Înscriere în învăţământul profesional în anul şcolar 2013-2014

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Înscriere în învățământul profesional în anul școlar 2013-2014

Comments

Presentation Transcript

Înscriere în învăţământul profesional în anul şcolar 2013-2014 Colegiul Tehnic “Miron Costin” Roman :

Înscriere în învăţământul profesional în anul şcolar 2013-2014 Colegiul Tehnic “Miron Costin” Roman 1) În ce constă învăţământul p rofesional ? Pregătirea prin învăţământul profesional este parte a liceului tehnologic şi este organizată după clasa a IX-a, se realizează pe parcursul a doi ani de studio, cu posibilitatea parcurgerii disciplinelor pentru învăţământul obligatoriu şi modulelor de pregătire de specialitate pentru calificare profesională. Programul oferă pregătire practică pentru un acces mai rapid la un loc de muncă şi, implicit, la independenţă financiară CLICK MAI DEPARTE ! >>

OFERTA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014 ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL – clasa a X-a :

OFERTA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014 ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL – clasa a X-a COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN" ROMAN Domeniul de pregătire la clasa a X-a Calificare profesională la sfârşitul clasei a XI-a Forma de învăţământ Zi/Seral Durată Nr. clase Nr. locuri Mecanică Mecanic Auto Zi 2 ani 2 56

PowerPoint Presentation:

2) Care este finalitatea programului ? Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională cu care absolvenţii se pot angaja imediat după terminarea studiilor, în România sau în Uniunea Europeană. De asemenea, în urma finalizării programului se dobândeşte şi certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat care permite continuarea studiilor în învăţământul liceal prin înscrierea la clasa a XI-a liceu.

PowerPoint Presentation:

3) Cine se poate înscrie la învăţământul profesional ? În program pot intra elevii care sunt înscrişi în clasa a IX-a a liceului, indiferent de filieră, profil sau domeniu de pregătire. Pot accede, de asemenea, elevii care au promovat cel puţin clasa a IX-a de liceu, dar care şi-au abandonat ulterior studiile, precum şi elevi din seriile anterioare care au finalizat şcoala de arte şi meserii.

PowerPoint Presentation:

4) Cum se face înscrierea în învăţământul profesional? Înscrierea la învăţământul profesional se realizează prin completarea unui formular standard. Formularul se solicită la secretariatul Colegiului Tehnic “Miron Costin” Roman. Înscrierea se face pe baza unui dosar care se depune la secretariatul Colegiului Tehnic “Miron Costin” Roman.

PowerPoint Presentation:

5) Ce conţine dosarul de înscriere ? Dosarul de înscriere conţine următoarele documente: - cerere tip de înscriere (poate fi solicitată de la secretariatul şcolii); - copie după certificatul de naştere sau după cartea de identitate; - documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat (foaie matricolă pentru clasa a IX-a sau după caz, certificat absolvire sau certificat de calificare în urma finalizării şcolii de arte şi meserii).

PowerPoint Presentation:

6) Cum va fi organizat programul? Pregătirea prin învăţământul profesional este organizată atât în şcoală cât şi la angajator. Orarul este unul flexibil şi este stabilit de şcoală împreună cu angajatorul unde se organizează stagiul de practică: 1) În primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la agentul economic reprezintă 60% din timpul total alocat programului. 2) În al doilea an 75% din timp este alocat pregătirii practice. 3) Pe parcursul celor doi ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 11 săptămâni, 6 săptămâni în primul an şi 5 săptămâni în cel de-al doilea an. 4) Stagiul de practică se desfăşoară la angajator.

PowerPoint Presentation:

7) Ce specializări sunt accesibile la Colegiul Tehnic “Miron Costin” Roman? Mecanic auto – 2 clase/5 6 elevi

PowerPoint Presentation:

Vă aşteptăm la Colegiul Tehnic “Miron Costin” Roman, str. Mihai Eminescu nr. 5-7 (fosta Şcoală de şoferi ) Tel ./fax 0233/744403

authorStream Live Help