Reforma i Contrareforma

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Reforma i Contrareformareligiosa : 

Reforma i Contrareformareligiosa

Índex : 

Índex La Reforma Les causes de la Reforma El protestantisme a Europa La Contrareforma La lluita contra els protestants La difusió de la Contrareforma Concili de Trento

Causes de la Reforma : 

Causes de la Reforma Al final de l’Edat Mitjana, hi havia un cert malestar en algunes capes de la societat pel rumb que havia pres l’Església. Els motius de descontentament eren: el luxe exagerat amb què s’envoltava l’alta jerarquia eclesiàstica, l’escassa cultura del clero, la compravenda de càrrecs eclesiàstics, etc. Alguns humanistes, com Erasme de Rotterdam, van criticar la generalització de totes aquestes pràctiques i van defensar una religiositat més íntima basada en la lectura de la Bíblia.

El Protestantisme a Europa : 

El Protestantisme a Europa Van sorgir noves doctrines reformistes: El luteranisme. Es fonamentava en: la salvació per la fe, el sacerdoci universal i l’autoritat de la Bíblia. Es va difondre per Alemanya, Suècia, Dinamarca, Noruega, els Països Baixos, Anglaterra i Suïssa. El calvinisme. Es va propagar per Suïssa de la mà de Joan Calví. Per al calvinisme, la feina forma part de la virtut moral i l’èxit als negocis s’associa a la gràcia divina. L’anglicanisme. Va sorgir a Anglaterra de la mà del monarca Enric VIII, quan el papa Climent VII es va negar a concedir-li l’anul·lació del seu matrimoni amb Caterina d’Aragó

Slide 5: 

Luter Calví Hugonots Enric VIII Difusió de la Reforma

Difusió de la Reforma : 

Difusió de la Reforma Els conflictes religiosos

La lluita contra els protestants : 

La lluita contra els protestants Acte de fe . El Papa va restablir la Inquisició el 1542 a Itàlia i Espanya, per perseguir els que es desviaven dels dogmes de l’Església . Va crear la Congregació de l’Índex, que publicava la llista de llibres contraris a la doctrina catòlica i prohibits als creients . Els sospitosos d’heretgia eren sotmesos a un judici, anomenat acte de fe.

Difusió de la Contrareforma : 

Difusió de la Contrareforma Per difondre el nou esperit religiós, a mitjan segle XVI es va iniciar la reforma de molts ordes religiosos. Es van crear nous ordes, com la Companyia de Jesús, fundada per sant Ignasi de Loiola el 1537.

authorStream Live Help