eportfolio i mahara

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

eportfolio i mahara : 

eportfolio i mahara Sònia Guilana- 2008 Creative Commons License by Fangi ICE Universitat de Girona

eportfolio : 

eportfolio El terme portfolio està sonant molt en els ambits acadèmics en els darrers anys. A Catalunya, ha començat a tenir més ressò a nivell pre-universitari des de la implantació del Portfolio Europeu de les llengües a primària i secundària, i també en el nou currículum per competències. D’altra banda, el món de les TIC està intentant trobar una resposta eficient i tècnicament senzilla a aquesta demanda pedagògica creixent, transformant-lo en eportfolio. En veurem diferents exemples amb eines web 2.0 o plataformes com ara elgg o el darrerament premiat mahara. En aquesta sessió examinarem què és un portfolio, què persegueix, veurem diferents exemples d’eportfolio i debatrem la seva aplicació amb les diferents eines existents a la xarxa avui.

EPORTFOLIO : 

EPORTFOLIO Sònia Guilana GRÀCIES! ?

EPORTFOLIO : 

EPORTFOLIO Sònia Guilana Què és un portfolio? Per a què serveix? I l’eportfolio i mahara? Quina utilitat té a l’educació secundària?

eportfolio : 

eportfolio Què en sabem?

Orígens del portfolio : 

Orígens del portfolio Sònia Guilana Món laboral a USA Book CV versus Portfolio

Portfolio educatiu : 

Portfolio educatiu Sònia Guilana Com podem avaluar l’aprenentatge de l’alumnat de manera més efectiva?

Portfolio educatiu : 

Portfolio educatiu Sònia Guilana COLLECT, SELECT, REFLECT Procés i producte : evidències

Portfolio educatiu : 

Portfolio educatiu Sònia Guilana FORTALESES I DEBILITATS

Portfolio educatiu : 

Portfolio educatiu Sònia Guilana FORTALESES Centrat en l’alumnat Interdisciplinari- transversal Flexible i personalitzat Fomenta l’autonomia L’avaluació , eina de millora

Portfolio educatiu : 

Portfolio educatiu Sònia Guilana DEBILITATS Col.lecció sense reflexió

Portfolio educatiu : 

Portfolio educatiu Sònia Guilana DEBILITATS Col.lecció sense reflexió

Portfolio educatiu : 

Portfolio educatiu Sònia Guilana "Podemos afirmar que la evaluación por portafolios no es simplemente una nueva forma deevaluar, sino que conlleva otra forma de entender el proceso de enseñanza y aprendizaje.Globalmente, lo que conseguimos es integrar el proceso evaluativo en el mismo procesode enseñanza y aprendizaje, supeditándolo a la posibilidad de conseguir que los propiosestudiantes conozcan y puedan regular con éxito sus progresos, y que, por tanto,devengan mas autónomos en el momento de autorregular su propio proceso deadquisición de contenidos, habilidades y competencias." http://www.moodlemoot.net/portable/file.php/1/107-363-1-PB.pdf

Portfolio educatiu: tipus i parts : 

Portfolio educatiu: tipus i parts Sònia Guilana ACREDITATIU CV Personal, Acadèmic i Professional . Universitat i + REFLEXIU Inicial, Intermedi, Final. Formació Professorat. FORMATIU+INFORMATIU Portfolio Europeu Llengües. EOI, ESO…

ePortfolio : 

ePortfolio Sònia Guilana FORTALESES I DEBILITATS Competència TIC transversal Interactivitat usuari, materials, professorat, altres usuaris Nous formats: video, hípertext, podcasting Espai Seguretat Privacitat Coneixement tècnic Exportabilitat Propietat

ePortfolio : suport tècnic : 

ePortfolio : suport tècnic Sònia Guilana Web 2.0 blogs, wikis, google pages… Plataformes de codi obert Elgg, Mahara

ePortfolio : blogs : 

ePortfolio : blogs Sònia Guilana Eportfolio a l’IES Castelló d’Empúries http://blocs.xtec.cat/portfolioproject

ePortfolio : WIKI. GOOGLE : 

ePortfolio : WIKI. GOOGLE Sònia Guilana Helen Barrett wiki K. Banther wiki Becky Endersby Dylan Robertson Helen Barrett

ePortfolio : ELGG : 

ePortfolio : ELGG Sònia Guilana elgg.net Brighton University Rugby Eduspaces Terry

ePortfolio : MAHARA : 

ePortfolio : MAHARA Sònia Guilana Mahara sguilana: http://iescastellodempuries.xtec.cat/mahara/view/view.php?id=7

EPORTFOLIO : 

EPORTFOLIO Sònia Guilana GRÀCIES! ?

authorStream Live Help