Con Gặp Ngài

Views:
 
     
 

Presentation Description

Con Gặp Ngài

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Thơ: ĐÔNG KHUÊ Nhạc CAO HUY HOÀNG & LƯU VĂN TRUNG Tiếng hát: NHẬT HỒNG

Slide 2: 

Không phải con lên cao, nhưng vì Ngài cúi xuống. Không phải con ngọt ngào, mà vì Ngài huyền diệu xiết bao.

Slide 3: 

Cha ơi con thường hỏi. Sao Cha thương quá nhiều? Một tâm hồn hèn yếu, không đáng được Cha yêu.

Slide 4: 

Con mang nhiều tội lỗi. Vì con vốn mong manh. Con cúi đầu thống hối, rồi lại phạm rất nhanh.

Slide 5: 

Từ khi con gặp Ngài, hồn ngập ánh sao mai, xiết bao an lành, tình Cha với con.

Slide 6: 

Cha cho con ánh sáng, Cha cho con mặt trời. Lạy Cha rất thương yêu, con nương bóng muôn đời.

Slide 7: 

Muôn đời nương bóng Cha. Muôn đời nương bóng Cha.

Slide 8: 

Thơ: ĐÔNG KHUÊ Nhạc CAO HUY HOÀNG & LƯU VĂN TRUNG Tiếng hát: NHẬT HỒNG

Slide 9: 

Không phải con lên cao, nhưng vì Ngài cúi xuống. Không phải con ngọt ngào, mà vì Ngài huyền diệu xiết bao.

Slide 10: 

Cha ơi con thường hỏi. Sao Cha thương quá nhiều? Một tâm hồn hèn yếu, không đáng được Cha yêu.

Slide 11: 

Con mang nhiều tội lỗi. Vì con vốn mong manh. Con cúi đầu thống hối, rồi lại phạm rất nhanh.

Slide 12: 

Từ khi con gặp Ngài, hồn ngập ánh sao mai, xiết bao an lành, tình Cha với con.

Slide 13: 

Cha cho con ánh sáng, Cha cho con mặt trời. Lạy Cha rất thương yêu, con nương bóng muôn đời.

Slide 14: 

Muôn đời nương bóng Cha. Muôn đời nương bóng Cha.

Slide 15: 

Thơ: ĐÔNG KHUÊ Nhạc CAO HUY HOÀNG & LƯU VĂN TRUNG Tiếng hát: NHẬT HỒNG Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 5/2008

authorStream Live Help