Greutatea

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Greutatea :

Greutatea

Definitie :

Definitie Greutatea unui corp este forța cu care un c a mp gravitațional acționează asupra corpului. De exemplu greutatea unui corp aflat la suprafața Păm a ntului este G = m *g, unde m este masa corpului, iar este vectorul accelerației gravitaționale la suprafața Păm a ntului, orientat spre centrul planetei și cu valoarea standard de aproximativ 10 m/s² (valoarea reală depinde de poziția geografică și de altitudine).

Unitati de masura :

Unitati de masura Ca pentru orice alt tip de forță, unitatea de măsură în Sistemul Internațional pentru greutate este newtonul (simbol: N). În sistemul CGS de unități greutatea se măsoară în unitatea numită „dină”, definită ca forța care imprimă unui corp de 1 g o accelerație de 1 cm/s² .

Masurarea greutatii :

Masurarea greutatii Greutatea se poate determina folosind aceleași instrumente ca pentru alte tipuri de forță. O categorie de astfel de instrumente se bazează pe deformarea unui corp elastic și măsurarea acestei deformări. Așa funcționează dinamometrul, c a ntarele hidraulice, c a ntarele pneumatice, c a ntarele electronice cu senzori de tensiune mecanică etc.

Greutatea si masa corpurilor :

Greutatea si masa corpurilor Greutatea unui corp nu trebuie confundată cu masa lui. În viața curentă se face deseori confuzia între greutate și masă, aceasta din cauză că, la prima vedere, orice obiect care c a ntărește 1 kilogram-forță are masa tot de 1 kilogram. Din punct de vedere fizic însă cele două noțiuni s u nt distincte. Astfel, masa este o proprietate intrinsecă a corpului, un scalar care nu depinde de locul unde se află corpul, și exprimă cantitativ inerția acestuia, adică tendința de a se opune mai puternic sau mai slab schimbării stării de mișcare sau repaus atunci c a nd i se aplică o forță.

PowerPoint Presentation:

În schimb, greutatea este o forță (un vector) care măsoară o interacțiune, în particular aceea dintre corpul a cărui greutate o măsurăm și corpul care generează c a mpul gravitațional respectiv. În timp ce masa corpului este constantă, greutatea sa depinde de intensitatea c a mpului gravitațional; de exemplu greutatea unui obiect pe Pămînt este diferită de greutatea aceluiași obiect la mari altitudini, în stratosferă , în misiunile spațiale sau și pe Lună, deși masa obiectului e în toate cazurile aceeași

Greutatea pe Pamant :

Greutatea pe Pamant Măsurări de precizie arată că nici pe Păm a nt greutatea unui corp nu este constantă, ci depinde de valoarea locală a accelerației gravitaționale. Aceasta depinde de latitudine, de altitudine și de distribuția locală de masă a scoarței terestre

G= m*g:

G= m*g G

PowerPoint Presentation:

Proiect prezentat de Ghilezan Oana Clasa a IX-a B

authorStream Live Help