Những cái lớn nhất của đời người

Views:
 
     
 

Presentation Description

Những cái lớn nhất của đời người

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Những cái lớn nhất của đời người Nhạc đệm : Thà làm hạt mưa bay thực hiện : hue24840 thân gởi : minhlactrinh 11/2006

Slide 2: 

Đáng khâm phục nhất của đời người là ý chí vươn lên.

Slide 3: 

Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe .

Slide 4: 

Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung .

Slide 5: 

An ủi lớn nhất của đời người là làm phúc .

Slide 6: 

Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại .

Slide 7: 

Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá .

Slide 8: 

Tội lỗi lớn nhất của đời người là lừa mình,dối người .

Slide 9: 

Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị .

Slide 10: 

Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết .

Slide 11: 

Đáng thương nhất của đời người là tự ti .

Slide 12: 

Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm .

Slide 13: 

Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng .

Slide 14: 

Sai lầm lớn nhất của đời người là tự đánh mất mình .

Slide 15: 

Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình . Xin nhấp chuột để chấm dứt

authorStream Live Help