Tấu lạy Bà

Views:
 
     
 

Presentation Description

Tấu lạy Bà

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: VINH HẠNH Tiếng hát: MAI THIÊN VÂN

Slide 2: 

Tấu lạy Bà chở che kẻ đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa hiển vinh. Mẹ Thiên Chúa uy quyền.

Slide 3: 

Cửa rộng mở nơi cung điện thiên quốc. Niềm tin tưởng, niềm hoan hỉ thiên đình.

Slide 4: 

Mẹ là đóa huệ đẹp giữa bụi gai, là bồ câu xinh đẹp giữa trần ai xa vời.

Slide 5: 

Gốc Giessê nẩy một chồi từ gốc nở tươi, một cánh hoa thơm.

Slide 6: 

Sáng tác: VINH HẠNH Tiếng hát: MAI THIÊN VÂN

Slide 7: 

Thoát mưu rồng, Mẹ là tháp đài cao, hải tinh sáng vời vợi, hằng soi lối đưa đường.

Slide 8: 

Cứu đoàn con thoát bóng tà cheo leo, nguyện xin dắt thuyền về bến ước mong.

Slide 9: 

Nguyện Mẹ phá mây mờ giữa trùng dương, bập bềnh giữa ba đào chiếc thuyền sắp đắm chìm.

Slide 10: 

Thoát hiểm nguy dắt thuyền về, về bến vững tâm, về bến thiên đường.

Slide 11: 

Tấu lạy Bà chở che kẻ đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa hiển vinh. Mẹ Thiên Chúa uy quyền.

Slide 12: 

Cửa rộng mở nơi cung điện thiên quốc. Niềm tin tưởng, niềm hoan hỉ thiên đình.

Slide 13: 

Thoát mưu rồng, Mẹ là tháp đài cao, hải tinh sáng vời vợi, hằng soi lối đưa đường.

Slide 14: 

Tấu lạy Bà chở che kẻ đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa hiển vinh. Mẹ Thiên Chúa uy quyền.

Slide 15: 

Sáng tác: VINH HẠNH Tiếng hát: MAI THIÊN VÂN Thực hiện PPS: VÂN ĐÌNH AUSTRALIA tháng 4/2008

authorStream Live Help