Istorija moga grada ,Dragana Santo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Istorija moga grada , Kikinde:

Istorija moga grada , K ikinde

Po arheološkim nalazima, na mestu Kikinde bila su stara naselja, a 1423. godine, kao dobro Ugarskih kraljeva, spominje se mesto Nađ Kekenj. U  XVIII veku Kikinda je središte distrikta, a 1893. dobija status slobodnog kraljevskog grada. :

Po arheološkim nalazima, na mestu Kikinde bila su stara naselja, a 1423. godine, kao dobro Ugarskih kraljeva, spominje se mesto Nađ Kekenj. U  XVIII veku Kikinda je središte distrikta, a 1893. dobija status slobodnog kraljevskog grada. U narodnooslobodilačkom ratu 1941. godine u ovom kraju organizuje se oružani otpor u kome dejstvuju Kikindski, Mokrinski i Dragutinovački partizanski odredi

Prema predanju,zabadanje zastave pomorističkih graničara,prvih doseljenika,na mestu današnjeg hrama sv. Nikole oko 1750. godine,simbolički predstavlja godinu rođenja Kikinde i kikindskog trga.Trg je rastao i razvijao se formiranjem naselja u 18. veku,a krasi ga arhitektonska baština iz 19. i početka 20. veka.Nekada se na trgu nalazila pijaca.Bilo da se zvao Trg Franje Josifa,Trg kralja Petra 1.,Titov trg ili Trg srpskih dobrovoljaca,uvek je bio mesto okupljanja i susreta,centralno mesto bitnih događaja,društvenih i kulturnih zbivanja Kikinde.:

Prema predanju,zabadanje zastave pomorističkih graničara,prvih doseljenika,na mestu današnjeg hrama sv. Nikole oko 1750. godine,simbolički predstavlja godinu rođenja Kikinde i kikindskog trga.Trg je rastao i razvijao se formiranjem naselja u 18. veku,a krasi ga arhitektonska baština iz 19. i početka 20. veka.Nekada se na trgu nalazila pijaca.Bilo da se zvao Trg Franje Josifa,Trg kralja Petra 1.,Titov trg ili Trg srpskih dobrovoljaca,uvek je bio mesto okupljanja i susreta,centralno mesto bitnih događaja,društvenih i kulturnih zbivanja Kikinde.

Zgrada opštinske uprave –Pošto je 1890. godine odlučeno da Kikinda dobije status grada sa uređenim Magistratom,između 1891. i 1894. godine ubrzano se zida Gradska kuća,Većnica,(danas Opštinska uprava):

Zgrada opštinske uprave –Pošto je 1890. godine odlučeno da Kikinda dobije status grada sa uređenim Magistratom,između 1891. i 1894. godine ubrzano se zida Gradska kuća,Većnica,(danas Opštinska uprava) Na građevini je primetno više stilova-neorenesansna i neobarok sa primesama romantizma.Na reljefnom grbu grada nalazi se godina uspostavljanja Velikokikindskog dištrikta-1774.Ispod grba je latinski natpis „Attendite“ koji opominje građanje na slogu,opreznos

Pravoslavna crkva Sv. Oca Nikole-Prema predanju , na mestu stare crkve-pletare , sazidana je Srpska pravoslavna crkva Sv. Nikole.Izgradnja crkve sa zvonikom završena je 1774. godine,iste godine kada je kikinda dobila privilegovan položaj i prava sedišta velikokikindskog dištrikta.:

Pravoslavna crkva Sv. Oca Nikole-Prema predanju , na mestu stare crkve-pletare , sazidana je Srpska pravoslavna crkva Sv. Nikole.Izgradnja crkve sa zvonikom završena je 1774. godine,iste godine kada je kikinda dobila privilegovan položaj i prava sedišta velikokikindskog dištrikta. Ikone“Tajna večera“ na severnoj strani Hrama i „Vaznesenje Gospodnje“ na južnoj strani oslikao je 1790. godine Teodor Ilić Češljar(čuveni ikonopisac).

