Gieo Gì Hôm Nay

Views:
 
     
 

Presentation Description

Gieo Gì Hôm Nay

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Gieo gì hôm nay...? Thực hiện: AM. Vũ Thị Kim Loan

Slide 2: 

Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin

Slide 3: 

Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện

Slide 4: 

Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng

Slide 5: 

Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt chiến thắng

Slide 6: 

Nếu bạn gieo cân nhắc, bạn sẽ gặt hòa thuận

Slide 7: 

Nếu bạn gieo chăm chỉ… Bạn sẽ gặt thành công.

Slide 8: 

Nếu bạn gieo tha thứ Bạn sẽ gặt hòa giải

Slide 9: 

Nếu bạn gieo cởi mở Bạn sẽ gặt thân mật

Slide 10: 

Nếu bạn gieo chịu đựng bạn sẽ gặt cộng tác

Slide 11: 

Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép mầu

Slide 12: 

Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực

Slide 13: 

Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn

Slide 14: 

Nếu bạn gieo kiêu hãnh… Bạn sẽ gặt hủy diệt

Slide 15: 

Nếu bạn gieo đố kỵ, bạn sẽ gặt phiền muộn

Slide 16: 

Nếu bạn gieo lười biếng, Bạn sẽ gặt mụ mẫm

Slide 17: 

Nếu bạn gieo cay đắng Bạn sẽ gặt cô lập

Slide 18: 

Nếu bạn gieo tham lam, Bạn sẽ gặt tổn hại

Slide 19: 

Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặt kẻ thù

Slide 20: 

Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt âu lo.

Slide 21: 

Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt tội lỗi

Slide 22: 

Vì vậy hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay… Nó sẽ quyết định những gì bạn gặt ngày mai

Slide 23: 

Những hạt giống bạn tung rắc hôm nay sẽ làm cho Cuộc sống bạn thăng trầm hay người khác phải gánh chịu

Slide 24: 

Have a Wonderful day! 23 08 2008 Thực hiện: AM. Vũ Thị Kim Loan

authorStream Live Help