Tình Hoa Mân Côi

Views:
 
     
 

Presentation Description

Tình Hoa Mân Côi

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: Ý VŨ & CÚC TRẦN Tiếng hát: MAI HẬU

Slide 2: 

Đây tràng hoa Mân Côi đượm tình thiết tha. Con dâng lên Mẹ, xin dâng lên Mẹ từ bi.

Slide 3: 

Lời khấn nguyện trọn một niềm tin, đã có Mẹ con không ngại đường xa. Thương đưa con lên đỉnh non ngàn, Mẹ mang ánh thái dương dịu dàng.

Slide 4: 

Ánh thái bình tình Chúa, sáng soi con không lạc lối. Bao đêm nhớ nhung êm đềm, hồn con mến yêu vô ngần.

Slide 5: 

Hân hoan, hân hoan con đến bên Mẹ. Xin vâng, xin vâng con vâng lời Mẹ. Nhịp nhàng khúc hát yêu thương. Đem tình Mẹ con đi đến muôn phương.

Slide 6: 

Hoa nào Mẹ yêu, hoa nào là con dâng lên, dâng lên hương nồng hết cả tâm tình đời con. Hoa thanh bình đời mình yên vui. Hoa thầm lặng gợi tình hy sinh.

Slide 7: 

Nguyện xin hoa điểm tô cuộc đời. Niềm tin hoa toả lan lòng người. Để cho Mẹ cười vui, đó đây thêm đẹp tươi. Ôi Mẫu Tâm rạng ngời tình hoa Mân Côi tuyệt vời.

Slide 8: 

Hân hoan, hân hoan con đến bên Mẹ. Xin vâng, xin vâng con vâng lời Mẹ. Nhịp nhàng khúc hát yêu thương. Đem tình Mẹ con đi đến muôn phương.

Slide 9: 

Sáng tác: Ý VŨ & CÚC TRẦN Tiếng hát: MAI HẬU

Slide 10: 

Hoa nào Mẹ yêu, hoa nào là con dâng lên, dâng lên hương nồng hết cả tâm tình đời con. Hoa thanh bình đời mình yên vui. Hoa thầm lặng gợi tình hy sinh.

Slide 11: 

Nguyện xin hoa điểm tô cuộc đời. Niềm tin hoa toả lan lòng người. Để cho Mẹ cười vui, đó đây thêm đẹp tươi. Ôi Mẫu Tâm rạng ngời tình hoa Mân Côi tuyệt vời.

Slide 12: 

Hân hoan, hân hoan con đến bên Mẹ. Xin vâng, xin vâng con vâng lời Mẹ. Nhịp nhàng khúc hát yêu thương. Đem tình Mẹ con đi đến muôn phương.

Slide 13: 

Hân hoan, hân hoan con đến bên Mẹ. Xin vâng, xin vâng con vâng lời Mẹ. Nhịp nhàng khúc hát yêu thương. Đem tình Mẹ con đi đến muôn phương.

Slide 14: 

Sáng tác: Ý VŨ & CÚC TRẦN Tiếng hát: MAI HẬU Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 5/2008

authorStream Live Help