Luka Čretnik

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Jedan deo istorije grada

Comments

Presentation Transcript

NAZIV GRADA:

NAZIV GRADA Naziv Kikinda prvi put je zabeležen početkom 15. veka i to u obliku Kökényd , a najverovatnije je označavao , zajedno sa nazivom Ecehida , ime više manjih naselja , odnosno dobara ugarskih , a zatim i srpskih despota . Današnji naziv grada javlja se prvi put na geografskoj karti 1718. godine kao Gross Kikinda i tada ne obeležava naselje , već nenaseljen prostor-pustaru .

GRB GRADA KIKINDE:

GRB GRADA KIKINDE GRB GRADA  danas je stilizovan prethodni grb . Predstavlja desnu ruku graničara koji u njoj drži sablju na koju je nataknuta odrubljena turska glava , sa srcem ispod ruke i na crvenoj podlozi . 

GRB DIŠTRIKTA:

GRB DIŠTRIKTA GRB DIŠTRIKTA težak 2000 kg ugrađen na timpanonu KURIJE. Na  njemu se nalazi zlatni lav u stojećem stavu s krunom na glavi i uzdignutog repa: u prednjoj desnoj šapi drži isukani mac, a u levoj odrubljenu tursku glavu – simbol borbe protiv Turaka.

PEČAT PRIVILEGOVANOG VELIKOKIKINDSKOG DIŠTRIKTA:

PEČAT PRIVILEGOVANOG VELIKOKIKINDSKOG DIŠTRIKTA PEČAT PRIVILEGOVANO G VELIKOKIKINDSKOG DIŠTRIKTA  korišćen je u službene svrhe dištrikta , za overu dokumenata i sl. Sada je obeležje Istorijskog arhiva u Kikindi .

SUVAČA:

SUVAČA Postojeća suvača u Kikindi sagrađena je 1899. godine . Jedna od najvažnijih istorijskih osobenosti Kikinde je suvača - suvi mlin na konjski pogon . Ovakvi mlinovi bili su poznati još u vreme Starog Rima, a najstariji zapis o njihovom postojanju na tlu Vojvodine datira iz 1740. godine .

MUZEJ KIKINDA:

MUZEJ KIKINDA Narodni muzej Kikinda osnovan je 7. novembra 1946. godine . Nalazi se u zgradi nekadašnjeg Magistrata Velikokikindskog dištrikta ( Kurija ). Muzej obuhvata šest odeljenja : arheološko , etnološko , istorijsko , prirodnjačko , umetničko i pedagoško odeljenje .

KRAJ:

KRAJ PRIPREMIO : LUKA ČRETNIK

authorStream Live Help