Istorija Kikinde,Teodora

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ISTORIJA KIKINDE

PowerPoint Presentation:

Kikinda,naša b anatsk a lepotic a je puna srdačnih,ljubaznih,kulturnih i jednostavnih ljudi! Današnji naziv grada javlja se prvi put na geografskoj karti 1718. godine kao Gross Kikinda i tada obeležava nenaseljen prostor.

PowerPoint Presentation:

12. novembra 1774. austrijska carica,Marija Terezija, izdala je posebnu privilegiju o formiranju Velikokikindskog dištrikta (oblik samouprave u kojem su garantovane ekonomske,sudske i političke povlastice). Kikinda je kao središte dištrikta podignuta na stepen varoši.U sastavu dištrikta bilo je još devet naselja: -Mokrin -Krstur -Jozefovo -Karlovo -Vranjevo -Melenci -Kumane -Taraš -Bašaid

PowerPoint Presentation:

Lav sa mačem u desnoj i odsečenom glavom u levoj šapi postao je simbol Dištrikta .

PowerPoint Presentation:

- 1774. u Kikindi su obeležene ulice -1848/49 bila je buna Srba u Vojvodini Prvi naseljenici bili su Srbi,a kasnije pored Srba,naseljavalju se i Nemci,Mađari,Jevreji... -1895. grad dobija uređenu samoupravu(statut,senat,gradsko predstavništvo,gradonačelnika itd.)

PowerPoint Presentation:

Pisani istorijski izvori prvi put pominju Kikindu 1423. godine kao posed ugarskog kralja Zigmunda i 1441. kao dar ugarskog kralja srpskom despotu Đurađu Brankoviću. Privilegija Marije Terezije pisana je gotikom na pergamentu. Pečat Marije Terezije

PowerPoint Presentation:

Teritorija Kikinde nalazi se u severnom delu Banata , na 7.5 kilometara od rumunske i 60 kilometara od mađarske granice . Putnom i železničkom mrežom dobro je povezana sa ostalim delovima Vojvodine i Srbije . Udaljena je samo100 km od Novog Sada i 135 km od Beograda .

PowerPoint Presentation:

Kanalski sistem D TD građen je od 1957. do 1977. i prostire se na teritoriji opštine Kikinda dugačak 22 kilometara . Idejni tvorac kanala DTD je Nikola Mirkov. Omogućava transport robe, značajan je za navodnjavanje u poljoprivredi , poznata je zona za ribolov i rekreaciju . Kikinda je ovim vodenim putem povezana sa svim značajnim industrijskim centrima i sa susednim zemljama .

PowerPoint Presentation:

Kikinda ima puno plodnog zemljišta.Industrijske i poljoprivredne kulture su : kukuruz , pšenica , ječam , suncokret , šećerna repa i duvan .

PowerPoint Presentation:

U Kikindi se nalazi jedan od svega dva preostala mlina na konjski pogon u Evropi iz XVIII veka . Drugi se nalazi u Mađarskoj . Ima kružan oblik i krov je kupast.

PowerPoint Presentation:

Područje Kikinde je izuzetno bogato energetskim izvorima : nalazištima nafte i gasa , geotermalnim izvorima kao i glinom visokog kvaliteta . Kikinda ima jednu od najstarijih biblioteka u Srbiji koja je 2005. godine obeležila 160 godišnjicu postojanja , a prva pozorišna predstava odigrana je daleke 1796. godine .

PowerPoint Presentation:

U Kikindi se svake godine tokom jula meseca odvija Internacionalni vajarski simpozijum skulpture u terakoti TERRA. Prvi put je održan 1982. godine i do sada je na s impozijumu učestvovalo oko 150 vajara iz 30 zemalja sa svih kontinenata. Više od 1000 skulptura velikog formata biće smeštene u Muzeju terakote .

PowerPoint Presentation:

Posebno mesto u Kikind i predstavlja manifestacija DANI LUDAJE – izbor najtežih, najdužih i najneobičnijih plodova tikve. Zbog interesantnih programa koji se održavaju tokom DANA LUDAJE, manifestacija je postala opšteprihvaćena. Tada bude mnoštvo kulturnih, umetničkih, folklornih i etno sadržaja. Manifestaciju poseti oko 15000 gostiju iz zemlje i inostranstva. Specijalno mesto imaju mališani,koji obučeni i okićeni plodovima jeseni šetajući gradskim trgom slave kraljicu jeseni ili jednostavno ludaju.

PowerPoint Presentation:

Kikindski mamut je jedinstven paleontološki nalaz iskopan na glinokopu AD “ Toza Marković ” septembra 1996. godine . Očuvanost skeleta je 93% , visin a 4 metra , dužin a 7 metara i širin a 3,5 metra .Njene kljov e premašuj u dužinu od 3,5 metara .

PowerPoint Presentation:

STARO JEZERO je voden i kompleks sa ukupn om površin om oko 5,1 hektara udaljenom od samog centra grada svega 500 metara. Atraktivno je i zdravo mesto za odmor, rekraciju i uživanje. Žalosno je što ga neki ljudi zagađuju,ali će uvek biti onih koji će to popravljati.

PowerPoint Presentation:

Veliki park je divno mesto za opuštanje,trčanje,da idete u šetnju.U 2006. je ,kao kuća starih stabala,žbunja i cveća,postao zaštićen kao spomenik prirode.

PowerPoint Presentation:

Gradska kuća je građena od 1891-1893.Na njoj se nalazi napis ATTENDITE što znači “Uzmite se na um”.Ova zgrada je i mesto gde ljudi mogu da se venčaju ili da prisustvuju koncertima.

PowerPoint Presentation:

Kurija je građena od 1836-1839 godine.Na njemu se nalazi grb Velikokikindskog dištrikta težak 2 tone. Kurija je pre bila sudnica i zatvor a sada je to muzej.

PowerPoint Presentation:

PRAVOSLAVNA CRKVA je izgrađena 1769. godine na osnovi jedne stare crkve. 5 godina kasnije crkva je dobila i zvono.

PowerPoint Presentation:

KATOLIČKA CRKVA izgrađena je 1811. godine.

PowerPoint Presentation:

U centralnom delu našeg grada nalazi se trg sa fontanom.

PowerPoint Presentation:

A da ne zaboravim da spomenem i sove koje čuvaju naš grad. Sove ušare ili , kako ih još zovu , utine prepoznatljive su po uzdignutom perju na vrhu glave . Samo u toku jedne zime pojedu oko 500 tona štetnih glodara u Vojvodini . Svaka ptica u toku jedne noći pojede dva do tri glodara . Efikasni su čistači prirode i „ desna ruka “ paorima .

PowerPoint Presentation:

Mogla bih ja još dugo pričati o istoriji Kikinde i o onome što će tek postati istorija. Teodora Turudija VII4 Kikinda 2012

authorStream Live Help