Срби и њихово окружење у раном средњем веку

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Sloveni i njihovo naseljavanje na Balkanskom poluostrvu

Comments

Presentation Transcript

Срби и њихово окружење у раном средњем веку:

НАСЕЉАВАЊЕ СЛОВЕНА НА БАЛКАНСКО ПОЛУОСТРВО Срби и њихово окружење у раном средњем веку

PowerPoint Presentation:

Ко је и када покренуо Велику сеобу народа?

PowerPoint Presentation:

Балтичко море Карпати Дњепар Прапостојбина Словена била је између планине Карпата и реке Дњепар на југу и Балтичког мора на северу

PowerPoint Presentation:

Узроци сеобе Словена: Примитиван начин обраде земље (дрвено рало,мали приноси,недостатак плодног земљишта) Повећан број становника

PowerPoint Presentation:

Правци сеобе Словена: -Источни Словени -Западни Словени -Јужни Словени Исток Југ Запад

PowerPoint Presentation:

СЛОВЕНИ ИСТОЧНИ РУСИ БЕЛОРУСИ УКРАЈИНЦИ ЗАПАДНИ ЧЕСИ СЛОВАЦИ ПОЉАЦИ ЛУЖИЧКИ СРБИ ЈУЖНИ СРБИ ХРВАТИ СЛОВЕНЦИ БУГАРИ МАКЕДОНСКИ СЛОВЕНИ

PowerPoint Presentation:

Насељавање Словена на Балканско полуострво Јужни Словени д ошли су до границе Византије п релазе границу,пљачкају и враћају се назад с редином VI в.словенска племена трајно насељавају Балканско полуострво Словени и Авари заједно нападају Византију До почетка VII в.преплавили су Балканско полуострво

PowerPoint Presentation:

Привреда и друштво н асељавају се поред река,у жупним пределима б аве се земљорадњом и сточарством на челу племена био је родовско-племенски старешина живе слободно,а слободу дају и ратним заробљеницима

authorStream Live Help