MIP+-+Blocul+I

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Metode interactive de predare-învăţare:

M etode interactive de predare - î nv ăţ are

:

Cuprins 1 . Metode interactive, învăţarea prin cooperare 2. Cadrul didactic şi metodele interactive de predare-învăţare 3. Viziune în aplicarea metodelor interactive

PowerPoint Presentation:

Metode interactive, învăţarea prin cooperare

PowerPoint Presentation:

1. Definire termeni, avantajele şi limitele aplicării metodelor interactive

PowerPoint Presentation:

M etoda : cale de organizare şi conducere a activităţii de cunoaştere a elevului (de învăţare ) instrument didactic cu ajutorul căruia elevii asimilează cunoştinţe şi forme comportamentale instrument didactic cu ajutorul căruia profesorul facilitează stimularea şi dezvoltarea lor cognitivă

PowerPoint Presentation:

M etoda reprezintă ansamblul sau sistemul procedeelor sau modurilor de execuţie a operaţiilor implicate în actul învăţării, integrate într-un flux unic de acţiune, în vederea atingerii obiectivelor propuse.

PowerPoint Presentation:

M etodel e interactive : favorizează jocul interactiv de roluri şi situaţii angajează la cooperare explorativă , dezvoltând valenţele euristice ale căutării şi imaginaţiei atrag elevii la cooperare interpretativă şi la valorificarea evenimentelor sau faptelor stimulează participarea la construcţia împreună a sensului sau a înţelesului propriu conţinuturilor studiate centrate pe producerea de idei şi rezolvarea de probleme

PowerPoint Presentation:

Ce ştim despre învăţare ?

PowerPoint Presentation:

Învăţarea nu este niciodată completă Învăţarea este individuală Învăţarea este un proces social Învăţarea poate fi distractivă Învăţarea este activă Învăţarea înseamnă schimbare

PowerPoint Presentation:

Învăţarea interactivă . A vantaje : elevii sunt stimulaţi să lucreze cu idei şi concepte care le permit emiterea unor interpretări proprii şi rezolvarea originală a unor probleme elevii se simt mai legaţi de şcoală şi clasă, ceea ce determină o motivaţie sporită, care poate conduce la un nivel ridicat de atenţie şi retenţie elevii învaţă să lucreze unii cu alţii, cooperarea asigurând dezvoltarea abilităţilor necesare unei vieţi împlinite în familie şi societate elevii învaţă să se înţeleagă cu copii ce aparţin altui sex, altei grupări etnice sau sociale şi îşi dezvoltă o puternică conştiinţă de sine

PowerPoint Presentation:

2. Conversaţia . C onversaţia euristică

PowerPoint Presentation:

F uncţii : a) funcţia euristică, de redescoperire a unor adevăruri şi formativă în acelaşi timp (conversaţia de tip euristic) b) funcţia de clarificare, de sintetizare şi aprofundare a cunoştinţelor, cu care elevii au avut contact cognitiv în prealabil (conversaţia de aprofundare) c) funcţia de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor, de întărire a convingerilor ştiinţifice etc (conversaţia de consolidare) d) funcţia de verificare sau de control (de examinare şi evaluare) a performanţelor învăţării (conversaţia de verificare)

PowerPoint Presentation:

3. Discuţia . D ezbaterea

PowerPoint Presentation:

a) examinarea şi clarificarea în comun a unor noţiuni şi idei b) consolidarea şi sistematizarea datelor şi conceptelor cu care elevii au avut un contact cognitiv în prealabil c) explorarea unor analogii, similitudini şi diferenţe dintre diverse teorii, concepte d) efectuarea unor analize de caz, literare e) soluţionarea unor probleme teoretice şi practice complexe care comportă mai multe alternative şi în mod deosebit a acelora care necesită originalitate şi intuiţie (insight) f) dezvoltarea capacităţii de expresie verbală şi de creativitate colectivă

PowerPoint Presentation:

Tipuri de întrebări : Frontală , generală sau de ansamblu Directă Inversată (redirijată ) De releu şi de comunicare De revenire Imperativă De controversă

PowerPoint Presentation:

Paşi de parcurs: introducerea în dezbatere: formularea problemei cu sublinierea importanţei ei teoretice şi practice, inclusiv a dificultăţilor care rezultă dezbaterea propriu-zisă: cuprinde luările de cuvânt ale participanţilor sintetizarea rezultatelor: sistematizarea concluziilor şi argumentelor la care s-a ajuns, însoţite de aprecieri

PowerPoint Presentation:

4. Colţurile

PowerPoint Presentation:

mijloc activ de a conduce o dezbatere bazată pe aspecte controversate ( se pot prezenta două sau trei puncte de vedere ) elevii sunt implicaţi în dezbateri, cerându-li-se să parcurgă procese de grup, pentru a formula argumente constructive poate fi folosită după o prelegere, după ce se citeşte un text, după vizionarea unui film sau după aducerea în discuţie a unui subiect pe care elevii doresc să-l analizeze elevii sunt încurajaţi să-i asculte pe ceilalţi cu atenţie şi să-şi schimbe opinia iniţială, dacă argumentele celorlalţi sunt suficient de convingătoare

PowerPoint Presentation:

5. Asaltul de idei – Brainstorming, Diagrama Venn , SVI – Ştiu – Vreau să Ştiu – Am Învăţat

PowerPoint Presentation:

metoda asaltului de idei, metoda inteligenţei în asalt este o metodă a discuţiei în grup, iniţiată de A. Osborn (1953) cu funcţia de a înlesni căutarea şi găsirea celei mai adecvate soluţii a unei probleme de rezolvat, printr-o intensă mobilizare a ideilor tuturor participanţilor la discuţie bun exerciţiu de stimulare şi cultivare a creativităţii de grup, pentru a îndruma elevii să producă mai multe soluţii

PowerPoint Presentation:

Diagrama Venn formată din două cercuri care se suprapun parţial ; i n arealul în care se suprapun cele două cercuri se grupează asemănările, iar în arealele rămase libere deosebirile dintre două aspecte, idei sau concepte ; i n părţile separate ale cercului, elevii înscriu atributele care sunt unice fiecăruia dintre cele două articole care sunt comparate, iar în partea de suprapunere ei înregistrează atributele pe care cele două articole le au în comun se utilizează fie pentru evocarea unor cunoştinţe, fie pentru restructurarea ideilor extrase dintr-un text în etapa de realizare a sensului ori a reflecţiei

PowerPoint Presentation:

Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat ( SVI ) ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT

authorStream Live Help