my stuff

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tutoriály MS Word 2007

Přechod z verze Word 2003 na Word 2007 : 

Přechod z verze Word 2003 na Word 2007

Novinka ve Wordu 2007: Pás karet - nový způsob ovládání : 

Novinka ve Wordu 2007: Pás karet - nový způsob ovládání Tutoriál 1,2

Skupina příkazů Soubor se nyní nachází pod tlačítkem Office : 

Skupina příkazů Soubor se nyní nachází pod tlačítkem Office Tutoriál 3

Nastavení Wordu: Příkaz Možnosti se nachází pod tlačítkem Office : 

Nastavení Wordu: Příkaz Možnosti se nachází pod tlačítkem Office Tutoriál 3

Tutoriály MS Word 2007 : 

Tutoriály MS Word 2007

Spuštění aplikace WordTlačítko Start - XP : 

Spuštění aplikace WordTlačítko Start - XP Tlačítko Start Vybrané aplikace Dokumenty Poslední dokumenty Tento počítač Hledat Vypnout počítač Tutoriál 4

Spuštění aplikace Word Tlačítko Start - Vista : 

Tlačítko Start Naposledy otevřené aplikace Všechny programy Dokumenty Poslední dokumenty Tento počítač Ovládací panely Hledat/příkazový řádek Vypnout počítač Spuštění aplikace Word do příkazového řádku napišme „Microsoft Word“ Všechny programy Ikona na ploše Spuštění aplikace Word Tlačítko Start - Vista 1 2 3 4 5 6 7 9 8 Tutoriál 4

Pracovní plocha MS Word 2003 : 

Pracovní plocha MS Word 2003 Titulek: název dokumentu a jméno aplikace Ovládání okna Pás karet Panely nástrojů/příkazy karty Další nástroje Panel rychlého spuštění Vlastní pracovní plocha Stavový řádek/jazyk Zoom Zobrazení Posuvníky Procházet/najít 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 Tutoriál 5

Nabídka Pásu karet : 

Nabídka Pásu karet Pás karet se skládá ze tří základních součástí.   Karty: Sedm základních karet v horní části pásu. Každá představuje určitou oblast činnosti.   Skupiny: Jednotlivé karty obsahují několik skupin, v nichž jsou společně zobrazeny související položky.   Příkazy: Příkaz je tlačítko, pole pro zadání nebo nabídka. Setrváme-li kurzorem nad ikonou zobrazí se kontextová nápověda Tutoriál 6

Tlačítko Office : 

Tlačítko Office Tlačítko Office nahrazuje v MS Word 2007 nabídku Soubor z Wordu 2003 Tlačítko Office umožňuje pracovat s dokumenty jako se samostatnými objekty Dokumenty se vytvářejí v operační paměti počítače – musíme je průběžně ukládat Tutoriál 7

Přípony a typy souborů : 

Přípony a typy souborů Soubor: nejmenší, samostatně vystupující celek informací; je označen jménem, tečkou a příponou („word.exe“, „dopis redakci.doc“, „Světla velkoměsta.avi“, …) Adresář, složka: logická množina souborů; umožňují hromadnou manipulaci se soubory; nemá příponu, vytváří stromovou strukturu Program: soubor instrukcí/informací pro počítač („word.exe“) Dokument: samostatný celek (.doc, .docx) Aplikace = program; program otvírá dokumenty Dokumenty s příponou „doc“ nebo „docx“ otevíráme pomocí aplikace Microsoft Word. Tutoriál 8,9

Typy souborů - ukázka : 

Typy souborů - ukázka Každý typ souboru má vlastní ikonu Typy souborů se zobrazují ve zvláštním sloupci Adresář (složka) Tutoriál 8,9

Přípony a typy souborů : 

Přípony a typy souborů Doc – MS Word 2003 Docx – MS Word 2007 Xls – MS Excel 2003 Xlsx – MS Excel 2007 Txt – text Dot – šablona Word Xlt – šablona Excel Wma, mp3 – audio Bmp, jpg – obrázky Avi, wmv – video Pdf – „univerzální“ formát Exe – program Tutoriál 9

Přípony a typy souborů : 

