MOLLIER MENGEN 2010 (NXPowerLite)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Mengen van lucht

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht : 

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht 1 MENGEN VAN LUCHTHOEVEELHEDEN In de dagelijkse praktijk worden vaak luchthoeveelheden met verschillende temperaturen en relatieve vochtigheid gemengd. Hoe berekenen we nu de condities van het ontstane luchtmengsel? Dit gaat het beste aan de hand van een voorbeeld. We mengen 3 kg lucht (A)van 10 0C en RV = 90 % met een hoeveelheid van 2 kg lucht (B) van 30 0C en RV = 60 % . Voor A geldt:  Warmte-inhoud (h) = 27,4 kJ/kg Vochtinhoud (x) = 6,8 g/kg lucht Voor B geldt:  Warmte-inhoud (h) = 71,4 kJ/kg Vochtinhoud (x) = 16,2 g/kg lucht

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht : 

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht 2 MENGEN VAN LUCHTHOEVEELHEDEN We mengen 3 kg lucht (A)van 10 0C en RV = 90 % met een hoeveelheid van 2 kg lucht (B) van 30 0C en RV = 60 % . Voor A geldt:  3 kg lucht heeft een warmte-inhoud van 3 x 27,4 kJ/kg = 82,2 kJ 3 kg lucht heeft een vochtinhoud van 3 x 6,8 g/kg lucht = 20,4 gram Voor B geldt: 2 kg lucht heeft een warmte-inhoud van 2 x 71,4 kJ/kg = 142,8 kJ 2 kg lucht heeft een vochtinhoud van 2 x 16,2 g/kg lucht = 32,4 gram Voor het mengsel (A + B) geldt: 5 kg lucht heeft een warmte-inhoud van 82,2 + 142,8 = 225 kJ De warmte-inhoud (h) per kg is 225 kJ/5 kg = 45 kJ/kg 5 kg lucht heeft een vochtinhoud van 20,4 + 32,4 = 52,8 gram De vochtinhoud (x) per kg is 52,8 g /5 kg = 10,6 g/kg

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht : 

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht 3 MENGEN VAN LUCHTHOEVEELHEDEN Het mengpunt C ligt in ieder geval op de rode lijn tussen A en B. Daarnaast geldt: h = 45 kJ/kg en x = 10,6 g/kg Hiermee is punt C bepaald! De temperatuur in punt C kunnen we ook op deze manier berekenen: Voor A geldt:  3 kg lucht heeft een temperatuur van 3 x 10 = 30 Voor B geldt:  2 kg lucht heeft een temperatuur van 2 x 30 = 60 Voor C geldt:  De mengtemperatuur is (30 + 60) : 5 = 18 0C

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht : 

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht 4 MENGEN VAN LUCHTHOEVEELHEDEN In de praktijk worden bijna altijd volume-eenheden gemengd: kubieke meters in plaats van kilogrammen! We moeten dan volume omzetten naar massa met behulp van de soortelijke massa bij de heersende condities. Voorbeeld: We mengen 3 m3 lucht (A)van 10 0C en RV = 90 % met een hoeveelheid van 2 m3 lucht (B) van 30 0C en RV = 60 % . Voor A geldt:  3 m3 lucht heeft een massa van 1,24 x 3 = 3,72 kg. De warmte-inhoud (h) is 3,72 x 27,4 = 101,9 kJ. De vochtinhoud (x) is 3,72 x 6,8 = 25,30 gram. Voor B geldt:  2 m3 lucht heeft een massa van 1,155 x 2 = 2,31 kg. De warmte-inhoud (h) is 2,31 x 71,4 = 164,9 kJ. De vochtinhoud (x) is 2,31 x 16,2 = 37,42gram.

