ИСТОРИЈА КИКИНДЕ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Историја Кикинде,ученичка презентација

Comments

Presentation Transcript

ИСТОРИЈА КИКИНДЕ:

ИСТОРИЈА КИКИНДЕ

PowerPoint Presentation:

Неке од претпоставк и као је наш град добио име : -по оближњем брегу КИНЂА -“ KOKE ЊИ“(мађарски назив корова) -“ИКИНДИЈА“(турска реч) Све до 1947.год. Звала се Велика Кикинда, а данас само Кикинда . Данашњи назив се први пут јавља почетком 18.века у немачкој варијанти „ГРОС КИКИНДА“.

ЗГРАДА ОПШТИНЕ КИКИНДЕ:

ЗГРАДА ОПШТИНЕ КИКИНДЕ 1890 -Одлучено је да Кикинда добије статус града. Због тога се убрзано зида ГРАДСКА КУЋА .

Данас се зове Општинска управа.:

Данас се зове Општинска управа .

PowerPoint Presentation:

На рељефном грбу града налази се година успостављања Великокикиндског диштрикта-1774. Испод грба је латински натпис „АТТЕНДИТЕ“ који опомиње грађане на слогу,опрезност и сталну будност .

СУВАЧА:

СУВАЧА 1847. у нашој вароши било их је чак педесет једна. Јединствен споменик српскеархитектуре, МЛИН КОЈИ СУ ПОКРЕТАЛИ КОЊИ.

PowerPoint Presentation:

Данас, од неколико десетина хиљада, преостале су свега две суваче у Европи- у Мађарској и код нас .

Трг је растао и развијао се формирањем насеља у 18.веку.:

Трг је растао и развијао се формирањем насеља у 18.веку. Било да се звао Трг Фрање Јосифа, Трг краља Петра, Титов трг или Трг српских добровољаца..он је увек био најлепши део града .

PowerPoint Presentation:

Данас наш трг важи за један од најлепших у Војводини.

Налази се у згради некадашњег магистрата Великокикиндског диштрикта.:

Налази се у згради некадашњег магистрата Великокикиндског диштрикта.

КИКА:

КИКА Септембра 1996.ископан је на глинокопу фирме Тозе Марковић. Очуваност скелета чак 93% чини нашу КИКУ јединственом у свету

PowerPoint Presentation:

- Анализом је утврђено да је мамут била женка,стара 64 год. Висока око 4,7метара, дуга око 7м, а широка око 3,5м.

PowerPoint Presentation:

ДЕО ЗГРАДЕ ЈЕ ПРЕ БИО И ЗАТВОР.

PowerPoint Presentation:

Данас је један део музеја одвојен за a кадемско друштво за неговање музике „ГУСЛЕ“. У којем сам и ја члан већ 8 година.

PowerPoint Presentation:

Реализовала : Ивана Ковачевић VII 1

authorStream Live Help