Istorija Kikinde-Tijana Mesaroš

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Samostalni rad učenice o istoriji Kikinde

Comments

Presentation Transcript

Slide2:

1752. Hristofor Kinđelac i 200 porodica naseljavaju područje današnje Kikinde Velika Kikinda Veruje se da je ime dobila od Mađarske reči kekenj ( trnjina)

Slide3:

Gradski trg Beli krst na gradskom trgu

Slide4:

- Marija Terezija (1740-1780) bila je jedina žena koja je vladala Habzburškom monarhijom. -Izdala je privilegije – Velikokikindski dištrikt (Središte je bilo u Velikoj Kikindi- današnja Kikinda) -Stanovnici dištrikta su bili sami sebi feudalci -plaćali su porez samo državi * dištrikt-okrug Pečat Marije Terezije

Slide5:

Grb Velikokikindskog dištrikta Grb Kikinde i gradova koji su pripadali dištriktu

Slide6:

Parni mlin „Danfil“ „Kikindski mlin“ Kikindske zgrade i spomenici kroz istoriju Izgrađen je 1862. I danas ima istu svrhu

Slide7:

Železnička stanica Izgrađena je 1857. Danas malo ljudi putuje vozom

Slide8:

Lepedatova palata Danas je banka Palata viteza Rizenfeldera Sada je zgrada Hitne pomoći

Slide9:

Kosti mamuta Kike p ronađene su u fabrici crepa „Toza Marković“ Zid na kom je izvršeno streljanje 9.1.1942. Spomenik Jovanu Popoviću , srpskom pesniku i književniku, koji je rođen u Kikindi 1905. godine.

Slide10:

Brdo Kinđa Kinđa je veštačko brdo, ne zna se kako je nastala i zbog čega, ima više pretpostavki o njenom nastanku ali još nije tačno utvrđen razlog.

Slide11:

Ku ć a se nalazi u ulici „Albertova“

Slide12:

Prvi fudbalski klub osnovan je 1909. godine. Jedan je od najstarijih fudbalskih klubova u dr žavi.

Slide13:

Radila : Tijana Mesaroš VII4

authorStream Live Help