Traversarea Marii Rosii

Views:
 
     
 

Presentation Description

Dovezi incontestabile stabilite de arheologi care demonstreza realitatea traversarii Marii Rosii de catre evreii condusi de Moise

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Copyright © 2007 Powerpoint Paradise. All Rights Reserved New King James Version Moise şi Traversarea Mării Roşii Adevăr sau ficţiune?

Prima întrebare::

Prima î ntrebare: Să vedem documentele şi dovezile arheologice! Personajele biblice din Cartea Exodului au existat?

Iacob, fiul lui Isac a săpat o fântână aproape de Sihar, unde Isus a vorbit cu femeia samariteană 1000 de ani mai târziu. Beduinii şi evreii locului o numesc fântâna lui Iacob. Această poză este din 1884 d.H.:

Iacob, fiul lui Isac a săpat o fântână aproape de Sihar, unde Isus a vorbit cu femeia samariteană 1000 de ani mai târziu. Beduinii ş i evreii locului o numesc fântâna lui Iacob. Această poză este din 1884 d . H . Există şi azi î n complexul de piatră al unei mânăstiri Ortodoxe Greceşti. Abraham a avut un fiu numit Isac

Poza mormântului Rahelei din 1880:

Poza mormântului Rahelei din 1880 Iacob s-a c ă s ă torit cu Rahela. Printre alţi fii i-au avut pe LEVI ş i IOSIF. Levi l-a avut pe Cahat , care l-a avut ca fiu pe Amram

Poză din 1865: Mormântul lui Iosif în Palestina!:

Poză din 1865 : Mormântul lui Iosif î n Palestina! Iosif, fiul favorit al lui Iacob a fost vândut de fraţii săi î n Egipt ca sclav, dar a devenit vice-faraon ! După 400 de ani , Moise, d in dispoziţiile lui Iosif, ia cu el osemintele lui Iosif , când Israel a plecat din Egipt.

Probabil Moise şi-a iubit tatăl foarte mult! Este cel mai lung mormânt din lume!:

Probabil Moise ş i-a iubit tatăl foarte mult! Este cel mai lung mormânt din lume! Mormântul lui Amram, tatăl lui Moise Exod 6:20 “Amram î nsă a luat de femeie pe Iochebed, fata unchiului său, şi aceasta i-a născut pe Aaron şi pe Moise, precum şi pe Mariam, sora lor. Iar anii vieţii lui Amram au fost o sută treizeci şi şapte de ani.”

Aaron, fratele lui Moise, l-a ajutat să conducă poporul lui Israel (2-3 milioane) afară din Egipt.:

Aaron, fratele lui Moise, l-a ajutat să conducă poporul lui Israel (2-3 milioane) afară din Egipt. Din munţii care î nconjoară marea vale Petra, nici unul nu e a ş a impunător ca Jabal Haroun, Muntele lui Aaron sau Hor din Biblie. La 1350 metri deasupra mării este cel mai î nalt vârf din regiune ş i este un mare loc sacru pentru localnici deoarece aici, cred ei, a murit Aaron fratele lui Moise , ş i a fost î ngropat. Numerii 20:28 “ Acolo a dezbrăcat Moise pe Aaron de hainele lui ş i a î mbrăcat cu ele pe Eleazar, fiul lui. Ş i a murit Aaron pe vârful muntelui Hor, iar Moise ş i Eleazar s-au pogorât din munte. ”

Geografie – Marea Roşie!:

Geografie – Marea Roşie! Golful Aqaba Pământul Goshen

Au mers de la Goshen:

Au mers de la Goshen ieşind pe plaja Nuweiba prin Succoth prin acest vad

Plaja Nuweiba:

Plaja Nuweiba Poză din satelit a vadului ce conduce la o singură ieşire: p laja Nuweiba!

Ieşind spre plaja Nuweiba:

Ieşind spre plaja Nuweiba

Vederi laterale:

Vederi laterale

Plaja Nuweiba din golful Aqaba, pe unde se presupune că au trecut marea…:

Plaja Nuweiba din golful Aqaba , pe unde se presupune că au trecut marea … Destul de mare plaja , nu? Pentru 2 milioane de oameni? Mă î ntreb cum i-a oprit stâlpul de foc noaptea pe egipteni. Puteau oare să-l ocolească? Nu! Dealurile acelea erau prea abrupte pentru carele lor!

Făcând măsurători de adâncime cu sonarul, Wyatt a descoperit un pod de pământ subacvatic exact între plaja Nuweiba şi malul saudit.:

Făcând măsurători de adâncime cu sonarul, Wyatt a descoperit un pod de pământ subacvatic exact între plaja Nuweiba şi malul saudit.

PowerPoint Presentation:

Dumnezeu a î mpărţit marea î n două cu un vânt de la răsărit , făcând să apară acest pod subacvatic ş i Moise a trecut pe el ca pe uscat! Aşa au putut trece 2-3 milioane de oameni! Exod 14:21-22 “ Iar Moise şi-a î ntins mâna sa asupra mării şi a alungat Domnul marea toată noaptea , cu vânt puternic de la răsărit şi s-a făcut marea uscat, că s-au despărţit apele. Şi au intrat fiii lui Israel prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat, iar apele le erau perete, la dreapta şi la stânga lor. ”

Conform relatării biblice carele faraonului au încercat să-i urmărească:

Conform relatării biblice carele faraonului au î ncercat să-i urmărească Imagine originală a carelor faraonului EX. 14:23 Iar Egiptenii, urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul mării, toţi caii lui Faraon, carele ş i călăreţii lui. 24 : Dar în straja dimineţii a căutat Domnul din stâlpul cel de foc ( … ) 25 : Şi a făcut să sară roţile de la carele lor, încât cu anevoie mergeau carele. Atunci au zis Egiptenii: ‘ Să fugim de la faţa lui Israel, că Domnul se luptă pentru ei cu Egiptenii! ’ . 26 : Iar Domnul a zis către Moise: ‘Î ntindeţi mâna asupra mării, ca să se î ntoarcă apele asupra Egiptenilor, asupra carelor lor ş i asupra călăreţilor lor ’ . 27 : Şi ş i-a î ntins Moise mâna asupra mării ş i spre ziuă s-a î ntors apa la locul ei, iar Egiptenii fugeau î mpotriva apei. Şi aşa a î necat Dumnezeu pe Egipteni în mijlocul mării. 28 : Iar apele s-au tras la loc ş i au acoperit carele ş i călăreţii î ntregii oştiri a lui Faraon, care intrase după Izraeliţi în mare ş i nu a rămas nici unul dintre ei.

PowerPoint Presentation:

Atunci Wyatt a decis să facă scufundări subacvatice ş i să cerceteze zona! Ghiciţi ce a găsit…

Roţi de la carele faraonului care s-au înecat, când îi urmăreau! :

Roţi de la carele faraonului care s-au î necat , când î i urmăreau! Obiecte găsite: roţi, corpuri de care, oase de oameni ş i de cai. Scufundătorii au găsit a ş a ceva ş i înspre coasta Saudită, opusă Nuweiba.

Din 1987, Ron Wyatt a găsit trei roţi de care, poleite, cu patru spiţe.:

Din 1987, Ron Wyatt a găsit trei roţi de care , poleite , cu patru spiţe. Coralii nu cresc pe aur, astfel forma a rămas intactă, deşi lemnul interior s-a dezintegrat, făcându-le prea fragile spre a fi mişcate. Speranţa expediţiilor viitoare e de a explora ape mai adânci cu minisubmarine teleghidate

O roată de car încrustată în corali, filmată spre coasta Saudită, se potriveşte cu roţile găsite în mormântul lui Tutankhamon.:

O roată de car încrustată în corali , filmată spre coasta Saudită, se potriveşte cu roţile găsite în mormântul lui Tutankhamon.

Roată de car şi osie, acoperite de corali:

Roată de car şi osie , acoperite de corali Exod 14:25 ‘ Şi a făcut să sară roţile de la carele lor, încât cu anevoie mergeau...'

PowerPoint Presentation:

Os mineralizat, din multele găsite î n locul de trecere , testat de Depart. de Osteologie d e la Stocholm University, este un femur uman, de la piciorul drept al unui bărbat de 165-170 cm. Este 'fosilizat, ' adică î nlocuit de minerale ş i coral i , deci nu poate fi datat cu carbon, de ş i acest obiect este clar antic.

Stâlpii comemorativi ai lui Solomon:

Stâlpii comemorativi ai lui Solomon Când Ron Wyatt a vizitat Nuweiba î n 1978, a găsit o coloană stil fenician culcată î n apă. Din păcate inscripţiile s-au erodat, astfel importanţa coloanei n-a fost î nţeleasă până î n 1984 , când o a doua coloană de granit a fost găsită pe coasta Saudită opusă – identică cu prima, dar cu inscripţiile intacte!

Ron Wyatt a găsit 2 stâlpi, puşi de regele Solomon pe ambele plaje, spre comemorarea trecerii Mării Roşii!:

Ron Wyatt a găsit 2 stâlpi , puşi de regele Solomon pe ambele plaje , spre comemorarea trecerii Mării Roşii! În alfabet fenician (evreiasca veche), conţinea cuvintele: Mizraim (Egipt) , Solomon , Edom ( moarte ) ; Faraon , Moise şi Iahve (Dumnezeu), indicând că regele Solomon a pus coloanele spre comemorarea miracolului trecerii mării. Arabia Saudită nu permite turişti şi poate de teama vizitatorilor nedoriţi, autorităţile au î nlăturat această coloană şi au pus acolo un steag ca semn.

Au trecut Marea Roşie spre Arabia Saudită unde conform arheologilor se află adevăratul munte Sfânt Sinai.:

Au trecut Marea Roşie spre Arabia Saudită unde conform arheologilor se află adevăratul munte Sfânt Sinai. De aici Unde Moise a primit cele 10 porunci

Inscripţii evreieşti găsite în Arabia:

Inscripţii evreieşti găsite în Arabia

Multe alte dovezi pot fi găsite de partea saudită, inclusiv rămăşiţe ale viţelului de aur, stâlpi, altare:

Multe alte dovezi pot fi găsite de partea saudită, inclusiv rămăşiţe ale viţelului de aur, stâlpi, altare

Chiar stânca Horeb pe care conform Bibliei, Moise a lovit-o de 2 ori, ca să dea apă poporului!:

St â nca s-a rupt î n dou ă ş i apa a ţâşnit … Chiar stânca Horeb pe care conform Bibliei , Moise a lovit-o de 2 ori , ca să dea apă poporului!

Din păcate media atee nu descrie aceste adevăruri în lumina credinţei, ci preferă să fie sceptică la dovezile arheologice despre veridicitatea istoriei biblice, Biblia fiind una din cele mai precise cărţi de istorie din lume. :

Din păcate media atee nu descrie aceste adevăruri î n lumina credinţei , c i preferă să fie sceptică la dovezile arheologice despre veridicitatea istoriei biblice, Biblia fiind una din cele mai precise cărţi de istorie din lume . For MORE Meaningful Power Points Think “ PowerPoint ” Think “ Paradise ” Think … Powerpointparadise.com

authorStream Live Help