Nevena Milovanov

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Projekat učenika o Kikindi

Comments

Presentation Transcript

ISTORIJA MOG GRADA - KIKINDA:

ISTORIJA MOG GRADA - KIKINDA

:

Naziv Kikinda prvi put je zabeležen početkom 15 veka. Naseljivanje ovog područja počelo je pre oko 250 godina, tačnije od 1751-1753. Mnogobrojni arheološki nalazi svedoče da su ovde ljudi živeli još u vremenu od 7 hiljada godina. Dvadesetak godina nakon osnivanja naselja, 12. novembra 1774. godine, austrijska carica Marija Terezija posebnom privilegijom formira Velikokikindski dištrikt (okrug). Današnji naziv grada se prvi put javlja 1718 kao Gros Kikinda (velika Kikinda).

ZNAMENITOSTI GRADA:

ZNAMENITOSTI GRADA

SUVAČA:

SUVAČA Podignuta 1899. godine. Suvača je suvi mlin koji služi za mlevenje žitarica, koristi životinjsku snagu (konji okreću veliki točak koji melje žitarice)... Godine 2013 zamenjen je crep na krovu i osposobljena mlinareva soba.

STARO JEZERO – ŠTEVANČEVA BARA:

S TARO JEZERO – ŠTEVANČEVA BARA P rirodna vodena površina u Kikindi, nastala regulacijom toka reke Galadske, koja je nekada proticala centrom grada, a sada je podzemi kanal koji putem kanalizacije otiče u sistem Dunav - Tisa - Dunav. Prostire se na površini od oko 80 hektara i nalazi se na povoljnoj lokaciji, u blizini centra grada i Velikog parka, a pored sportske hale "Jezero". Pre 40 godina stariji Kikinđani ovo mesto pamte kao atrakciju sa prvim izgrađenim olimpijskim bazenom u gradu, malim bazenom, uređenim kupalištem, travnatim površinama, restoranom, dečjim igralištem, šetalištem, a zimi kao klizalište. U blizini kompleksa se nalazi izvor termalne vode.

AKADEMSKO DRUŠTVO ZA NEGOVANJE MUZIKE - GUSLE:

AKADEMSKO DRUŠTVO ZA NEGOVANJE MUZIKE - GUSLE Osnovano je 1876. godine, a danas radi u više sekcija i ima preko 600 aktivnih članova. Godine 1931. je organizovano prvi radio prenos u Srbiji. Jedan od najznačajnijih projekata koji se već 10 godina realizuje jeste medjunarodni festival narodnih orkestara ,,Fenuk”.

NARODNI MUZEJ KIKINDA:

NARODNI MUZEJ KIKINDA Sagradjen je 1839. i smešten je na gradskom trgu. Muzej raspolaže brojnim predmetima koji su svrstani u 4 kategorije: arheološka, istorijska, etnološka i prirodnjačka. Od nedavno, u vlasništvu muzeja je i skelet mamuta Kike koji je otkriven 1996. na glinokopu fabrike Toza Marković.

NARODNA BIBLIOTEKA ‘’JOVAN POPOVIĆ’’:

NARODNA BIBLIOTEKA ‘’JOVAN POPOVIĆ’’ - Osnovana je 1845. pod nazivom ‘’Čitaonica Srbska’’. - Pored izdavanja knjiga biblioteka organizuje književne skupove, promocije knjiga, seminare, predavanja, izložbe...

NARODNO POZORIŠTE:

NARODNO POZORIŠTE Osnovano je 1959. godine. Prvi pozorišni komad izveden je 1796. na Nemačkom jeziku, a prva predstava na Srpskom 1834.

KULTURNE MANIFESTACIJE:

KULTURNE MANIFESTACIJE

D A N I L U D A J E:

D A N I L U D A J E -Prvi put su održane 1986. godine; Održavaju se sredinom oktobra svake godine; Uvek pobeđuje najveća i najteža ludaja, a najteža ludaja izmerena je 2014. godine i težila je 507 kg;

NOVEMBAR, MESEC SOVA:

NOVEMBAR, MESEC SOVA -Manifestacija koja se održava od 2012. godine. Kikindu nazivaju prestonicom sova jer je sam centar Kikinde najveće zimovalište sova utina u Evropi.

HVALA NA PAŽNJI! :

HVALA NA PAŽNJI! 

authorStream Live Help