Istorija

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Испрашување по Историја:

Првата Светска војна и последици Испрашување по Историја

PowerPoint Presentation:

Во која година Бенито Мусолини ја презел власта во Италија? 1928 1919 1923 1922

PowerPoint Presentation:

Точно.

PowerPoint Presentation:

Неточно.

PowerPoint Presentation:

Тоталитаризмот во Германија се појави во фомра на? Сталинизам Фашизам Нацизам

PowerPoint Presentation:

Точно.

PowerPoint Presentation:

Неточно.

PowerPoint Presentation:

Која од следниве земји била од страна на Антантата во П.С.В? Османлиска Империја Бугарија Австро-Унгарија Грција

PowerPoint Presentation:

Точно.

PowerPoint Presentation:

Неточно.

PowerPoint Presentation:

Препознај го ликот.

PowerPoint Presentation:

Кога капитулирала Германија? 11 ноември 1919 11 октомври 1918 12 ноември 1918 11 ноември 1918

PowerPoint Presentation:

Точно.

PowerPoint Presentation:

Неточно.

Одговори на следните Прашања.:

Одговори на следните Прашања. Која била главната причина за почетокот на П.С.В? Што преставува пактот Рибентроп-Молотов? Што се случуваше во Германија во 1938 Година? Кои беа каракактеристиките на Фашизмот? Кои држави членуваа во Балканската антанта?

PowerPoint Presentation:

На кој фронт Германија војуваше против Франција и Англија? На западниот фронт На источниот фронт На јужниот фронт На Далечниот Исток

PowerPoint Presentation:

Точно.

PowerPoint Presentation:

Неточно.

PowerPoint Presentation:

Романија во П.С.В беше од страна на? Антантата Централните сили

PowerPoint Presentation:

Точно.

PowerPoint Presentation:

Неточно.

PowerPoint Presentation:

Колку македонци мобилизираше Србија во П.С.В? 53.000 33.000 51.100 52.000

PowerPoint Presentation:

Точно.

PowerPoint Presentation:

Неточно.

PowerPoint Presentation:

Како била поделена Македонија по балканските војни? Турција,Србија,Бугарија,Албанија Грција,Србија,Бугарија,Турција Грција,Србија,Албанија,Бугарија

PowerPoint Presentation:

Точно.

PowerPoint Presentation:

Неточно.

PowerPoint Presentation:

Кој бил на чело на МРО? Јане Сандански Питу Гули Наце Димов Крсте Петков Мисирков

PowerPoint Presentation:

Точно.

PowerPoint Presentation:

Неточно.

PowerPoint Presentation:

За што се залагале МРО? Автономија на Вардарска Македонија За ревизија на Букурешткиот Мировен договор За независна Македонија

PowerPoint Presentation:

Точно.

PowerPoint Presentation:

Неточно.

PowerPoint Presentation:

Што направил Тодор Александров кога бил на чело на ВМРО? Кренал востание Терористички Акции Го издавал Македонскиот Гласник

PowerPoint Presentation:

Точно.

PowerPoint Presentation:

Неточно.

PowerPoint Presentation:

Каква била Првата Светска војна за македонскиот народ? Од голема корист Мирна Брато убиствена

PowerPoint Presentation:

Точно.

PowerPoint Presentation:

Неточно.

Препознај го ликот:

Препознај го ликот

Одговори на следните прашања.:

Одговори на следните прашања. Зошто на П.М.К Македонија преставува јаболка на раздорот? Каков став имале големите сили кон М.Н.П? Каков став имале балканските држави кон М.Н.П? Кои активности и заложби ги пројавиле М.Емиграција од Русија,Бугарија,Турција. Кои биле предлозите на Џејмс Бауер,Паул Христо и Гери Херстол?

Со какви форми на отпор одгорворил македонскиот народ за време на П.С.В?:

Со какви форми на отпор одгорворил македонскиот народ за време на П.С.В? Избегнување на мобилизација Криење на житото и добитокот за реквизација Дезертирања и војнички бунтови за поддршка на Октомвриската револуција во русија и слично

Кои се последиците од П.С.В за Македонија?:

Кои се последиците од П.С.В за Македонија? Многу градови претрпеа стравотни разурнувања Посебно страдаа градовите Битола,Дојран, Лерин и Серез. Луѓето преживеаа глад и тешки заразни епидемии Денационализацијата и Асимилацијата продолживаше во македонија.

Изработил:Дамјан Радев III-7:

Изработил:Дамјан Радев III-7

authorStream Live Help