Přípony a typy souborů Název souboru max. 255 znaků nerozlišují se velká a malá písmena Název by měl charakterizovat obsah Může obsahovat diakritiku i mezery Nepovolené znaky: \ ? : * “ „ < > ˜; & @ # Přípona Délka 3 nebo 4 znaky Ve většině aplikací doplňována automaticky Charakterizuje typ souboru Tutoriál 9

Vytvoření nového dokumentu nebo šablony : 

Vytvoření nového dokumentu nebo šablony Nový dokument: Tlačítko Office → Nový → Prázdný dokument Nebo kl. zkratka Ctrl+N Výchozí název: „Dokument + pořadové číslo Dokumenty Word 2007 mají příponu .docx (Compatibility Pack) Šablona: Tlačítko Office → Nový → Nainstalované šablony Tutoriál 10

Ukládání dokumentů : 

Ukládání dokumentů Znakem operační paměti je její závislost na energetickém zdroji. Výsledky práce je nutné průběžně ukládat na pevný disk, či flash disk. Uložit (Ctrl+S): Office → Uložit Operační paměť Tutoriál 11

Ukládání dokumentu : 

Ukládání dokumentu Nový textový dokument ještě nemá jméno a musíme ho uložit pod novým jménem: tlačítko Office→ Uložit jako… → Název souboru: → Typ souboru: → Uložit Tutoriál 11

Rozšířené možnosti ukládání : 

Rozšířené možnosti ukládání Automatické ukládání 1. postup: Office → Uložit jako…. → Nástroje → Možnosti ukládání… 2. postup: Office → Možnosti aplikace Word → Uložit → Ukládat informace po… Tutoriál 12

Ukládání již jednou uloženého dokumentu : 

Ukládání již jednou uloženého dokumentu Dokument již má své jméno a místo v systému souborů Obvykle ukládáme do adresáře Dokumenty Klávesová zkratka Ctrl+S Uložit jako používáme při změně názvu (nebo formátu /.doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf atd./) Při ukládání neděláme mezi slovy mezery, ale používáme symbol „_“ Tutoriál 12

Ukládání dokumentů : 

Ukládání dokumentů Chystáme-li se na větší a složitější akci, postupujeme následovně: Dokument uložíme Provedeme úpravy Jsme-li spokojeni: Office → Uložit Nejsme-li spokojeni: Office → Zavřít → Neukládat Office → Otevřít Zálohujme si dokumenty externě! on-line, CD, flash, externí disk atd. www.mozy.com (online zálohování zdarma /angl./) Tutoriál 12

Otevření uloženého dokumentu : 

Otevření uloženého dokumentu Office → Otevřít Ctrl+O (open) Oblast hledání Cesta a úrovně stromové struktury Zobrazení Soubory typu, Velikost… Kontextová nápověda Možnosti nabídky Otevřít Filtrování souborů Hledání 1 2 3 4 5 6 7 8 Tutoriál 13

Otevření nedávno otevřeného dokumentu : 

Tlačítko Start Tlačítko Office Otevření nedávno otevřeného dokumentu V prvním případě zobrazíme všechny dokumenty bez ohledu na typ, ve druhém případě jen dokumenty dané aplikace Tutoriál 13

Otevření poškozeného dokumentu : 

Otevření poškozeného dokumentu Vytvoření záložní kopie: Tlačítko Office → Možnosti aplikace Word → Upřesnit → Vždy vytvořit záložní kopii Záložní kopie je verze dokumentu, která byla uložena před posledním uložením dokumentu. Záložní kopie tedy neobsahuje naposledy provedené změny, zabraňuje však úplné ztrátě dokumentu. Záložní kopie jsou uloženy ve stejné složce jako původní dokument s názvem souboru Záloha dokumentu název_dokumentu.wbk. Při každém uložení dokumentu je stávající záložní kopie nahrazena novou záložní kopií. Tutoriál 13

Změna režimu klávesnice : 

Změna režimu klávesnice Klávesnice je zařízení pro vstup dat. Pomocí ní zadáváme počítači příkazy Každé jazykové nastavení klávesnice umožňuje zadávání specifických symbolů Přepínání mezi jazyky/režimy: Shift+Alt Tutoriál 14

Klávesové zkratky : 

Klávesové zkratky Office → Možnosti aplikace Word → Přizpůsobit → Vlastní klávesové zkratky → Přidat Tutoriál 14

Klávesové zkratky : 

