Aleksandra Bajić

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Znamo li da prepoznamo o čemu se radi na osnovu datih slika?:

Znamo li da prepoznamo o čemu se radi na osnovu datih slika?

Slide2:

„TOZA MARKOVIĆ“ Napravila Aleksandra Bajić iz VII1

Slide3:

Sve je počelo pričom kada je Mihalj Bon u zadnjoj brazdi svoje njive našao ćup pun zlatnih dukata...

Slide4:

Mihalj Bon bio je iz nemačke porodice koja se doselila u Sent Hubert, današnje Banatsko Veliko Selo Njegov otac je prvi pokrenuo ručno pravljenje cigala i pokrenuo ciglane u Žombolju i tadašnjoj Velikoj Kikindi Umro je 1930. godine

Slide5:

Sve je počelo pričom kada je Mihalj Bon u zadnjoj brazdi svoje njive našao ćup pun zlatnih dukata... Prvi naziv beše „ Braća Bohn “... Najveće fabrike u to vreme nalazile su se u Žombolju i Velikoj Kikindi, ali su se takođe nalazile u Budimpešti, Bekeščabi i Lugošu.

Slide6:

Žombolj, Rumunija Lugož, Rumunija

Slide7:

Bekeščaba, Mađarska

Slide8:

Sve je počelo pričom kada je Mihalj Bon u zadnjoj brazdi svoje njive našao ćup pun zlatnih dukata... Prvi naziv beše „ Braća Bohn “... Najveće fabrike u to vreme nalazile su se u Žombolju i Velikoj Kikindi, ali su se takođe nalazile u Budimpešti, Bekeščabi i Lugošu. Krajem XIX veka fabrika industrijski napreduje , pre šavši sa manufakturne proizvodnje na parnu mašinu 1900. dobija zlatnu medalju za crep u Parizu

Slide9:

Naziv „Toza Marković“ prvi put se pojavio 1944. godine, nakon što je kompanija pripala državi. Zvala se Industrija cigle i crepa „Toza Marković“ Ime je dobila po Svetozaru Markoviću Tozi, narodnom heroju Jugoslavije

Simpozijum „Terra“ održava se svake godine od 1. do 31. jula. Osnovan je 1982. godine.:

Simpozijum „Terra“ održava se svake godine od 1. do 31. jula. Osnovan je 1982. godine. Muzej je otvoren 2017. godine, i sadrži sve što su vajari napravili proteklih 36 simpozijuma Terra je bila bivša kasarna, takođe i konjušnica

Hvala na pažnji!:

Hvala na pažnji! https://youtu.be/jnEiATZC09Q

authorStream Live Help