Bouguereau-William

Views:
 
     
 

Presentation Description

Bouguereau-William

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHỮNG HỌA PHẨM TUYỆT VỜI CỦA DANH HỌA BOUGUEREAU, WILLIAM Sưu tầm và thực hiện slideshow: VŨ THÁI HÒA DŨNG LAC SLIDESHOW (1825-1905)

Slide 23: 

BOUGUEREAU, WILLIAM (1825 – 1905) Sinh 1825 tại La Rochelle – Pháp Quốc Từ trần 1905 Là một danh họa lừng danh của Thế Giới. Sưu tầm và thực hiện slideshow: VŨ THÁI HÒA Dũng lạc slideshow

authorStream Live Help