istorija kikinde

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ISTORIJA KIKINDE

Geografski položaj grada:

Geografski položaj grada severni deo Banata Srpsko-rumunska granica Mokrin,Iđoš,Bašaid, Bikač,Rusko selo, Banatska Topola, Novi Kozarci, Banatsko Veliko Selo, Nakovo i Sajan

Naziv Kikinda:

Naziv Kikinda Prvi put se javlja početkom 15. veka Kokenyd Današnji naziv se prvi put javlja na geografskoj karti 1718. godine kao Gross Kikinda 1947. godine ostaje samo Kikinda

Savremena istorija:

Savremena istorija Od 1751. do 1753. godine je naseljeno područje na kome se nalazi današnja Kikinda Prvi naseljenici su bili Srbi, austrijski graničari Nekoliko decenija kasnije naseljavaju se Nemci, Mađari, Jevreji...

Marija Terezija:

Marija Terezija 12.11.1774. godine Austrijska carica posebnom privilegijom formira Velikokikindski dištrikt (okrug) U sastav dištrikta pored Kikinde bilo je još 9 naselja: Srpski Krstur, Jozefovo, Mokrin, Karlovo, Bašaid, Vranjevo, Melenci, Kumane i Taraš Dištrikt je funkcionisao, sa prekidima, do 1876. godine posle čega Kikinda pripada Torontalskoj županiji

Značajni periodi:

Značajni periodi 1848/49. godine kroz grad je protutnjala poznata buna Srba u Vojvodini Period od kraja 19. veka do početka 1. svetskog rata predstavlja miran i plodotvoran period Kraj 1. srpskog rata 20.11.1918. godine predstavlja prelomni trenutak u istoriji Kikinde Nakon 20 godina mira Kikinda ulazi u burno razdoblje 2. svetskog rata Oslobođena je 6.10.1944. godine Razdoblje od polovine 60-tih do polovine 80-tih godina 20. veka obeleženo je dinamičnim razvojem grada

Kultura Kikinde:

Kultura Kikinde

Gradska kuća:

Gradska kuća Zgrada Skupštine opštine podignuta je 1894. godine Na sebi nosi naziv ATTENDITE koji opominje Kikinđane na obzirnost i slogu i da se uzmu na um

Srpska Pravoslavna crkva:

Srpska Pravoslavna crkva Posvećena je Svetom ocu Nikoli Izgrađena je 1769. godine Pod zaštitom države je od 1948. godine

Bogomolja Vodice:

Bogomolja Vodice Mala crkva podignuta 1865. godine Nalazi se 3km južno od Kikinde Pod zaštitom države je od 1978. godine

Beli krst:

Beli krst Postavljen je krajem 18. ili početkom 19. veka u centru grada Obeležje je zanatskih staleža 2007. godine je demontiran i odnet

Kurija:

Kurija Grb dištrikta Objekat je građen u periodu od 1836. do 1839. godine Danas je muzej

Suvača:

Suvača Mlin na suvi pogon koji je za mlevenje žitarica koristio konje kao pokretačku snagu Stara je preko 100 godina 1990. godine proglašena je za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju

Železnička stanica:

Železnička stanica Izgrađena 1858. godine Pruga Segedin-Kikinda-Temišvar puštena je u saobraćaj 1857. godine Železnica je bila najveći podsticaj za privredni razvoj Kikinde

PowerPoint Presentation:

Katarina Stari VII3 OŠ "Sveti Sava"

authorStream Live Help