Sống

Views:
 
     
 

Presentation Description

Sống

Comments

By: hongsang84 (120 month(s) ago)

dhgjhk

Presentation Transcript

Slide 1: 

SỐNG Đây là một bài thơ của một Thiền sư

Slide 2: 

Sống không giận không hờn không oán trách

Slide 3: 

Sống mỉm cười với thử thách chông gai

Slide 4: 

Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai

Slide 5: 

Sống an hòa với những người chung sống

Slide 6: 

Sống là động nhưng lòng luôn bất động

Slide 7: 

Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương

Slide 8: 

Sống hiên ngang danh lợi xem thường

Slide 9: 

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến Chào tạm biệt

authorStream Live Help