Klávesové zkratky Ctrl+B – nastaví tučné písmo. Ctrl +I – nastaví kurzívu. Ctrl +U – nastaví podtržené písmo. Ctrl +C – zkopíruje vybraný text nebo objekt do schránky. Ctrl +X – vyjme vybraný text nebo objekt a uloží jej do schránky. Ctrl +V – vloží text nebo objekt, který byl uložen ve schránce. Ctrl +Z – vrátí zpět poslední akci. Ctrl +Y – zopakuje poslední akci. Ctrl + A – vybere celý dokument. Ctrl + P – vyvolá tisk. Ctrl + N – otevře nový dokument Ctrl+Shift+Mezerník – vytvoří pevnou mezeru. Ctrl+Pomlčka – vytvoří pevnou pomlčku. Tutoriál 14

Změna režimu klávesnice : 

Změna režimu klávesnice Klávesové funkce Jestliže některá klávesa plní funkci přepínače, znamená to, že jejím prvním stiskem se funkce převrací, druhým stiskem vrací funkci zpět. Viz Caps Lock či Num Lock Tutoriál 14

Panel nástrojů Rychlý přístup : 

Panel nástrojů Rychlý přístup Výchozí nastavení panelu nástrojů Rychlý přístup obsahuje příkazy: Uložit Vrátit zpět Opakovat Tutoriál 15

Stavový řádek : 

Stavový řádek Číslo aktuální stránky (poloha kurzoru) Číslo aktuálního oddílu (kapitoly) Číslo stránky z… Vzdálenost kurzoru od horního okraje stránky Číslo aktuálního řádku Pozice kurzoru v řádku (sloupec) Počet slov v dokumentu 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 Jazyk (klávesnice) Režim revize dokumentu Vložit (Ctrl + V) Záznam makra Zobrazení stránky Zoom Tutoriál 16

Pohyb v dokumentu : 

Pohyb v dokumentu V dokumentu se lze pohybovat myší nebo klávesnicí Myš: rolovací kolečko vs. posuvníky Klávesové zkratky pro pohyb v dokumentu: Ctrl+End – poslední řádek v dokumentu Ctrl+Home – první řádek v dokumentu Ctrl+PgDn – o stránku níže Ctrl+PgUp – o stránku výše PgDn – o obrazovku níže PgUp – o obrazovku výše Home – začátek řádku End – konec řádku Kurzorové klávesy F5 – Přejít na… Tutoriál 16

Možnosti aplikace Word : 

Možnosti aplikace Word Office → Možnosti aplikace Word Oblíbené Zobrazení Uložit Upřesnit Tutoriál 17, 18

Kontrola pravopisu a mluvnice : 

Kontrola pravopisu a mluvnice Office → Možnosti aplikace Word → Kontrola pravopisu a mluvnice Tutoriál 19

Kontrola pravopisu a mluvnice : 

Kontrola pravopisu a mluvnice Office  Možnosti aplikace Word  Kontrola pravopisu a mluvnice  Možnosti automatických oprav…  záložka Automatický formát Slovník je sdílen napříč aplikacemi MS Office kl. zkratka „F7“ Tutoriál 19

Automatické opravy : 

Automatické opravy Funkce Automatické opravy používá seznam předdefinovaných oprav, které umožňují rozpoznat a opravit překlepy, pravopisné chyby a obvyklé symboly. Položky, které nepotřebujeme, můžeme snadno odebrat, nebo přidat své vlastní. Tutoriál 19

Možnosti automatických oprav : 

Možnosti automatických oprav Office  Možnosti aplikace Word  Kontrola pravopisu a mluvnice  Možnosti automatických oprav…  záložka Automatické opravy Tutoriál 19

Možnosti automatických oprav II : 

Možnosti automatických oprav II Napíšeme slovo ketré a oddělíme jej mezerou od dalšího slova. Slovo se změnilo na které. Postavíme se na něj kursorem a pod slovem se objeví modrá vodorovná čárka. Klepnutím myší na ni obdržíme nabídku a zvolíme Změnit zpět na eBanka. Někdy o opravy nestojíme, např. Lněnička = „Lňéňa“ Tutoriál 19

Vymezení oblasti pro formátování : 

