ька загальноосвітня спеціалізована школа 1-3 ступен ів № 68 з поглибленим вивченням іноземних мов - ШКОЛА С ПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю: * Учасник м і жнародного проект у « Є вропейс ь ка мережа шк і л с прияння здоров’ю » * Член Всеукраїнської Асоціації шкіл сприяння здоров’ю *Всеукраїнський інформаційний центр з формування здорового способу життя та культури здоров’я *Школа-лаборатор і я при Обл І П П О * Учасник рег і онально ї програм и «Мон і торинг оздоров чої функц ії о світи » * Лауреат Всеукра ї нс ь кого конкурс у «100 кращих шк і л Укра їни » в ном і нац ії «Школ и здоров’я» * Обласна базова школа по формуванню здорового способу життя * Працює за всеукраїнськими програмами : - «Д і алог» - « Корисні звички » - «Р і вн и й-р і вному»

PowerPoint Presentation:

УРОКИ: Основы здоровья, Валеология, Факультативы , ЛФК

PowerPoint Presentation:

Комнаты психологической разгрузки

PowerPoint Presentation:

Комната физической разгрузки

PowerPoint Presentation:

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ГЛАЗ

PowerPoint Presentation:

СОЛЕВАЯ КОМНАТА

PowerPoint Presentation:

ЭКРАНЫ НАСТРОЕНИЯ

PowerPoint Presentation:

Урахування періодів працездатності учнів Урахування фізіологічних особливостей Урахування психологічних особливостей (темпераменту, статі тощо) Наявність емоційних розрядок Наявність фізкультхвилинок на уроці Чергування видів діяльності (кожні 7-10хв) Гігієнічні умови в кабінеті (температурний режим, свіжість повітря, чистота та освітлення приміщення, дошки) Психологічний клімат на уроці Наявність музичних хвилинок Сучасний урок Здоров'язберегаючі аспекти

PowerPoint Presentation:

Формування “вчителя нового типу” Залучення батьків до формування іміджу школи Високий рівень освіти Школа сьогодні Виховання особистості Розвиток та вдосконалення учнівського самоврядування Використання нових та здоров'язберегаючих технологій Сучасна школа Том 1, выпуск 1 Дата выпуска бюллетеня Не можна людину навчити на все життя, її треба навчити вчитися все життя Профільність навчання

PowerPoint Presentation:

Робота вчителів предметників Вдосконалення фізичного навчання Психологічний супровід Соціальна робота Виховна робота Позакласна робота Робота шк. бібліотеки Робота класних керівників Адміністрація школи Робота з батьками Класні години Класні презентації Моніторинг здоров ’ я, ведення “Портфоліо ” Педради, семінари Оздоровчий літній табір Соц. допомога багатодітним родинам Проведення “Тижнів здоров ’ я” Створення групи медіаторів Вдосконалення роботи спортивних секцій Створення спортивних секцій для вчителів Ранкова дихальна гімнастика Оформлення “куточка здоров ’ я ” Оформлення стендів по “косметології”, здоровому харчуванню Інтеграція оздоровчого процесу у навчальний Створення санітарно- гігієничних умов тренажерний зал Психолого-пед. семінари” Консультації батьків Викладання предметів: “Психологія родини”, “Вікова психологія”, тощо Тренінги для вчителів Створення мультімедійного відділу Систематизація літератури Робота Клубів …. Оформлення виставок Робота хореографічних колективів Робота ІЗОстудії Робота шк.театру Школа сприяння здоров’ю” Профорієнтаційна робота Запрошення спеціалістів Створення оптимальних умов для функц. фіз. культури Розробка метод. рекомендацій для фізкультхвилинок та рухливих перерв Шкільні музеї Введення “класного рейтингу”

PowerPoint Presentation:

Наявність місць для пиття води, оснащених фільтрами для очищення води Спеціальна підібрана кольорова гама, яка підтримує позитивний психоемоційний фон Розробка максимально корисного меню їдальні Наявність куточків гігієни (місця для миття рук) на кожному поверху Режим шкільного харчування Провітрювання класів та коридорів Наявність картин, композицій з квітів, та інших виробів мистецтва Музичне супроводження перерв (класичною музикою) Використання знань з ароматерапії (іонізатори повітря, ароматичні олії) Озеленення школи рослинами , які мають терапевтичний ефект Провітрювання класів та коридорів Наявність картин, композицій з квітів, та інших виробів мистецтва Санітарно-гігієнічні умови

PowerPoint Presentation:

Учні Вчителі Батьки Школа сьогодні – місце перехрещення відносин та інтересів учнів, батьків, вчителів. І задача сучасної школи зробити так: щоб сучасні батьки щиро цікавились її проблемами та разом вирішували власні. Том 1, выпуск 1 Дата выпуска бюллетеня Сучасна школа Перехрестя… Щоб кожен учень пишався своєю школою і з задоволенням йшов здобувати знання, будучи здоровою особистістю Щоб сучасний вчитель любив свою роботу, бачив результати своєї праці та не переставав вчитися.

PowerPoint Presentation:

МУЗЕЙ ГИГИЕНЫ

PowerPoint Presentation:

Спортзалы, спортивные площадки

PowerPoint Presentation:

НА УРОКАХ: физкультминутки, динамические паузы

PowerPoint Presentation:

Дети учатся в школе полного дня: уютные классы, спальни, службы

PowerPoint Presentation:

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

PowerPoint Presentation:

А ПОСЛЕ УРОКОВ: музейная этнографическая комната

PowerPoint Presentation:

Уроки украинской вышивки

PowerPoint Presentation:

БИБЛИОТЕКА

PowerPoint Presentation:

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС

PowerPoint Presentation:

ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ

PowerPoint Presentation:

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ТАНЦЕВАЛЬН ЫЙ КРУЖОК «УЛЫБКА»

PowerPoint Presentation:

РАБОТА КРУЖКОВ, СЕКЦИЙ, ФАКУЛЬТАТИВОВ

PowerPoint Presentation:

ТЕАТР МОДЫ

PowerPoint Presentation:

ЕВРОКЛУБ

PowerPoint Presentation:

ЕВРОКЛУБ

PowerPoint Presentation:

ФАН-КЛУБ

PowerPoint Presentation:

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!!!

authorStream Live Help