KIKINDA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Istorija Kikinde

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KIKINDA Najlepši grad na svetu : Moj rodni grad. Kad se popnem na ludaju vidi m”Kekendu ”

PowerPoint Presentation:

GEOGRAFIJA - Kikinda grad u Srbiji(Vojvodina,severni Banat), Nalazi se na 45.84° severno, 20.45° istočno -ima oko 70.000 stanovnika -u blizini srpsko-rumunske granice prostire se velika opština Kikinde -naseljena mesta u opštini Kikinde: Mokrin,Iđoš,Bašaid,Bikač,Banatska Topola,Rusko selo,Novi Kozarci,Banatsko Veliko Selo,Nakovo i Sajan

PowerPoint Presentation:

ISTORIJA -Današnja Kikinda naseljena je pre 2 6 0 godina 1751 godine,kada su se na ovo područje doselili Srbi graničari -Prvo planski,a kasnije spontano,naseljavaju Nemci,Mađari,Jevreji,a u područje sadašnje kikindske opštine,u sela stižu i Francuzi iz oblasti Alzasa i Lorena - Krajem 1890.godine odlučeno je da Velika Kikinda organizuje kao grad sa uređenim senatom.Ovaj naum ostavren je 1. januara 1893.godine - Za vreme mandata Gradskog načelnika Riste Telečkog (1893 do 1895) i Ž ivka Bogdana (1895 do 1910) započela je urbanizacija naselja - Kikinda je moderan industrijski grad sa brojnim i razvijenim zdravstvenim,prosvetnim i kulturnim institucijama . Danas u njoj živi 42000 stanovnika - Najva žnije je da je ovo dom ljudi koji su ovu prezentaciju prvu videli !

PowerPoint Presentation:

PRIVREDA - Kikinda ima razvijenu industriju građevinskog materijala, pogone prehrambene industrije u okviru poljoprivrednog kombinata - L ivnicu Gvožđa i tempera i drugo. - U gradu je privlačan centar za rekreaciju,a u okolini lovišta i ribolovna područja na kanalu Dunav Tisa Dunav .

PowerPoint Presentation:

KIKINDA Ma đarski:Nagykikinda Rumunski:Chichinda Mare KULTURA - Pored Narodnog muzeja , Kikinda ima mnogo Istoriskih spomenika -Kikinda ima jedinu suvaču u Vojvodini -Narodni muzej sadrži repliku Kike mamuta nađenog na teritoriji kikinde -U Kikindi od 1982. deluje internacionalni simpozijum u terakoti Terra,čija zbirka od oko hiljadu skulptura predstavlja jedinstvenu zbirku moderne terakotne skulpture u svetu

PowerPoint Presentation:

SOVA USARA I nešto da se probudite -Mala ušara ili utina (л lat . Asio otus ) je vrsta ptica koja pripada redu sova ( Strigiformes ), porodici pravih sova ( Strigidae ) . -Ova vrsta živi na području Evrope , А zije , Severne Amerike i Afrike . Malu Ušaru je 1758 godine prvi put opisao švedski prirodnjak Karl Line. -Mala Ušara spada u sove srednje veličine . Dužina tela kod ove vrste se kreće između 31 i 40 cm , a raspon krila od 85 do 100cm .Ženke su malo veće od mužjaka,prosečna težina kod mužjaka je 259g dok je kod ženki 282g -Sove Ušare nastanjuju kikindski trg.Najveća brojnost sova je u kikindi.Ima ih 300.One ulepšavaju naš grad.

PowerPoint Presentation:

Dani Ludaje -Dani ludaja se održavaju svake godine u oktobru. To se manifestacija održava u Kikindi u koju ljudi Iz okolnih naselja pa i dalje dolaze da se prov e sele. Tu se održavaju koncerti, prodaja na štandovima i mali lunaparkovi. Najviše ima suvenira i naravno keramičkih lala na ludaji .

PowerPoint Presentation:

Suvača - Kikindska suvača je jedna od dve preostale u celoj Panoniji, pa je 1951. godine stavljena pod zaštitu d ržave , a 1990. godine proglašena za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju . - Suvača u Kikindi je etnografski objekat karakteristi č an za Vojvodinu u XIX veku.Sagrađena je 1899. godine, a sa radom je prestala 1945. godine . - Nalazi se u zapadnom delu grada, na uglu ulica Nemanjine i Moravske . - Suvača je suvi mlin koji za mlevenje žitarica koristi živi rad. Pokretačka snaga su konji, koji stavljaju u funkciju uređaj za mlevenje. Najmanje je bio upregnut jedan par, a najviše pet pari konja. Pomeljari su obično dovodili konje, ali su se za pokretnje velikog kola suvače konji mogli i iznajmljivati. Par konja mogao je da samelje do 100kg žita za jedan sat. Po predanju, ukus hleba od žita samlevenog u suvači bio je odličan i visokog kvaliteta. Pored žitarica, u suvači se mlela i paprika, ređe biber ili cimet .

PowerPoint Presentation:

Stanovništvo Етнички састав према попису из 20 02 Срби   31.317 74,67% Мађари   5.290 12,61% Југословени   1.355 3,23% Роми   841 2,00% Хрвати   168 0,40% Црногорци   130 0,31% Македонци   106 0,25% Румуни 102 0,24% Муслимани 65 0,15% Немци   52 0,12% Албанци   47 0,11% Словаци   42 0,10% Словенци   28 0,06% Руси   18 0,04% Украјинци   17 0,04% Русини   14 0,03% Бугари   14 0,03% Чеси   13 0,03% Буњевци   6 0,01% Бошњаци   1 0,00% непознато   196 0,46% Trenutno jedini živi čovek u kikindi koji ima 100 godina je Nikola Erdeljan (i njegova familija)

PowerPoint Presentation:

KRAJ Hvala Programi: Adobe PhotoShop Adobe ImageReady Microsoft PowerPoint

authorStream Live Help