ISTORIJA MOGA GRADA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ISTORIJA MOGA GRADA:

ISTORIJA MOGA GRADA P rikaz nekih istorijskih znamenitosti Kikinde

SPOMENICI:

SPOMENICI

PowerPoint Presentation:

” PLAMEN ” – spomenik članovima Kikindskog partizanskog odreda se nalazi na zemlji š tu nekada š nje fabrike Livnic e , sa leve strane puta prema Novom Mil o š evu . V eličina je 17 metara . Težak je petnaest tona . Spomenik je izagradjen povodom 27. godi š njice oslobodjenja grada , 6. oktobra 1981. godine

SPOMENIK PALIM BORCIMA U II SVETSKOM RATU (SPOMENIK REVOLUCIJE) :

SPOMENIK PALIM BORCIMA U II SVETSKOM RATU (SPOMENIK REVOLUCIJE) Spomen palim borcima nalazi se na Trgu srpskih dobrovoljaca , u parku ispred Gimnazije ,, Du š an Vasiljev “ . Na mermernim blokovima su bile izra đ ene figure od bronze. Ispred njh je ležeća bronzana statua borca . Na levo bloku je bila prikazana borba , a na desnoj izgradnja . Autor spomenika je Aleksandar Zarin , vajar iz Beograda .

SPOMEN-OBELEŽJE XIII VOJVOĐANSKOJ UDARNOJ BRIGADI :

SPOMEN-OBELEŽJE XIII VOJVOĐANSKOJ UDARNOJ BRIGADI Do izgradnje gradskog trga , jula 1983. godine , stajao je ispred op š tinske zgrade . 1984 godine je izme š teno na mesto gde i sad stoji . Sa prednje strane bloka su prikazane pet figura : jedna figura drži baklju , druga pu š ku , a tri ostale figure sede . Spomenik je izradio slikar , Zdravko Mandić .

SPOMEN MAŠINA SEĐEKOVA:

SPOMEN MAŠINA S EĐEKOVA N alazi se u krugu nekada š nje š ta m parije ,, Grafika “ u ulici Milo š a Velikog 54. Ova stara zaklopna ma š ina marke ,, Boston “ je ranije pripadala kikindskoj š tamparskoj porodici Seđakov . Ma š ina se nalazi u staklenoj kutiji na betonskom postolju . Spomen je posravljen 8. oktobra 1982. godine .

SPOMENIK POLITIČKIM ZATVORENICIMA KOJI SU ODVEDENI I UMRLI U NORVEŠKOJ :

SPOMENIK POLITIČKIM ZATVORENICIMA KOJI SU ODVEDENI I UMRLI U NORVEŠKOJ Spomenik se nalazi u parku isp r ed OŠ “ Feješ Klara ”. Politički zatvorenici iz Kikinde , Mokrina , Ruskog Sela , Iđoša , Banatskog Aranđelova su iz Kikindskog zatvora ( koja je bila u Kuriji ) 6. m aja 1942.godine odvedeni u logore u Norveškoj . Tamo je umrlo 39 srpskih zatvorenika . Spomenik je napravio Slobodan Kojić , Kikindski vajar . (1975)

“BELI KRST “ U CENTRU GRADA :

“BELI KRST “ U CENTRU GRADA P ravoslavni krst pored pravoslavnog hrama Svetog oca Nikolaja je prvobitno stajao na mestu gde se sad nalazi spomenik Jovanu Popoviću . Po predanju 1818.godine je postavljena na mesto , gde se nalazila srpska doPseljenička zastava . Na pločama ispod krsta su bile pričvršćene ikone . Krst je bio izrađen od svetlo ružičastog mermera . 2007.godine je krst odnešen na restauraciju , ali nisu je obnovili nego je napravljen nov .

