Enegia Hidraulica

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Energia Hidraulica:

Energia Hidraulica Ene Andrei Clasa a X-a B

Definitie:

Definitie Energia hidraulică reprezintă capacitatea unui sistem fizic ( apă ) de a efectua un lucru mecanic la trecerea dintr -o poziție dată în altă poziție ( curgere ). Datorită circuitului apei în natură , întreținut automat de energia Soarelui , energia hidraulică este o formă de energie regenerabilă . Energia hidraulică este o energie mecanică formată din energia potențială a apei dată de diferența de nivel între lacul de acumulare și centrală , respectiv din energia cinetică a apei în mișcare.Exploatarea acestei energii se face actualmente în hidrocentrale , care transformă energia potențială a apei în energie cinetică . Aceasta e apoi captată cu ajutorul unor turbine hidraulice care acționează generatoare electrice care în final o transformă în energie electrică .

Centrala utilizand energia mareelor:

Centrala utilizand energia mareelor

Istoric:

Istoric Energia hidraulică a fost folosită încă din antichitate În India se foloseau roțile hidraulice la morile de apă . În Imperiul Roman morile acționate de apă produceau fâină și erau folosite de asemenea la acționarea gaterelor pentru tăierea lemnului și a pietrei . Puterea unui torent de apă eliberată dintr -un rezervor a fost folosită la extracția minereurilor , metodă descrisă încă de Pliniu cel Bătrân . Metoda a fost folosită pe larg în evul mediu în Marea Britanie și chiar mai târziu la extracția minereurilor de plumb și staniu . Metoda a evoluat în mineritul hidraulic , folosită în perioada goanei după aur din California . În China și în extremul orient, roți hidraulice cu cupe erau folosite la irigarea culturilor . În anii 1830 , în perioada de vârf a canalelor , energia hidraulică era folosită la tractarea barjelor în sus și în josul pantelor pronunțate . Energia mecanică necesară diverselor industrii a determinat amplasarea acestora lângă căderile de apă . În zilele de azi utilizarea curentă a energiei hidraulice se face pentru producerea curentului electric, care este produs în acest caz cu costuri relativ reduse , iar energia produsă poate fi utilizată relativ departe de surse .

Descriere cantitativă:

Descriere cantitativă Resursa hidroenergetică poate fi evaluată prin puterea ( energia în unitatea de timp ) care se poate obține . Puterea depinde de căderea și cu debitul sursei de apă .

PowerPoint Presentation:

Cantitatea de energie care se obține prin coborârea în câmp gavitațional a unui obiect de masă cu o diferență de înălțime este E= mgh

PowerPoint Presentation:

Energia hidraulică disponibilă într -un lac de acumulare se poate extrage prin coborârea intenționată a nivelului apei . În acest caz , puterea depinde de debitul masic al apei E m . gh t t

Potentialul hidroenergetic:

Potentialul hidroenergetic Potenţialul hidroenergetic Energia de origine hidro face parte din categoria energiilor regenerabile . Prin potenţial hidroenergeticse înţelege energia echivalentă corespunzătoare unui volum de apă într -o perioadă de timp fixată (1 an) de pe o suprafaţă ( teritoriu ) precizată . Potenţialul hidroenergetic se poate clasifica în mai multe categorii : - potenţial hidroenergetic teoretic (brut): • de suprafaţă ; • din precipitaţii ; • din scurgere ; - potenţial teoretic liniar (al cursurilor de apă ); - tehnicamenajabil ; -economic amenajabil ; - exploatabil . Principalele elemente ale unei amenajări hidroenergetice sunt : -polder, -lac redresor , - lacul de acumulare - nodul de presiune -care cuprinde : - castelul de echilibru care atenuează şocul loviturii de berbec cauzate de închiderea bruscă a vanei de admisie la turbină ; - galeria / canalul / conducta de aducţiune care are rolul ducerii apei către turbină , până întâlneşte conducta forţată . -casa vanelor - conducta forţată care este practic “ drumul spre turbină ” şi face parte din circuitul hidralic intern al turbinei ; - racordul dintre conducta forţată şi cetrală se face direct, în cazul montării unei singure turbine sau prin intermediul unui distribuitor în cazul mai multor turbine. - centrala hidroelectrică - este clădirea care adăposteşte echipamentele mecanice şi electrice ale amenajării : - turbina şi elementele sale auxiliare ; - generatorul cu elementele sale auxiliare ; -canal de fugă - conduce apa înapoi pe circuitul său natural.

Moduri de exploatare a energiei hidraulice::

Moduri de exploatare a energiei hidraulice : 1) Roti hidraulice 2) Hidrocentale

Roți hidraulice :

Roți hidraulice O roată hidraulică utilizează energia râurilor pentru a produce direct lucru mecanic . La debite mici se exploatează în principal energia potențială a apei . În acest scop se folosesc roți pe care sunt montate cupe , iar aducțiunea apei se face în partea de sus a roții , apa umplând cupele . Greutatea apei din cupe este forța care acționează roata . În acest caz căderea corespunde diferenței de nivel între punctele în care apa este admisă în cupe , respectiv evacuată și este cu atât mai mare cu cât diametrul roții este mai mare.

PowerPoint Presentation:

O roată hidraulică utilizează energia râurilor pentru a produce direct lucru mecanic . La debite mici se exploatează în principal energia potențială a apei . În acest scop se folosesc roți pe care sunt montate cupe , iar aducțiunea apei se face în partea de sus a roții , apa umplând cupele . Greutatea apei din cupe este forța care acționează roata . În acest caz căderea corespunde diferenței de nivel între punctele în care apa este admisă în cupe , respectiv evacuată și este cu atât mai mare cu cât diametrul roții este mai mare

Roţi hidraulice cu aducţiune inferioară la Hama, Siria:

Roţi hidraulice cu aducţiune inferioară la Hama, Siria

Hidrocentrale :

Hidrocentrale O hidrocentrală utilizează amenajări ale râurilor sub formă de baraje , în scopul producerii energiei electrice . Potențialul unei exploatări hidroelectrice depinde atât de cădere , cât și de debitul de apă disponibil . Cu cât căderea și debitul disponibile sunt mai mari , cu atât se poate obține mai multă energie electrică . Energia hidraulică este captată cu turbine . Potențialul hidroenergetic al României era amenajat în 1994 în proporție de cca . 40 %. Centrale hidroelectrice aveau o putere instalată de 5,8 GW, reprezentând circa 40% din puterea instalată în România . Producția efectivă a hidrocentralelor a fost în 1994 de aproape 13 TWh , reprezentând circa 24 % din totalul energiei electrice produs . Actual puterea instalată depășește 6 GW iar producția este de cca . 20 TWh pe an. Cota de energie electrică produsă pe bază de energie hidraulică este de cca . 22 - 33 %.

Hidocentrala de la Portile de fier:

Hidocentrala de la Portile de fier

Imagimi Hidrocentrale:

Imagimi Hidrocentrale

authorStream Live Help