Istorija Kikinde-Matija Kozic

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Istorija moga grada- Kikinda

Comments

Presentation Transcript

Istorija Kikinde:

Istorija Kikinde D ana šnja Kikinda naseljana je pre 250 godina,1751. godine,kada su se na ovo područje Srbi-graničari sa austrijsko-turske granice na Morišu.Imena gradova i naselja iz kojih su došli,legenda kaže,prepoznaju se danas u imenima nekih kikindskih ulica,poput Semlačke,Čanadske,a još više u prezimenima Kikinđana.Grad posle nekoliko godina naseljavaju Nemci,Mađari, Jevreji,a u sela u kikindskoj opštini stižu i Francuzi iz oblasti Alzasa i Lorena.Novembra 1774. godine,carica Marija Terezija izdaje patent o uspostavljanju Velikokikindskog privilegovanog dištrikta.U sastav Dištrikta,pored Velike Kikinde kako se tada naselje zvalo,ušle su i srpske opštine:Mokrin,Bašaid,Karlovo(danas deo Novog Miloševa),Vranjevo(Danas deo Novog Bečeja), Kumane,Jozefovo(danas deo Novog Kneževca),Melenci,Srpski Krstur i Taraš. Matija Kozić VII 3

PowerPoint Presentation:

Grb Velikokikindskog Dištrikta Sva naselja u Velikokikindskom Dištriktu Grb Kikinde Dištrikt je trajao do 1876. godine, a privremeno je bio ukinut tokom revolucije 1848. godine, kada je na drugi dan Uskrsa, student Đorđe Radak obavestio okupljeni narod u crkvenoj porti o događajima u Parizu,Beču,Požunu,Pešti.

PowerPoint Presentation:

Geografski položaj Velike Kikinde (1774-1876) Kikinđani su se borili na strani Beča,za Srpsku Vojvodinu.Nakon mnogobrojnih bitaka na tlu Vojvodine,u kojima je, prelazeći iz ruke u ruku, stradala i Kikinda, Carskim patentom iz 1849. godine, stvorena je krunska oblast Srpsko Vojvodstvo i Tamiški Banat.Opštine nekadašnjeg Dištrikta ušle su u sastav te posebne krunovine,nezavisne od Ugarske.Velika Kikinda je na kraju XIX i početkom XX veka bila i po broju stanovnika veliki grad.Početkom prošlog veka bilo je 22 768 stanovnika, a danas u njoj živi 42 000 stanovnika.Na početku XXI veka Kikinda je moderan industrijski grad sa razvijenim zdravstvenim, prosvetnim i kulturnim institucijama.

PowerPoint Presentation:

Znamenitosti grada Kikindski Narodni muzej je značajna kulturna institucija koja poseduje izuzetno vrednu i bogatu zbirku arheoloških predmeta još iz perioda kamenog doba. Septembra 1996. godine u glinokopu, na dubini od 20 metara, pronadjen je skelet mamuta, nazvan Kika.

PowerPoint Presentation:

Narodna biblioteka , koja posle Drugog svetskog rata nosi ime književnika Jovana Popovića,najstarija je ustanova iz oblasti kulture u gradu.Osnovana je 1845. godine kao prva Srpska čitaonica.Danas je to moderna biblioteka sa više od 150 000 naslova.

PowerPoint Presentation:

Suvača jedina danas sačuvana suvača,mlin na zaprežni pogon.Samo u Kikindi je 1847. godine postojao 51 ovakav mlin.Pojavom parnih mlinova,mlinovi na zaprežni pogon gube značaj. Danas je Kikindska suvača muzejski eksponat.

PowerPoint Presentation:

Gradski trg Gradska Opština Staro jezero Terra Crkva Svetog Nikole Crkva Svetih Kozme i Damjana

PowerPoint Presentation:

Dani Ludaje Sove

PowerPoint Presentation:

KRAJ

authorStream Live Help