Кикинда од Алексе Константинова

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Kikinda : 

Kikinda Moj grad

Slide 2: 

Kikinda u Srbiji

Demografska istorija Kikinda : 

Demografska istorija Kikinda Srbi = 12.492 (72,00%) Nemci = 2,372 (13,67%) Mađari= 2.300 (13,25%) ostali = 185 (1,06%) 1860. godina Srbi = 14.214 (53,00%) Mađari = 5.968 (22,27%) Nemci = 5.855 (21,85%) ostali = 758 (2,82%) 1910. godina Srbi = 24.908 Mađari = 7.701 Romi = 327 Hrvati = 304 1960. godina

Kikinda u praistoriji : 

Kikinda u praistoriji Mnogobrojni arheološki dokazi svedoče to da su stare civilizacije ovde živele pre više od 7000 godina. Ljudi su se naseljavali i odlazili, bivali i nestajali, a sve u zavisnosti od mnogobrojnih i različitih istorijskih okolnosti.

Naziv Kikinda : 

Naziv Kikinda Naziv Kikinda je 1. put zabeležen u XV veku i to u obliku Кöкényd, a najverovatnije je označavao, zajedno sa nazivom Ecehida, ime više malih naselja. Današnji naziv grada prvi put na geografskoj karti javlja se 1718. kao Gross Kikinda. Poreklo reči Kikinda nije još uvek razjašnjeno. Najčešće se objašnjava madjarskim nazivom korovske biljke kökény(trnjina).

Savremena istorija : 

Savremena istorija Savremena istorija Kikinde počinje pre od oko 250 godina, tj. od 1752., kada je ovo područje počelo da se naseljava i gradi. Prvi naseljenici bili su Srbi, austrijski graničari, koji su je štitili od upada Turaka na Morišu i Tisi. Oni nakon Požarevačkog mira ostaju bez svog osnovnog zanimanja. Novonastalo naselje brzo se organizovalo i graničari su se lako navikli na nov rataraski način života. Kasnije se u Kikindu naseljavaju Nemci, Mađari i Jevreji.

Kikinda kao okrugVelikokikindski dištikt : 

Kikinda kao okrugVelikokikindski dištikt Davadesetak godina nakon osnivanja naselja, 12.11.1774., austrijska carica Marija Terezija formira Velikokikindski privilegovani dištrikt(okrug), sa sedištem u Kikindi. U sastav dištrikta, osim Kikinde, ulaze još 9 naselja severnog i srednjeg Banata, koja su naselili srpski graničari. Stanovnici tih mesta imali su značajne ekonomske i političke povlastice u okviru Habzburške monarhije.

Torontalska županija : 

Torontalska županija Dištikt se, s prekidima, održao sve do 1876. godine, kada se ukida, a Kikinda ulazi u sastav novonastale Torontalske županije, sa središtem u Zrenjaninu. Torontalska županija je obuhvatala gotovo ceo banat. Zanimljiv podatak je da je Kikinda krajem XIX veka u okviru Torontalske županije imala najviše stanovnika, čak 22.000.

Urbanistički pogled : 

Urbanistički pogled U urbanističkom smislu grad pripada grupi planski organizovanih naselja. Kikinda je imala široke ulice koje se seku pod pravim uglom, centralni gradski trg, sa pijacom, crkvom, gradskom kućom, školom, gostionu… U tom smislu, Kikinda se ni danas nije ništa veliko promenila.

Značajni periodi : 

Značajni periodi Godine 1848/49, kroz grad je prošla čuvena buna Srba u Vojvodini. Kikindjani su prvo ispoljavali samo socijalni revolt, da bi se kasnije i oni uključili u pobunu. U gradu se naizmenično smenjuju srpska i ugarska vlast, uz velika razaranja,stradanja i sukobljavanja. Bio je to jedan od najtežih trenutaka u istoriji Kikinde.

Ubrzani razvoj : 

Ubrzani razvoj Period od kraja XIX veka do početka I svetskog rata predstavlja miran i plodotvoran period u istoriji grada, sa naglim ekonomskim i urbanim razvojem. Tada se formira i gradsko jezgro koje i danas krasi Kikindu. Godine 1895. grad dobija uredjenu samoupravu(status, senat, gradsko predstavništvo, gradonačelnika…).

Kikinda za vreme rata : 

Kikinda za vreme rata Kraj I svetskog rata je jedan od prelomnih trenutaka u istoriji grada. Ulazak srpske vojske u grad predstavlja težnju Kikindjana-Srba za ujedinjenje sa Srbijom. Ali na ekonomskom planu grad se nasao u nepovoljnoj situaciji izmedju 2 granice. Period izmedju 2 svetska rata ne predstavlja period ekonomskog uspona za grad, nego baš suprotno.

Kikinda za vreme rata : 

Kikinda za vreme rata Nakon samo dvadesetak godina mira, Kikinda ulazi u II svetski rat. Grad je oslobodjen 6.10.1944. Ovog puta država ostaje ista, ali se bitno menja njena ekonomsko-politicka organizacija i strukura. Takođe se značajno menja i etnička slika grada. Nestaju Jevreji i Nemci, a bilo je oko 22% Nemaca i oko 2% Jevreja.

Kikinda u 2. polovini XX veka : 

Kikinda u 2. polovini XX veka Period od polovine šezdesetih do polovine osamdesetih, slično onom s kraja XIX i početkom XX veka, obeležen je dinamičkim razvojem grada; nove fabrike i proizvodni pogoni, nove stambene zgrade i naselja, razni objekti opšteg i drušvenog standarda, popločan trg… Ovo sve je definitvno istaklo i uobličilo urbanu dimenziju Kikinde.

Suvača : 

Suvača Kikindska suvača jedna je od 2 u Panoniji. Sagrađena je 1899. godine, a s radom je prestala 1945. Proglašena je za kulturno dobro u Srbiji.

Kurija : 

Kurija Kurija je sagrađena u periodu od 1835. do 1839. godine za potrebe Velikokikindskog dištrikta. Nakon ukidanja dištrikta, narednih 90 godina u zgradi je bio smešten sud sa zatvorom.

Kikindski mamut-Kika : 

Kikindski mamut-Kika Kikindski mamut je iskopan septembra 1996. na prostorima glinokopa fabrike ,,Toza Markovic” u Kikindi.

Dani ludaje : 

Dani ludaje Dani ludaje su najveća kikindska manifestacija. Održavaju se svake godine, i to 2. vikenda u Oktobru.

Terra : 

Terra Simpozijum Terra je najveći kulturni dogadjaj u Kikindi. Prvi put je održan 1982., i traje ceo jul. Na njemu je do sada učestvovalo 373 vajara iz 33 zemlje. Na prostoru Terre nalazi se oko od 100 skulptura.

ATTENDITE : 

ATTENDITE Autor Aleksa Konstantinov,VII 2, 2010.godine

authorStream Live Help