Istorija Kikinde

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Kratak pregled istorije Kikinda

Comments

Presentation Transcript

VELIKA KIKINDA:

VELIKA KIKINDA Istorija Kikinde Autor: Marina Simić V II 3

Nastanak naselja:

Nastanak naselja Prvi put Kikinda se pominje 1423 . kao posed koji je mađarski kralj 1441 . poklonio srpskom despotu Đurađu Brankoviću . Naselje Kikinda, iz koga se razvio današnji grad, osnovali su Srbi iz Pomorišja, oko 1752 . godine. Naziv Kikinda , prema tumačenju istoričara, mađarskog je porekla i označava mesto obraslo trnjinama.

Kikindski krunski Dištrikt:

Kikindski krunski Dištrikt Privilegijom carice Marije Terezije od 12. XI 1774 . obrazovan je Kikindski krunski Dištrikt . U Dištrikt, pored Velike Kikinde ušli su još i: Novi Bečej, Bašaid, Novi Kneževac, Novo Miloševo, Krstur, Kumane, Melenci, Mokrin i Taraš.

Samouprava:

Samouprava Sedište vlasti Kikindskog krunskog Dištrikta, nalazilo se u Velikoj Kikindi, koja je u to vreme imala status varošice. Dištrikt je imao pečat i svoj grb .

Stanovništvo:

Stanovništvo Kikinda je do 70 -tih godina XVIII veka bila naseljena skoro isključivo Srbima kao i ceo Dištrikt. Tada počinje doseljavanje Nemaca, Mađara, Jevreja, Slovaka i drugih. Od 1774. sva sela Dištrikta imala su svoju školu i crkvu. Nova pravoslavna crkva u Kikindi od tvrdog materijala podignuta je krajem XVIII veka, sa ikonostasom, u to vreme čuvenog slikara, Teodora Ilića Češljara .

Privreda:

Privreda Kikinsko stanovništvo se bavilo skoro isključivo poljoprivredom: zemljoradnjom i stočarstvom. Od 90 -tih godina XVIII veka, pored domaće radinosti, javljaju se i zanati: mesar, voskar, bačvar, užar, ćurčija, staklar, zidar, stolar, obućar, bravar, ciglar, krojač. Zahvaljujući takvome razvoju, Kikinda je 1893. proglašena za grad .

KIKINDA, BEZ REKE I MORA, PLANINA I JEZERA, JEDAN OD NAJLEPŠIH GRADOVA NA SVETU!:

KIKINDA, BEZ REKE I MORA, PLANINA I JEZERA, JEDAN OD NAJLEPŠIH GRADOVA NA SVETU! Izvor informacija: knjiga KIKINDA U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU I REVOLUCILI- Ljubomir Tabački

authorStream Live Help