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht : 

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht 5 MENGEN VAN LUCHTHOEVEELHEDEN Het mengpunt C ligt op de blauwe lijn. De condities zijn: Warmte-inhoud (h) = (104,16 + 165,17) : (3,72 + 2,31) = 269,33 : 6,03 = 44,7 kJ/kg Vochtinhoud (x) = (25,30 + 37,42) : (3,72 + 2,31) = 62,72 : 6,03 = 10,4 g/kg Temperatuur (T) = {(10 x 3,72) + (30 x 2,31)} : 6.03 = 106,5 : 6,03 = 17,7 0C

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht : 

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht 6 DE BYPASS-FACTOR De temperatuur van de uitgeblazen lucht uit een koeler is altijd hoger dan de oppervlaktetemperatuur van de koeler. Dit komt omdat niet alle lucht volledig in contact komt met het koeleroppervlak. De Bypass-Factor geeft aan het percentage van de lucht dat NIET in aanraking is gekomen met de koeler. Voorbeeld: Ruimteluchttemperatuur (A): dbt = 27 0C en nbt = 190C. Koeleroppervlaktetemperatuur (B): dbt = nbt = 8 0C. Bij volledige warmte-uitwisseling zal de lucht afgekoeld worden tot 8 0C. Echter, omdat de Bypass-Factor in dit geval 0,4 is, wordt de lucht niet (27 0C - 8 0C ) = 19 K afgekoeld, maar 0,6 x 19 K = 11,4 K. De uitblaastemperatuur wordt 27 – 11,4 = 15,6 0C ( C ) Let op: De relatieve vochtigheid van de lucht wordt hoger, terwijl de vochtinhoud van de lucht minder wordt! Willen we de relatieve vochtigheid van de lucht verlagen, dan hebben we een echte LB-installatie nodig!

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht : 

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht 7 OPGAVE Een aircoset heeft bij een buitentemperatuur van 35 0C en een binnentemperatuur [A] van 32 0C (dbt) en 24 0C (nbt) een totale koelcapaciteit van 20 kW. De verdampertemperatuur [B] is daarbij 8 0C. De uitblaastemperatuur [C] is 26 0C. Bereken of bepaal de volgende waarden: Punt A: dauwpunttemperatuur : vochtinhoud : part.dampspanning : warmte-inhoud : relatieve vochtigheid : Punt B: dauwpunttemperatuur : vochtinhoud : part.dampspanning : warmte-inhoud : relatieve vochtigheid : Punt C: dauwpunttemperatuur : vochtinhoud : part.dampspanning : warmte-inhoud : relatieve vochtigheid : Bereken of bepaal de volgende waarden: De voelbare koelcapaciteit : De latente koelcapaciteit : De Bypass-Factor : SHR (VWF) : Δh / Δx :

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht : 

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht 8 OPLOSSING: Punt A: dauwpunttemperatuur : 21 0C vochtinhoud : 16,6 g/kg part.dampspanning : 2,5 kPa warmte-inhoud : 72,5 kJ/kg relatieve vochtigheid : 53 % Punt B: dauwpunttemperatuur : 8 0C vochtinhoud : 6,7 g/kg part.dampspanning : 1,6 kPa warmte-inhoud : 25 kJ/kg relatieve vochtigheid : 100 % Punt C: dauwpunttemperatuur : 18,5 0C vochtinhoud : 13,4 g/kg part.dampspanning : 2,1 kPa warmte-inhoud : 60,5 kJ/kg relatieve vochtigheid : 64 %

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht : 

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht 9 OPLOSSING De voelbare koelcapaciteit : (6 / 12) x 20 = 10 kW De latente koelcapaciteit : (6 / 12) x 20 = 10 kW De Bypass-Factor : (26 – 8) : (32 -8) = 0,75 SHR (VWF) : 10 / 20 = 0,50 Δh / Δx : 47.500 / 9,1 = 5220

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht : 

MOLLIERDIAGRAMMEN mengen van lucht 10 Voor oefenopgaven kun je een email sturen naar het bekende adres

authorStream Live Help