Vymezení oblasti pro formátování Oblasti můžeme vybírat: Myší (tažením, kliknutím) Opakovaným klikáním myší vybereme větu, odstavec, celý text Klávesovými zkratkami (např. Ctrl+Shift+End, Ctrl+A…) Klávesou F8 označujeme stále větší celky (Shift+F8 k odstranění) Kliknutím na ikonu ROZ (Rozšířit výběr) na stavovém řádku (MS Word 2003) Tutoriál 19

Formátování písma : 

Formátování písma Označíme text → Formát → Písmo (Ctrl+D) Všimněme si náhledu v dolní části Některé možnosti se vylučují Rychlejší je přístup z karty Domů Ctrl+Shift+D – dvojité podtržení Měřítko – roztažení a zhuštění textu Mezery – zvětší či zmenší mezery mezi znaky Umístění – posun textu vzhůru či dolů Prokládání písem velikosti – přizpůsobení mezer např. pouze u nadpisů Tutoriál 20

Slide 40: 

Změnit velikost písmen Namodříme text, který chceme zformátovat Karta Domů  Velká písmena Tuto funkci využijeme zejména, zapneme-li si nedopatřením CapsLock Tutoriál 20

Slide 41: 

Tutoriál 20

Slide 42: 

Tutoriál 20

Slide 43: 

Tutoriál 20

Slide 44: 

Tutoriál 20

Slide 45: 

Tutoriál 20

Slide 46: 

Wanted! Dead or Alive! Wanted! Dead or alive! Tutoriál 20

Formátování odstavce I : 

Formátování odstavce I V současné době se při formátování odstavce nepoužívá odsazení prvního řádku. To byla konvence, která se používala při psaní textu na psacím stroji. Formátování odstavce umožňuje nejen zlepšit estetickou úroveň dokumentu, ale hlavně zvýšit jeho přehlednost a dostupnost informací v něm obsažených. Odstavec je text v dokumentu, který je vymezen stiskem klávesy Enter. Tutoriál 21

Formátování odstavce II : 

Formátování odstavce II Nastavení možností odstavce Zarovnání: Vlevo Řádkování: Jednoduché Přesně: 23b (normostrana) Menu Ohraničení a stínování (probereme později…) Tutoriál 21

Formátování odstavce III : 

Formátování odstavce III Tok textu Kontrola osamocených řádků: zakázat poslední řádek na novém listu Svázat řádky: zakázat koncem stránky rozdělit odstavec Svázat s následujícím: zakáže rozdělení odstavců koncem stránky Vložit konec stránky před: …vybraný odstavec Tutoriál 21

Odrážky a číslování : 

Odrážky a číslování Karta Domů → skupina Odstavec Odrážky Číslování Tutoriál 22, 23

Tezaurus a překlady : 

Tezaurus a překlady Napišme slovo „smlouva“ a označme jej myší. Stiskněme kombinaci kláves Shift + F7, nebo karta Revize → Tezaurus, nebo vyvolejme kontextové menu → Synonyma. Tutoriál 24

Zarážky a tabulátory : 

Zobrazení  skupina Zobrazit či skrýt  Pravítko  Odrážky Zarážky a tabulátory Tutoriál 25

Schránka sady Office : 

Schránka sady Office Panel Rychlý přístup: Kopírovat Vyjmout Vložit Karta Domů: Vyjmout Kopírovat Schránka sady Office Vložit Z menu pravého tlačítka Klávesová zkratka: Ctrl+C (kopírovat) Ctrl+X (vyjmout) Ctrl+V Tutoriál 26

Bleskové kopírování formátu : 

Bleskové kopírování formátu Karta Domů → skupina Schránka → Kopírovat formát Označíme myší „vzorový odstavec“. Stiskneme tlačítko Kopírovat formát. Najedeme nad formátovanou oblast, postavíme se na její konec a při stisknutém levém tlačítku myši označíme celý odstavec. Tutoriál 26

Zabezpečení dokumentu I : 

Zabezpečení dokumentu heslem: Office  Uložit jako  Nástroje  Obecné možnosti Zabezpečení dokumentu I Tutoriál 27

Zabezpečení dokumentu II : 

Zabezpečení dokumentu II Heslo pro otevření :… Heslo pro zápis:… Potvrdit heslo Heslo „heslo“ je slabé heslo… „video-office_007“ je silné heslo… Tutoriál 27

Uzamknout dokument : 

