Marko Radanovic-Istorija Kikinde

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Glavne znamenitosti u Kikindi

Comments

Presentation Transcript

Istorija Kikinde:

Istorija Kikinde

Muzej:

Muzej Izgra đ en je 1812 i slu ž ila je kao glavna zgrada velikokikindskog di š trikta . Tokom vremena zgrada je slu ž ila i kao sud , zatim zatvor , a danas je to zgrada muzeja .

Suvača:

Suva č a Suva č a je izgra đ ena 1899. , bila je jedna od mnogih suva č a u Kikindi . Ali su kasnije sru š ene sve sem dana šnj e.

Železnica:

Železnica Izgradnja železnicke pruge Segedin-Velika Kiknda-Temišvar počela je 1853. godine, a železnicka stanca u Kikindi izgradjena je 1857. godine.

Toza Marković:

Toza Marković 1867 osnovana je ciglana Mihalja Bona, danasnja fabrika crepa i cigle “Toza Marković”

Mamut Kika:

Mamut Kika Na iskopini gline u fabrici Toze Marković 1996 godine otkrivene su kosti mamuta, koja je poznata kao Kika.

Hotel Narvik:

Hotel Narvik Hotel Narvik je izgradjen 1980. Ime je dobio po gradu Narvik iz Norverške koji je bio zbratimljen grad sa Kikindom.

Kraj Marko Radanović vii 3 :

Kraj Marko Radanović vii 3

authorStream Live Help