Bajić Vukašin

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KURIJA:

KURIJA

Slide 2:

U centru grada Kikinda,na gradskom trgu nalazi se jedna od najlepših i najvećih građevina po imenu KURIJA.

Slide 3:

Kada je austrijska carica Marija Terezija 1774. godine formirala Velikokikindski privilegovani dištrikt,javila se ideja o izgradnji upravne zgrade tj. KURIJE.

Slide 4:

Na ziv Kurija potiče od latinske reči curia što znači sudnica,većnica.

Slide 5:

Gradnja kurije započeta je 1836. godine, a završena 1839 .godine. Koliko je to bio značajan poduhvat govori i činjenica da je građa za zgradu najverovatnije stigla sa Karpata preko reke Begej.

Slide 6:

Najimpresivniji detalj jeste kameni grb težak 2 tone koji je montirao kikindski zidar Matija Švarc za 2000 forinti u srebru.

Slide 7:

U prizemlju zgrade je veliki glavni ulaz sa kasetiranom kapijom i jedinstvenom kvakom .

Slide 8:

I spred Kurije i u njenim prostorijama dešavali su se najznačajniji događaji grada Kikinde kao što je bila nacionalna buna 1848. godine.To je bio sukob naroda i mađarske konjice .

Slide 9:

Zatvor je u ovoj zgradi bio od 1840. godine sve do šezdesetih godina XX veka, kada su svi zatvorenici premešteni u zrenjaninski zatvor .

Slide 10:

U zatvorskim ćelijama bilo je mnogo poznatih javnih i plitičkih ličnosti kao sto su Jovan Popović, učitelj Čedomir Glavaški ...

Slide 11:

A u svečanoj sali Kurije organizovani su prijemi za austrougarskog cara Franju Josifa i jugoslovenskog kralja Aleksandra 1919. godine.

Slide 12:

9. janura 1942. godine u dvorištu zgrade Nemačka vojska je streljala 30 nevinih taoca.

Slide 13:

Danas se u zgradi Kurije nalazi Narodni Muzej.

Slide 14:

Svakog maja u njemu se održava manifestacija “Noć muzeja”koja na zanimljiv način obrađuje najraznovrsnije teme.

Slide 15:

U dvorištu Kurije od 2006.godine nalazi se replika mamuta KIKE čiji su originalni ostaci pronađeni na teritoriji našeg grada

Slide 16:

Pored toga u zgradi Kurije nalazi se Istorijski arhiv i Društvo za negovanje muzike “Gusle”.

Slide 17:

POZDRAV IZ KIKINDE Hvala na pa žnji! Autor: Vukašin Bajić

authorStream Live Help