ORUŽJE U DRUGOM SV.ratu-Slavko Rajić

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ученичка презентација о неким врстама наоружања у Другом светском рату.

Comments

Presentation Transcript

ORUŽJE U DRUGOM SVETSKOM RATU:

ORU ŽJE U DRUGOM SVETSKOM RATU

NEMAČKO ORUŽJE U II SVETSKOM RATU:

NEMAČKO ORUŽJE U II SVETSKOM RATU Nemački tenkovi: 1) ELEFANT - najbolji lovac tenkova u Nemačkoj - Dizajniran i sagrađen pod imenom Ferdinand, u čast svog tvorca Ferdinanda Poršea - S lužbeni naziv mu je bio Pa nzerjager Tiger(p) a radna oznaka Sd. Kfz. 184 Imao je masu od 65 tona O snovno naoružanje 88 mm pak 43 protutenkovski top poznatiji kao StuK 43/1

Slide3:

2) MARDER I- bio je lovac tenkova M asa mu je bila 8,2 tone P očetak proizvodnje 1942. godine O snovno naoružanje 75 mm pak 40

Slide4:

3) TIGER I - drugi naziv Panzer VI Tiger Nemački teški tenk I mao je masu od 56 tona P roizvodio se od 1942. godine N adimak “Tiger” mu je dodelio Ferdinand Porše N astao je posle operacije Barbarossa i nemačkog napada na SSSR N umerička oznaka I dodeljena mu je nakon pojave Tigera II O snovno naoružanje 88 mm KwK 36 l/56 top (92 granate)

Slide5:

4) TIGER II - drugi naziv Panzerkampfwagen Tiger Ausf. B N emački teški tenk M asa 68 tona D izajn tenka je isti kao i kod prethodnika Tigera I, ali je Tiger II napravljen s namerom da ima još bolju oklopnu zaštitu - O snovno naoružanje 88 mm KwK 43L/71 top

Slide6:

NEMAČKI AVIONI U II SVETSKOM RATU 1)ARADO Ar 234- prvi ikada izgrađeni vojni avion bombarder sa mlaznim motorom P robni let je bio 15.6.1943 U veden u upotrebu 1944. godine

Slide7:

2) DORNIER Do 17 - neki su ga nazivali i “leteća olovka” L aki nemački bombarder B io je zamišljen kao brzi i laki bombarder, u teoriji sposoban pobeći neprijateljskim lovcima N jega pokreću dva motora koja se nalaze na krilima aviona R epni deo ima 2 stabilizatora D izajniran je 1930. godine J edan od 3 glavna nemačka bombardera korišćenih u prve 3 godine II sv. rata

Slide8:

3) FIESELER Fi 156 - laki izvidnički avion sa jednim motorom P oznat je postao po svojoj mogućnosti poletanja i sletanja na neuređena i ograničena područja zbog čega se intenzivno koristio u II. s v. R atu - P robni let je bio 1936. godine

Slide9:

4) JUNKERS Ju 52 - bio je nemački avion transporter i bombarder J edan od prvih aviona korišćen u II sv. R atu P roizvođen od 1932. do 1945. godine U 1930.-tim i 1940.-tim godinama leteo je u civilne i vojne svrhe, a bio je korišćen i u civilne svrhe

Slide10:

5) MESSERSCHMITT Bf 109 G-6 - nemački lovački avion K onstruisao ga je Willy Messerschmitt u ranim 1930.-tim godinama J edan od prvih modernih lovaca onog doba U veden u upotrebu 1937. godine

AMERIČKO ORUŽJE U II SV. RATU:

AMERIČKO ORUŽJE U II SV. RATU 1) M1 GARAND -američka polu-automatska puška - A merička vojska ju je uvela 1936. godine

Slide12:

2) A utomat Tompson- originalni naziv Thompson SMG A merički automat u kalibru 45 ACP D izajnirana od strane generala Džona T. Tompsona P rvobitno korišćen od strane gangstera

Slide13:

3) FAT MAN - atomska bomba koja je bačena na Nagasaki 1945. godine - Bo mba je imala masu od 4,67 tona, a bila je dugačka 3,66 m

Slide14:

4) LITTLE BOY -naziv atomske bombe koja je bačena na Hirošimu 1945. godine - B omba je imala masu od 4,9 tona, a bila je dugačka 3 metra

Slide15:

K raj H vala na pažnji pripremio Slavko Rajić VIII1

authorStream Live Help