ISTORIJA KIKINDE Danijela Lisulov

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Učenički projekat o zavičaju- Kikindi

Comments

Presentation Transcript

ISTORIJA KIKINDE:

ISTORIJA KIKINDE

Nastanak naselja:

Nastanak naselja Naziv Kikinda prvi put je zabeležen početkom 15. veka u obliku Kökényd . Današnji naziv grada javlja se prvi put na geografskoj karti 1718. godine kao ,,Gross Kikinda ,,

Velikokikindski dištrikt:

Velikokikindski di š trikt 12. novembra 1774. godine , austrijska carica Marija Terezija posebnom privilegijom formira Velikokikindski privilegovani dištrikt ( okrug ) U sastavu dištrikta , pored Kikinde , bilo je još devet naselja , a to su : Srpski Krstur , Jozefovo ( deo današnjeg Novog Kneževca ) , Mokrin , Karlovo ( deo današnjeg Novog Miloševa ), Bašaid , Vranjevo ( deo današnjeg Novog Bečeja ), Melenci , Kumane i Taraš .

PowerPoint Presentation:


Značajni periodi:

Zna č ajni periodi 1848/49. godine , Srbi su podigli ustanak protiv Madjarske vlasti , tra ž ili su nezavisnost I ve ć a prava u odlu č ivanj u . Vremensko razdoblje od kraja 19. veka pa do početka prvog svetskog rata predstavlja miran i plodotvoran period u istoriji Kikinde i obeležen je naglim privrednim i urbanim razvojem grada . 1895. godine , Kikinda dobija uredjenu samoupravu ( senat , gradona č elnika , statut , gradsko pretstavni š tvo ) 20. novembar 1918. godine označava jedan od prelomnih trenutaka u istoriji Kikinde. Ulazak srpske vojske u grad predstavljao je ostvarenje dugogodišnje težnje Kikinđana-Srba za ujedinjenjem sa matičnom državom-Srbijom.

Stanovništvo:

Stanovni š tvo Kikinda je do 70-tih godina XVIII veka bila naseljena skoro isklju č ivo Srbima kao I ceo Di š trikt.Tada po č inje doseljavanje Nemaca , Madjara , Jevreja , Slovaka Od 1774. godine sva sela Di š trikta imala su svoju š kolu I crkvu .

Opština Kikinda(gradska kuca):

Op š tina Kikinda ( gradska kuca ) Izgradnja je zapo č eta 1891. godine , a zavr š ena 1893. godine . Na drugom spratu nalazi se grb Kikinde I re č ATTENDITE sto znaci ,, uzmite se na um,,

Narodni mujez:

Narodni mujez Osnovan je 1946. godine Sme š ten je u zgradi nekada š njeg velikokikindskog Di š trikta , poznatoj kao zgrada Kurije na kojoj se nalazi grb di š trikta tezak č ak 2 tone.

Suvaca:

Suvaca Ostalo ih je jos dve , od kojih se jedna nalazi u Madjarskoj . Sagradjena je 1899. godine , a zavrsila sa radom 1945. godine . Suvaca je suvi mlin koji za mlevenje koristi zivi rad.Pokretacke snage su konji

Staro jezero:

Staro jezero Stevanceva bara ili Staro Jezero , je jedina vodena površina u Kikindi , nastala regulacijom toka reke Galadske , koja je nekada proticala centrom grada , a sada je podzemi kanal koji putem kanalizacije otiče u sistem Dunav - Tisa - Dunav .

Crkva Svetog Nikole:

Crkva Svetog Nikole Godine 1769. - podignuta je Srpska pravoslavna crkva, posvećena Svetom ocu Nikoli. Izgrađena je u klasičnom stilu . Ikonostas je 1773. živopisao Teodor Ilić Češljar , koji je autor i dve dragocene zidne slike: "Voznesenje Hristovo" na južnom i "Tajna večera" na severnom delu crkve.

Narodno pozoriste :

Narodno pozoriste Kikinda ima dugu pozori š nu tradiciju . Prvi pozori š ni komad izveden je 1796. godine na nema č kom jeziku . Narodno pozori š te osnovano je 1950.godine.

Manifestacije -Dani ludaje-:

Manifestacije - Dani ludaje - Dani ludaje su manifestacije koje se odrzavaju od 1986. godine Svake godine , ljudi se skupljaju I ucestvuju u takmicnenju u tezini I duzini ludaje Najteza ludaja izmerena je 2014. godine i tezila je 507 kilograma , dok je najduza dostigla 283 cm Stanovnisto Kikinde imalo je obicaj da kaze ,, Kad se popnes na ludaju vidis celu Kikindu ,,

-TERRA-:

-TERRA- Odrzava se tokom jula meseca u nekadasnjem pogonu fabrike gradjevinskog materijala ,, T oza Markovic ,, Tokom svih ovih godina TERRA je bila domacin vajarima iz svih krajeva sveta koji stvaraju u jedinstvenom I mirnom ambientu ovog ateljea .

-Novembar-mesec sova-:

- Novembar-mesec sova - Sa više od 740 jedinki Kikinda je mesto s najviše ušara na planeti Samo tokom jedne zime sove u š are pojedu desetine tona štetnih glodara , pa se zbog toga smatraju efikasnim čistačima prirode .

:

Kraj Projekat radila : Danijela Lisulov VII 3

authorStream Live Help