Uzamknout dokument karta Revize → Zamknout dokument Po přihlášení k službě Windows Live lze získat pokročilé možnosti uzamykání dokumentu Chceme-li povolit úpravy pouze v některých částech dokumentu, rozdělíme si nejprve příslušné pasáže na oddíly → Omezení práv → Vyplňovací formuláře Tutoriál 27

Zobrazení stránky : 

Zobrazení stránky Karta Zobrazení  skupina Zobrazení dokumentů  Rozložení při tisku Tutoriál 28

Zobrazení stránky II : 

Rozložení dokumentu – otevře osnovu resp. Rozvržení dokumentu Miniatury – otevře podokno s náhledy stránek Uspořádat vše – uspořádá všechna okna aplikace Nové okno – zobrazí nové okno aktuálního dokumentu (změny se projeví v obou dokumentech) Rozdělit – rozdělí aktuální okno, aby bylo možné zobrazit různé části téhož dokumentu Zobrazení stránky II Tutoriál 28

Porovnání dokumentů : 

Porovnání dokumentů karta Revize  Porovnat V rámci revizí máme také možnost dokument zaslat ke kontrole a připomínkám další osobě. Posléze můžeme snadno identifikovat, které změny jsme provedli my a které jiný recenzent. Tutoriál 29

Vzhled stránky – konce oddílů : 

Vzhled stránky – konce oddílů Rozložení stránky  Konce Konce oddílů: Další stránka – jestliže pracujeme s delším dokumentem nebo jej potřebujeme rozdělit na části, které chceme odlišně formátovat, je nutné jej rozdělit na jednotlivé oddíly, z nichž každý může mít jiný formát. Konce stránek: Strana – na místo, kde stojí kurzor, se vloží „tvrdý“ konec stránky. To znamená, že vždy, když tiskárna dojede k tomuto příkazu, pokračuje v tisku na nové stránce. Tutoriál 30

Nastavení jednoho oddílu dokumentu na šířku : 

Nastavení jednoho oddílu dokumentu na šířku Na konec dokumentu vložíme nový oddíl (karta Rozložení stránky  Konce  Další stránka) Postavíme se do nového oddílu  karta Rozložení stránky  Orientace  Na šířku Tutoriál 30

Vzhled stránky : 

Vzhled stránky karta Rozložení stránky  Okraje  Vlastní okraje záložka Okraje záložka Papír Záložka Rozložení Pozor! Nepleťme si Zobrazení a Vzhled stránky. Karta Zobrazení pracuje s oknem aplikace jako s celkem. Karta Rozložení upravuje vnitřní aspekty stránky. Tutoriál 31

Dělení slov : 

Dělení slov Nástroje → Jazyk → Dělení slov → Automatické dělení slov Pokud zapneme funkci automatického dělení slov, provede aplikace Word rozdělení slov automaticky na požadovaných místech v dokumentu. Jestliže později dokument upravíme a změníme konce řádků, bude provedeno nové dělení slov. ruční dělení slov Tutoriál 31

Slide 65: 

Odeslání dokumentu na Internet Blog je možnost, jak si rychle vytvořit webové stránky. Můžete zde publikovat svoje fotky a vytvořit si tak fotogalerii, rovněž zde zveřejňovat své texty a vytvářet zápisník vašich myšlenek, můžete zde vydávat své eseje nebo fejetony, diskutovat s ostatními nebo provozovat nástěnku pro výměnu vzkazů Tutoriál 32

Odeslání dokumentu jako přílohy mailové zprávy : 

Odeslání dokumentu jako přílohy mailové zprávy Office  Odeslat  Email  Příjemce pošty (jako příloha) Otevře se aplikace MS Outlook Office Odeslat  Create Adobe PDF and Email  Uložíme PDF  Vyplnit příjemce a odeslat Pro otevření souborů typu „docx“ v MS Office 2003 je třeba si stáhnout z webu www.microsoft.com tzv. Compatibility Pack nebo v Možnostech nastavit ukládání v „doc“. Tutoriál 32

Slide 67: 

Tisk dokumentu I Tlačítko Office  záložka Tisk  Náhled Rychlý tisk Tisk Tutoriál 33

Tisk dokumentu II : 

Tisk dokumentu II Office  Tisk Klávesová zkratka Ctrl + P Tabulka Vlastnosti tiskárny se může pro každou tiskárnu lišit… Tutoriál 33

Motivy a skupina Pozadí stránky : 

