Istorija Kikinde-želecnica

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Kratka priča o značaju prve pruge u Kikindi

Comments

Presentation Transcript

Istorija Kikinde:

Istorija Kikinde Koliko je pruga , Kikinda-Veliki Bečkerek-Pančevo , potrebna , dokazuje još jedan momenat – „ nedeljna stočna pijaca u Debeljači daje 25000 forinti prometa” – stoji zapisano u uvodniku lista “Torontal” izdatog 14. maja 1874. godine.

PRUGA KIKINDE:

PRUGA KIKINDE Ovakva i slična obrazloženja pisali su odbornici Skupštine Torontalske županije još punih devet godina, da bi u leto 1883. godine zapištala prv a lokomotiva na novoizgrađenoj pruzi Velika Kikinda – Veliki Bečkerek… Zvižduk prve lokomotive označio je početak jedne nove epohe pune nadanja, a grad Veliki Bečkerek se može oceniti kao važno mesto u Evropi, ocenio je jedan od hroničara tog vremena.

Red vožnje:

Red vožnje Red vožnje zajedno sa vezom sa Bečom i Budimpeštom i cena voznih karata ustanovljeni su krajem juna, a pruga je predata u saobraćaj 8.jula 1883. godine.   IZVINJAVAM SE ALI NEMA SLIKA

ZANJIMLJIVOSTI:

ZANJIMLJIVOSTI Neračunajući Veliku Kikindu i Veliki Bečkerek, voz je stajao na još sedam usputnih stanica: Crna Bara, Karlovo, Beodra (danas Novo Miloševo), Turski Bečej (danas Novi Bečej), Kumane, Melenci i Elemir.

ZNAČAJ:

ZNAČAJ Za sve njih, polazak voza označavao je novu epohu u privrednom razvoju, jer su svoje, uglavnom ratarske i stočarske proizvode, preko železnice lakše i skuplje prodavali.

POSLEDICE:

POSLEDICE Prvi vozovi, međutim, plašili su nepoverljive Banaćane i njihova stada, posebno u letnjim mesecima kada se nad zrelim žitnim poljima, u blizini pruge, nadvila opasnost da vatra izazvana varnicom od lokomotive može da uništi s mukom uzgajanu letinu.

SADAŠnjost:

SADAŠnjost Prošlo je 130 godina od kad je Kikindska pruga otvorena Danas je pruga otvorena za jako malo mesta, pa svi govore kao da JE UGAŠENA!!!!!!!

authorStream Live Help