PowerPoint Presentation:

Kurija je monumentalna građevina u samom središtu grada.U prošlosti je bila zgrada Magistrata,središte Velikokikindskog dištrikta i Kraljevskog sudbenog stola.Građena Od 1835. do 1839. godine,Kurija je nemi svedok nacionalne bune 1848,suđenja Jovanu Popoviću i grupi mladih pesnika 1930,faističkog streljanja talaca 1942,zatvorskog života javnih i političkig ličnosti regiona,ali i prijema austrougarskog cara Franje Josifa i srpskog kralja,regenta Aleksandra...Ovaljni kamen težak dve dve tone sa urezanim grbom Dištrikta interesantan je detalj na zabatu ove zgrade.Grb prikazuje zlatnog lava koji u desnoj šaci drži isukan mač, a u levoj odrubljenu otomansku glavu.U Kuriji je danas smešten narodni muzej.

Slanikina palata je monumentalna ugaona jednospratnica u strogom centru grada.Ime duguje Rudolfu Slaniki,zemljoposednik koji ju je izgradio.:

Slanikina palata je monumentalna ugaona jednospratnica u strogom centru grada.Ime duguje Rudolfu Slaniki,zemljoposednik koji ju je izgradio.

Drakslerova palata-Velelepna jednospratnica u neobaroknom stilu podignuta je 1891. godine , kasnije prodata porodicama Aldan i Putnik,dans je zgrada Vojvođanske banke. :

Drakslerova palata-Velelepna jednospratnica u neobaroknom stilu podignuta je 1891. godine , kasnije prodata porodicama Aldan i Putnik,dans je zgrada Vojvođanske banke.

PowerPoint Presentation:

Danas poslovno-stambeni objekat,nekada kuca jevrejske porodice Štajner,izgrađena je krajem 19,veka.Između dva svedska rata ovde je bila prodavnica obuće“Bata “. Mnogi Kikinđani ovaj ugao zovu ,,kod Borova“,po čuvenoj Prodavnici obuće u vreme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije .

PowerPoint Presentation:

Narodno pozorište osnovano je 1950. godine na mestu nekadašnje gostionice ,,Nacional“.Prvu pozorišnu predstavu u Kikindi izvela je putujuća trupa daleke 1796. godine na nemačkom jeziku.Prvu predstavu na srpskom jeziku,dramu,,Svetislav i Mileva“Jovana Sterije Popovića,Kikinđani su gledali još 1834. godine u prostoriji kafana,,Kod zlatnog pluga“ u Dositejevoj ulici.

PowerPoint Presentation:

Jedinstven spomeniksrpske arhitekture,mlin koji su pokretali konji,podseća Kikinđane,ali i goste,da u gradu imamo pravu retkost iz 1899. godine.Od nekoliko desetina hiljana,preostalo je svega samo dve suvače u evropi –u Kikindi i Sarvašu(Mađarska).Njeni savremenici su znali,a velikokikindski pisari zabeležili,da je 17812.godine u našoj varoši bilo sedamdeset suvača,dve decenije kasnije trideset dve,a najviše ih je bilo 1847.godine,čak pedeset jedna.U kružnoj zgradi suvače,prečnika nešto ispod dvadeset metara sa kupastim krovom prekrivenim biber-crepom,smeštenje uređaj za mlevenje.Njegov pokretački deo bio je veliki vodoravno postavljeni točak koji su vukli upregnuti konji obrćuči drvenu osovinu i pomoću takvog mehanizma pomerali teško molinsko kamenje.Nije se mlelo samo žito,već i paprike i biber.Priča kaže da je žito bilo tako fino samleveno,da se brašno iz kikindskih suvača pročulo i do bečkog dvora.U proseku za jedan sat rada moglo se samleti stotinak kilograma žitarice.

Uradila::

Uradila: Dragana Santo

authorStream Live Help