An Teicneolaíocht agus Teagasc na Gaeilge

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Seo cur i láthair a rinne Aedín Uí Laoire ar an 23ú Feabhra 2013

Comments

Presentation Transcript

Teagasc agus foghlaim na Gaeilge san aonú aois is fiche.:

Teagasc agus foghlaim na Gaeilge san aonú aois is fiche.

Na hathruithe:

Na h athruithe Ní bheidh siollabas ann , beidh creatlach .

Dalta lárnach.:

Dalta lárnach . Cad a fhoghlaimeoidh mé inniu ?

Gníomhach:

Gníomhach Beidh sí ag obair ina haonair

nó:

nó Ag obair i mbeirteanna nó i ngrúpaí

Saol an déagóra:

Saol an déagóra

Na Príomhscileanna.:

Na Príomhscileanna . Mé féin a bhainistiú A bheith folláin A bheith cruthaitheach A bheith in ann cumarsáid a dhéanamh Ag obair le daoine eile Fáisnéis agus fianaise a bhainistiú .

An fhoghlaim:

An fhoghlaim Beidh sé mar aidhm ag an tsraith shóiséarach nua díriú ar bhéim níos láidre a leagan ar fhoghlaim an dalta agus ar ról an mhúinteora agus an dalta sa phróiseas sin. Ní bheidh an múinteoir os comhair an ranga beidh sí ina gníomhaire nó ina héascaitheoir nó stiúrthóir .

Suíomhanna áisiúla:

Suíomhanna áisiúla http:// www.edmodo.com/home http://vocaroo.com / http://evernote.com / http://freeology.com/graphicorgs / http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker /? http ://www.bbc.co.uk/irish/fios/cluichiteanga / http:// www.digitaldialects.com/Irish.htm

Suíomhanna áisiúla :

Suíomhanna áisiúla Wordle Tagxedo Blogster Glogster Publisher, Blockposters.com

Na dúshláin dúinn:

Na dúshláin dúinn Uimhreacht Litearthacht Cruthaitheacht Nuálaíocht Foghlaim ghníomhach An timpeallacht foghlama Measúnú chun foghlama Measúnú ar an bhfoghlaim Foghlaimeoirí éagsúla : closfhoghlaimeoir , amharcfhoghlaimeoir , foghlaimeoir cinéistéiseach

authorStream Live Help