Ngọt Ngào Tình Yêu

Views:
 
     
 

Presentation Description

Ngọt Ngào Tình Yêu

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: LM. NGUYỄN MỘNG HUỲNH Tiếng hát: BẢO YẾN

Slide 2: 

Tên con được viết, được viết trên trời. Trên trời cao thăm thẳm, giữa muôn ngàn vì sao.

Slide 3: 

Tên con được viết, được viết trên trời. Trên trời cao sáng ngời, giữa muôn ngàn vì sao. Tình Chúa ôi ngọt ngào.

Slide 5: 

Từ thuở nằm nôi, Chúa dưỡng nuôi con bằng muôn phúc ân cao vời. Chúa khắc tên con vào tay thánh thiêng của Người.

Slide 6: 

Bao nhiêu hồng ân làm con nói không nên lời. Ôi cao vời thay tình yêu Chúa như biển khơi.

Slide 7: 

Ôi con là chi mà sao Chúa thương con hoài. Ôi cao vời thay tình yêu Chúa con sông dài.

Slide 8: 

Sáng tác: LM. NGUYỄN MỘNG HUỲNH Tiếng hát: BẢO YẾN

Slide 9: 

Tên con được viết, được viết trên trời. Trên trời cao thăm thẳm, giữa muôn ngàn vì sao.

Slide 10: 

Tên con được viết, được viết trên trời. Trên trời cao sáng ngời, giữa muôn ngàn vì sao. Tình Chúa ôi ngọt ngào.

Slide 12: 

Từng ngày dần trôi, khúc hát tri ân đẹp trên nét môi con cười. Dấu ấn yêu thương đậm trong trái tim con rồi.

Slide 13: 

Bao nhiêu ngày qua dù đôi lúc xa quê nhà. Êm êm lời ru tình yêu đó không rời xa.

Slide 14: 

Tin yêu cậy trông tựa như bé thơ yên ngủ, trong tay mẹ yêu giờ chỉ gió mưa liên hoài.

Slide 15: 

Bao nhiêu hồng ân làm con nói không nên lời. Ôi cao vời thay tình yêu Chúa như biển khơi.

Slide 16: 

Ôi con là chi mà sao Chúa thương con hoài. Ôi cao vời thay tình yêu Chúa con sông dài.

Slide 17: 

Sáng tác: LM. NGUYỄN MỘNG HUỲNH Tiếng hát: BẢO YẾN Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 7/2008

authorStream Live Help