Nikolina Adamov

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Istorija Kikinde

Comments

Presentation Transcript

Istorija :

Istorija Kikinde

Naziv grada javlja se prvi put na geografskoj karti 1718. godine kao Gross Kikinda i ne obeležava naselje , već nenaseljen prostor.:

Naziv grada javlja se prvi put na geografskoj karti 1718. godine kao Gross Kikinda i ne obeležava naselje , već nenaseljen prostor.

Godine1751. grad je prvi put naseljen.:

Godine1751. grad je prvi put naseljen. Prvi naseljenici bili su Srbi, austrijski graničari koji su štitili granicu od Turaka na Morišu i na Tisi(POTIŠKO-POMORIŠKA VOJNA GRANICA).

1774. carica Marija Terezija je osnovala Velikokikindski dištrikt(Upravna jedinica). Kikinda postaje središte dištrikta u kojem je bilo јоš 9 naselja.Dištrikt je ukinut 1876. godine.:

1774. carica Marija Terezija je osnovala Velikokikindski dištrikt(Upravna jedinica). Kikinda postaje središte dištrikta u kojem je bilo јо š 9 naselja . Dištrikt je ukinut 1876. godine.

Grad je planski organizovano naselje.Presecanje ulica izvršeno je u drugoj polovini 18. veka prema državnom planu za izgradnju novih naselja.Taj planje izgledao ovako::

Grad je planski organizovano naselje.Presecanje ulica izvršeno je u drugoj polovini 18. veka prema državnom planu za izgradnju novih naselja.Taj planje izgledao ovako: Ulice su se sekle pod pravim uglom.

Kikindska suvača je jedna od dve preostale u celoj Evropi, pa je 1951. godine stavljena pod zaštitu države, a 1990. godine proglašena za nepokretno kulturno dobro.:

Kikindska suvača je jedna od dve preostale u celoj Evropi, pa je 1951. godine stavljena pod zaštitu države, a 1990. godine proglašena za nepokretno kulturno dobro.

Sagrađena je 1899. godine, a sa radom je prestala 1945. godine.:

Sagrađena je 1899. godine, a sa radom je prestala 1945. godine. Suvača je mlin koji za mlevenje žitarica koriste konji.

Narodni muzej u Kikindi sagrađen je 1839. godine na gradskom trgu.Zgrada je prvo bila gradska kurija i sedište Velikokikindskog dištrikta.:

Narodni muzej u Kikindi sagrađen je 1839. godine na gradskom trgu.Zgrada je prvo bila gradska kurija i sedište Velikokikindskog dištrikta.

Kikindska železnica sagrađena je 15.11.1857.:

Kikindska železnica sagrađena je 15.11.1857.

Jedan od događaja je::

Jedan od događaja je:

Dani ludaje je manifestacija koja se godinama unazad organizuje u Kikindi u čast tikve, bundeve ili ludaje.:

Dani ludaje je manifestacija koja se godinama unazad organizuje u Kikindi u čast tikve, bundeve ili ludaje.

Kraj!:

Kraj! Radila: Nikolin a Adamov VII 4

authorStream Live Help