REZONANTA_SCHUMANN

Views:
 
     
 

Presentation Description

Timpul trece mai repede

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

RESONAN Ţ A SCHUMANN Leonardo Boff http://www.leonardoboff.com/

PowerPoint Presentation:

Nu doar persoanele mai în vârstă, ci şi tinerii au senzaţia că totul s-a accelerat excesiv . Ieri a fost carnavalul , în scurt timp e Saptămâna Sfântă şi puţin mai încolo Crăciunul . Acest sentiment este iluzoriu, sau are o bază reală ?

PowerPoint Presentation:

Prin re z onan ţ a Schumann se poate da o explica ţie . Fizicianul german W.O. Schumann a constatat în 1952 că Pamântul este încercuit de un câmp electromagn etic puternic, care se formează în parte a inferio a r ă a ionosfer ei , la aproximativ 100 km deasupra noastră . Acest câmp are o re z onan ţă ( denumită re z onan ţ a Schumann ), aproximativ egală cu 7,83 pulsa ţii pe secundă .

PowerPoint Presentation:

Este ca un fel de memorie , responsabilă de echilibrul biosferei , mediu natural de care depind toate formele de viaţă . S-a verificat că toate vertebratele şi creierul nostru au aceeaşi frecvenţă de 7,83 hertz.

PowerPoint Presentation:

Empiric s-a făcut constatarea că nu putem fi sănătoşi în afara acestei frecvenţe biologice natural e . Când astronauţii ieşeau în călătorii spaţiale, ieşeau din re z onan ţ a Schumann şi se îmbolnăveau . Dacă erau supuşi acţiunii unui simulator Schumann, îşi recuperau echilibrul şi sănătatea . De mii de ani, bătăile inimii Pământului au avut această frecvenţă de pulsaţii şi viaţa s-a dezvoltat într-un relativ echilibru ecologic . Se pare că începând din anii 80, şi ceva mai accentuat din anii 90, această frecvenţă a trecut de la 7,83 l a 11 şi 13 hertz.

PowerPoint Presentation:

Inima planetei s-a dereglat . Ca urmare , au apărut dezechilibre ecologice : perturba ţii climatice , activitate vulcanica crescândă , mari tensiuni în conflicte mondiale , creşterea generală a comportamentelor deviate la oameni , etc. Datorită acestei accelerări generale , o zi de 24 de ore este percepută ca având doar 16 . Din această cauză , percep ţia că totul se desfăşoară prea repede n u es te ilu z ori e . Ar avea bază reală în această schimbare a rezonanţei Schumann.

PowerPoint Presentation:

Se poate avansa o teorie, recurentă între marii cosmologi şi biologi, că Pământul este , efectiv, un superorganism vi u, că noi şi planeta formăm o entitate unică. Fiinţele umane suntem pământ care simte, găndeşte, iubeşte si venerează . De ce suntem aceasta ? Avem aceeaşi natură bioelectrică şi suntem înconjuraţi de aceleaşi unde rezonante Schumann.

PowerPoint Presentation:

Gaia, acest superorganism vi u care este mama Terra, trebuie să găsească echilibrul natural ... ca orice organism viu , dar nu se ştie ce preţ va trebui plătit de către biosferă şi fiinţe . Aici se deschide loc pentru grupurile ezoterice şi alţi futurişti care vor proiecta scenarii, acum dramatice cu catastrofe teribile, acum dătătoare de speranţă , cum ar fi apariţia celei de-a patra dimensiuni , prin care toate fiinţele vom fi mai intuitive , mai spirituale şi mai sincronizate cu bioritmul planetei. Brazilianul Leonardo Boff este unul din f o ndatorii Teolog iei El iber ării . Oferit de : ENERGIE NATURALA

authorStream Live Help