Xin Vâng

Views:
 
     
 

Presentation Description

Xin Vâng

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: LM MI TRẦM Tiếng hát: HẠ LAN XIN VÂNG

Slide 2: 

Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng: “Xin Vâng”.

Slide 3: 

Mẹ ơi đường đi trăm ngàn dặm khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng: “Xin Vâng”.

Slide 4: 

Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”, hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Slide 5: 

Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”, hôm nay, tương lai và suốt đời.

Slide 6: 

Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng: “Xin Vâng”.

Slide 7: 

Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối, xin Mẹ dạy con hai tiếng: “Xin Vâng”.

Slide 8: 

Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”, hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Slide 9: 

Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”, hôm nay, tương lai và suốt đời.

Slide 10: 

Sáng tác: LM MI TRẦM Tiếng hát: HẠ LAN xin vâng

Slide 11: 

Mẹ ơi, Mẹ tin nơi Chúa an bài, Mẹ nên phúc ân muôn loài. Nơi Mẹ đoàn con tuôn đến nương thân.

Slide 12: 

Mẹ ơi, niềm vui bên Mẹ rạng rỡ, lòng con sao còn bỡ ngỡ ? Xin Mẹ dạy con hai tiếng: “Xin Vâng”.

Slide 13: 

Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”, hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Slide 14: 

Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”, hôm nay, tương lai và suốt đời.

Slide 15: 

Sáng tác: LM MI TRẦM Tiếng hát: HẠ LAN Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 12/2007 XIN VÂNG

authorStream Live Help