συνέδριο δημόσιας υγείας

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Αθήνα

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Ομιλία του Κωνσταντίνου Σ. Πασχαλίδη Υποψηφίου διδάκτορα στη Διοίκηση Νοσοκομειακών Μονάδων

Slide 4: 

Αιτίες που οδήγησαν στη μεταρρύθμιση Η κακή κατάσταση των νοσοκομειακών μονάδων Η χαμηλή ποιότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Η ανεπαρκής χρηματοδότηση της υγείας Η μη δυνατότητα επιλογής γιατρού Οι χαμηλές αμοιβές των νοσοκομειακών υπαλλήλων Η μικρή ανάπτυξη της ιδιωτικής περίθαλψης

Slide 5: 

Αναμενόμενες θετικές αλλαγές Η βελτίωση της περίθαλψης εντός του νοσοκομείου. Η βελτίωση της σχέσης μεταξύ γιατρού και ασθενούς. Η βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης εκτός του νοσοκομείου. Η αύξηση των δαπανών για την παροχή της ιατρικής βοήθειας. Η βελτίωση της εγκαιρότητας της ιατρικής βοήθειας. Η αύξηση των αμοιβών του ιατρικού προσωπικού.

Slide 6: 

Άποψη για τις επαγγελματικές δυνατότητες του οικογενειακού γιατρού (%)

Slide 7: 

Βαθμός του πόσο ο προσωπικός γιατρός γνωρίζει την κατάσταση υγείας των ασθενών του (%)

Slide 9: 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Ομιλία του Κωνσταντίνου Σ. Πασχαλίδη Υποψηφίου διδάκτορα στη Διοίκηση Νοσοκομειακών Μονάδων

authorStream Live Help