PowerPoint Presentation:

SPOMENIK JOVANU POPOVIĆU se nalazi u centru grada , ispred hotela Narvik . Jovan Popović je bio književnik I revolucionar . Desna ruka statue je u džepu , a u levoj ruci drži knjigu . Sa leve strane uklesani su stihovi “ ko udari u srca naša , udara u kremen kamen ”, a sa desne strane je citat “ za pravi život dao bi života tri”. Rad je izvajao Aleksandar Zarin , vajar iz Beograda .(1953)

SPOMEN-PLOČE:

SPOMEN-PLOČE

SPOMEN-PLOČA NA KUĆI U KOJOJ JE ŽIVEO JOSIF MARINKOVIĆ:

SPOMEN-PLOČA NA KUĆI U KOJOJ JE ŽIVEO JOSIF MARINKOVIĆ Nalazi se na uglu ulice Vuka karadžića I Zmaj Jovine . Josif Marinković je bio kompozitor I horovođa Društva za negovanje muzike “ Gusle ”. Spomen ploču napravio je vajar iz Kikinde Dragan Mandić . ( postavljeno je 1981 )

SPOMEN –PLOČA KOJA JE POSTAVLJENA U ČAST PRVE POZORIŠTNE PREDSTAVE U KIKINDI. Predstava je izvedena 1834. godine. Nalazi se na kući u Dositeljevoj ulici (preko puta nedovršene garaže).Prva predstava se zvala “ Svetislav I Mileva”. Ploča je rad Nebojše Mitrića (postavljena je 1984.) :

SPOMEN –PLOČA KOJA JE POSTAVLJENA U ČAST PRVE POZORIŠTNE PREDSTAVE U KIKINDI. Pr e dstava je izvedena 1834. godine . Nalazi se na kući u Dositeljevoj ulici ( preko puta nedovršene garaže ). Prva predstava se zvala “ Svetislav I Mileva ”. Ploča je rad Nebojše Mitrića ( postavljena je 1984.)

:

Naslazi se na kući u ulici Svetozara Mileti ć a 102. U ovoj kući je živeo i radio Dušan Vasiljev . Ovu ploču je napravila vajarka Miroslava Kojić iz Kikinde . ( postavljena je 1984.) SPOMEN-PLOČA KNJIŽEVNIKU DUŠANU VASILJEVU

SPOMEN-PLOČA KNJIŽEVNIKU DUŠANU VASILJEVU:

SPOMEN-PLOČA KNJIŽEVNIKU DUŠANU VASILJEVU

SPOMEN-BISTE:

SPOMEN-BISTE

DUŠAN VASILJEV:

DUŠAN VASILJEV DUŠAN VASILJEV je bio Kikindski pesnik . Bista je postavljena u parku ispred Gimnazije “ Dušan Vasiljev ”. Bistu je izradio Beogradski vajar Aleksandar Zarin . (1959.)

SPOMEN-BISTA ROBERTU TOLINGERU- kompozitoru.Nalazi se ispred zgrade Kurije na Gradskom trgu. Ova bista je rad Kikindskog vajara Slobodana Kojića. (1979.) :

SPOMEN-BISTA ROBERTU TOLINGERU- kompozitoru.Nalazi se ispred zgrade Kurije na Gradskom trgu . Ova bista je rad Kikindskog vajara Slobodana Kojića . (1979.)

JOSIF MARINKOVIĆ je bio kompozitor i dirigent. Njegova spomen –bista se nalazi ispred muzičke škole Slobodan Malbaški. Bistu je izradio Kikindski vajar Slobodan Kojić. (1986) :

JOSIF MARINKOVIĆ je bio kompozitor i dirigent . Njegova spomen – bista se nalazi ispred muzičke škole Slobodan Malbaški . Bistu je izradio Kikindski vajar Slobodan Kojić . (1986)

MOŠA PIJADE:

MOŠA PIJADE MOŠA PIJADE je bio slikar , novinar , likovni kritičar I revolucionar . Njegova bista se nalazi u parku Osnovne Škole “ Sveti Sava” (naše škole) čije je ime ranije škola nosila . Bistu je napravio akademski slikar Aleksandar Zarin . (1963)

SPOMEN –BISTA ZORI KRDŽALIĆ-ZAGI:

SPOMEN –BISTA ZORI KRDŽALIĆ-ZAGI Postavljena je ispred bivše Pedagoške akademije . Nalazi se u Svetosavskoj ulici . Autor biste je Kikin d ska vajarka Miroslava Kojić . (1979)

Hvala na pažnji!:

Hvala na pažnji!

PowerPoint Presentation:

Pripremio: Volaš Dejan VII2 D ecembar 2013. Literatura : Marta Ištvan-Sećanje za budućnost F otografije: lične

authorStream Live Help