INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA-Volas Dejan

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA:

INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

PowerPoint Presentation:

Revolucija je bilo koj a brz a i dramatičn a promen a. Industrijska revolucija je uvođenje mašina u proizvodnju. I ndutrijska revolucuja je počela prvo u Engleskoj krajem XVIII veka i posle se proširila na Evropu i Severnu Ameriku

Parna mašina :

Parna mašina Prva mašina je bila PARNA MAŠINA Džejms Vat (1765) je bio škotski inženjer koji je usavršio parnu mašinu.Omogućio je prelazak sa ručne na mašinsku proizvodnju Prve mašine su se koristile u rudarskoj i tekstilnoj proizvodnji

PowerPoint Presentation:

Džejms Vat

Parna mašina :

P arna mašina

Parobrod:

Parobrod Potražnja za gvožđem i ugljem je porasla zbog prvih mašina pa je trebalo izmisliti i neki transport sa kojim bi to prevozili 1807.godine prvi parobrod je zaplovio rekom Hadson (Amerika). Prvi parobrod je konstruisao Robert Fulton. Prva prekookeanska linija bila je između Evrope i Amerike (1837)

PowerPoint Presentation:

Robert Fulton Parobrod

Parna lokomotiva:

Parna lokomotiva 1814. engleski inženjer Džordž Stivenson je konstruisao prvu parnu lokomotivu. Ova lokomotiva se kretala brzinom 20 km/h. Prva železnička pruga izgrađena je između Stoktona i Darlingtona. U Srbiji prvi voz je išao između Beograda i Niša.

PowerPoint Presentation:

Džordž Stivenson Parna lokomotiva

Ostali izumi industrijske revolucije:

Ostali izumi industrijske revolucije G romobran (Bendžamin Frenklin) Brajeva azbuka-azbuka za slepe (Luj Braj) Telegraf (Semjuel Morze)-poruke su se prenosile na veliku udaljenost Fotografski aparat (Luj Dager)...

PowerPoint Presentation:

gromobran B rajevo pismo

PowerPoint Presentation:

telegraf F otografski aparat

PowerPoint Presentation:

Mnoge zanatlije su ostale bez posla zbog pojave mašina.Potrebe za tkačkim radnicima su se smanjile zbog mašina. Zbog toga su zanatlije otpočele protest(Ned Lud-luditi) .Oni su verovali da su mašine krive , pa su ih lomili i uništavali fabrike. Engleska vlada je morala da zaustavi proteste. Mnogi su uhapšeni, osuđeni na smrt vešanjem ili su doživotno progonjeni.

PowerPoint Presentation:

KRAJ

PowerPoint Presentation:

Pripremio Volaš Dejan VII/2

authorStream Live Help