SIKOLOHIYANG PILIPINO

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

For Today  : 

For Today  Sikolohiyang Pilipino Research Methods in Psychology Ethics in Psychological Research

SIKOLOHIYANG PILIPINO : 

SIKOLOHIYANG PILIPINO (in short: SP)

Kasaysayan : 

Kasaysayan Pagdating ng mga Amerikano -- edukasyon -- nagsagawa ng mga IQ test, personality test

Kasaysayan : 

Kasaysayan Who is Amelia Earhart? “Whatever happens to Amelia Earhart, who watch the stars up in the sky?” - Someday We’ll Know, New Radicals How many dimes are there in a quarter?

Slide 5: 

Ang paggamit ng mga konsepto at panukat na hindi naaangkop sa isang kultura ay maaaring magpakita ng hindi tamang interpretasyon ng kilos at pag-iisip ng isang indibidwal. “Application of concepts and measurements which are not appropriate in a particular culture (or context) may result to an incorrect interpretation of one’s behavior and thinking.”

Kasaysayan : 

Kasaysayan Kung gayon: dapat ay naaayon sa kontekstong ginagalawan ng isang indibidwal! Konteksto – kultura (culture); lipunan (society)

Slide 7: 

Ang mga pagpapahalaga at pinahahalagahan sa isang kultura ay maaaring makita sa wika. BIGAS Palay Kanin Bahaw Tutong Suman Lugaw RICE Rice Grain Cooked Rice Cold Rice “Burnt” Rice Rice Cake Rice Porridge

Slide 8: 

SNOW?

Slide 9: 

MERON tayong sariling sikolohiya bilang mga Pilipino!

Kasaysayan : 

Kasaysayan Virgilio Enriquez -- a.k.a Doc E. -- itinuturing na Ama ng Sikolohiyang Pilipino -- nag-aral ng post-graduate studies sa ibang bansa -- taong 1970s ng bumalik sa Pilipinas

Slide 11: 

Tatlong anyo ng Sikolohiya Sikolohiya sa Pilipinas Sikolohiya ng mga Pilipino Sikolohiyang Pilipino

Sikolohiya sa Pilipinas : 

Sikolohiya sa Pilipinas Lahat ng mga pag-aaral, libro (texbook), at sikolohiyang makikita sa Pilipinas, banyaga man o makapilipino.

Sikolohiya ng mga Pilipino : 

Sikolohiya ng mga Pilipino Lahat ng mga pag-aaral, pananaliksik at mga konsepto sa sikolohiya na may kinalaman sa mga Pilipino.

Sikolohiyang Pilipino : 

Sikolohiyang Pilipino Nilalayong anyo ng sikolohiya sa Pilipinas. Sikolohiyang bunga ng KARANASAN, KAISIPAN AT ORYENTASYONG PILIPINO. (KKO)

Slide 15: 

Sikolohiya sa Pilipinas -- bisita sa bahay Sikolohiya ng mga Pilipino -- tao sa bahay Sikolohiyang Pilipino -- maybahay

Slide 16: 

May batayan sa kultura at wika. I LOVE YOU. MAHAL KITA. Ikaw, ako (tayong dalawa!)

Slide 17: 

CORE CONCEPT KAPWA Ibang Tao Hindi Ibang Tao Tampo Biro Lambing

Slide 18: 

Mahalaga ang mga pagpapahalaga ng isang kultura sa pag-unawa sa kilos at pag-iisip ng isang tao. Halimbawa: Pagpapahalaga sa pamilya, etc.

authorStream Live Help