Kính Mừng Maria

Views:
 
     
 

Presentation Description

Kính Mừng Maria

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KÍNH MỪNG MARIA

Slide 2: 

Nhạc: VŨ THÁI HÒA Lời kinh: KÍNH MỪNG

Slide 4: 

KÍNH MỪNG MARIA

Slide 5: 

ĐẦYƠN PHÚC

Slide 6: 

ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG BÀ

Slide 7: 

BÀ CÓ PHÚC LẠ HƠN MỌI NGƯỜI NỮ

Slide 8: 

VÀ GIÊSU CON LÒNG BÀ GỒM PHÚC LẠ

Slide 9: 

THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

Slide 10: 

CẦU CHO CHÚNG CON LÀ KẺ CÓ TỘI

Slide 11: 

KHI NAY VÀ TRONG GIỜ LÂM TỬ

Slide 12: 

A MEN - A MEN

Slide 14: 

KÍNH MỪNG MARIA

Slide 15: 

* nhạc: VŨ THÁI HÒA * lời kinh: KÍNH MỪNG *

Slide 16: 

KÍNH MỪNG MARIA

Slide 17: 

ĐẦY ƠN PHÚC

Slide 18: 

ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG BÀ

Slide 19: 

BÀ CÓ PHÚC LẠ

Slide 20: 

HƠN MỌI NGƯỜI NỮ

Slide 21: 

VÀ GIÊSU CON LÒNG BÀ

Slide 22: 

GỒM PHÚC LẠ

Slide 23: 

THÁNH MARIA

Slide 24: 

ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

Slide 25: 

CẦU CHO CHÚNG CON LÀ KẺ CÓ TỘI

Slide 26: 

KHI NAY

Slide 27: 

VÀ TRONG GIỜ LÂM TỬ

Slide 28: 

A MEN A MEN

Slide 30: 

Sưu tầm hình ảnh và kỹ thuật thực hiện: JEAN PAUL VU

authorStream Live Help