Kikinda

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Prezentacija o Kikindi, Dario Divković

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

ISTORIJA KIKINDE ISTORIJA NASEG PRELEPOG RODNOG GRADA

Slide2:

POLOZAJ KIKINDE KIKINDA U severnom delu Banata , u neposrednoj blizini srpsko-rumunske granice , prostire se Kikinda . Kikinda je udaljena od Beograda 127 Kilometara . Od srpsko-rumunske granice je udaljen 7,5 kilometara Do polovine 19 . veka , grad je imao rečicu , Galacku , ali Nakon poplava , 1857 . godine , tok Galcke je odsečen

Slide4:

ISTORIJA GRADA Velikokikindski dištrikt 12 . novembra 1774 . godine Austrijska carica Marija Terezija , formirala je Velikokikindski privilegovani okrug , kao posebna administrativna jedinica feudalne vlade sa sedištem u Kikindi.Pored toga, okrug Kikinda ubraja još devet naselja srpskih pograničnih vojnih objekata Okrug je funkcionisao sa prekidima , sve do 1876 . godine kada je ukinuta , a Kikinda je izdvojena i organizaciono i administrativno

Slide5:

INDUSTRIJA GRADA Kikinda izuzetno je bogata nalazištima nafte , gasa i glinom visokog kvaliteta . Ima razvijenu industriju materijala , prehambene industrije u okviru poljoprivrednog kombinata

Slide7:

ZANIMLJIVOSTI I ATRAKCIJE DANI LUDAJA Svake godine , sredinom oktobra , Kikinda postane na nekoliko dana centar Evrope i to zahvaljujući jednoj biljci , ludaji . Sve je krenulo još u davnoj prošlosti kada su ljudi , da bi opisali koliko je Kikinda ravna , govorili : " Popneš se na ludaju i vidiš Kekendu “. A na Danima ludaje , ljudi se nadmeću čija je ludaja najduža i najteža. najteža ludaja do sada izmerena u Kikindi vagala je čak 253,4 kg.  

Slide8:

ZANIMLJIVOSTI I ATRAKCIJE MUZEJ I KIKA Narodni Muzej Kikinda   osnovan je 1946 . godine , a nalazi se u zgradi nekadašnjeg Magistrata Velikokikindskog distrikta ( Kurija ). Mamutica Kika  je otkrivena prilikom iskopavanja 4. septembra 1996 . godine u glinokopu kompanije “ Toza Marković ” na dubini od 21 metar Kikindski mamut bio je visok oko 4,7 m, dug oko 7 m sa kljovama dužine 3,5 m. Verovatno je sve sa kožom i mesom težio oko 7 tona . Imao je kratku , smeđe-riđu dlaku .

Slide9:

ZANIMLJIVOSTI I ATRAKCIJE . Terra STUDIO Galerija je napravljena u staroj fabrici crepa .  U ateljeu , umetnici su stvarali svoja dela koja nastaju i za po dvadeset dana. Studio je opremljen najsavremenijim pećima za pečenje gline koja se i nakon pečenja trebaju sušiti po nekoliko meseci .

Slide10:

HVALA VAM FIN

authorStream Live Help