Motivy a skupina Pozadí stránky Karta Rozložení stránky Skupina Motivy Skupina Pozadí stránky Tutoriál 34

Slide 70: 

Karta Vložení Slouží k vkládání objektů Vybráním vložených objektů se aktivují další, speciální karty (Nástroje tabulky, Nástroje obrázku, Nástroje grafu…) Tutoriál 35

Kreslení : 

Kreslení V MS Office 2003 jsme pro kreslení měli k dispozici panel nástrojů Kreslení. Ve většině aplikací systému Microsoft Office 2007 není panel nástrojů Kreslení k dispozici. Karta Nástroje kreslení se zobrazí, pouze pokud vybereme tvar, čáru nebo jiný nakreslený objekt (tvary, křivky, čáry a objekty WordArt). Pokud chceme v aplikacích systému Office 2007 provést úkoly, ke kterým jsme dříve používali panel nástrojů Kreslení ,klepněme na možnost ve skupině Ilustrace nebo Text na kartě Vložení. Tutoriál 36

Tvorba grafických objektů : 

Tvorba grafických objektů Čára karta Vložit  Tvary  Čára: kurzor myši se změní na křížek. V místě počátku čáry stiskneme levé tlačítko myši a tažením při stále stisknutém tlačítku táhneme čáru do libovolného koncového bodu. Šipka Vzorek šipek ukazuje nejrůznější provedení. Je možné nastavovat i různá barevná provedení. Přesun, změna velikosti, nebo kopírování se provádí stejně jako u čáry. Tutoriál 36

Změna automatického tvaru : 

Změna automatického tvaru Nakresleme „smajlík“ a nechme jej aktivní Karta Formát  Změnit tvar  Základní tvary Vybereme obdélník se zaokrouhlenými rohy. Objekt v zápětí změní tvar. Méně radikální změny tvaru objektů můžeme provádět pomocí aktivních bodů. Např. žlutým bodem lze měnit úsměv, zeleným rotaci objektu atd. Tutoriál 36

Seskupení (svázání) objektů : 

Seskupení (svázání) objektů Nabídka Kreslit z panelu nástrojů Kreslení Karta Vložit  Tvary  nakreslíme 3 elipsy. Každou elipsu můžeme samostatně formátovat Držíme Shift a druhou rukou myší vybereme všechny tři objekty Nejprve můžeme „sněhuláka“ vycentrovat pomocí příkazu Zarovnat. Karta Formát  Skupina  Seskupit Karta Formát  Skupina  Seskupit Abychom mohli pracovat s kartou Formát (tj. Nástroje kreslení), obrázek musí být aktivní Tutoriál 36

Obtékání textu : 

Obtékání textu Nástroje kreslení (karta Formát)  Obtékání textu  Upravit hraniční body  uzlové body můžeme táhnout a tak měnit obtékání textu Tutoriál 36

Natočení objektu : 

Natočení objektu Cvaknutím pravým tlačítkem myši na hranici automatického objektu vyvoláme kontextové menu  Formát automatického tvaru  záložka Velikost  Otočení (proti směru hodinových ručiček = záporná čísla) Tutoriál 36

Formát automatického tvaru : 

Formát automatického tvaru Záložka Barvy a čáry Cvaknutím myší na hranici libovolného objektu vyvoláme kontextové menu  Formát automatického tvaru  záložka Barvy a čáry  Efekty výplně Tutoriál 36

Textové pole : 

Textové pole V libovolném místě můžeme otevřít textové pole a do něj vkládat text, symboly či do něj kreslit. Dále můžeme do pole vložený obsah i libovolně formátovat, využít zarovnání textu, měnit barvu textu i výplně pole, sílu čar, barevné provedení, stínování. .. Karta Vložení  Textové pole Tutoriál 37

Úprava textového pole : 

Úprava textového pole Cvaknutím myší na hranici libovolného objektu vyvoláme nabídku zvanou kontextové menu  Formát automatického tvaru (nebo Formát textového pole)  záložka Textové pole Záložka Pozice (obtékání textu) Je třeba nejdříve kliknout na objekt, aby se hranice objevila a pak teprve kliknout na tuto hranici pravým tlačítkem myši. Tvar hotového textového pole lze dále měnit: karta Formát (Nástroje textového pole)  skupina Styly textového pole  Změnit tvar Tutoriál 37

Vytvořit propojená textová pole : 

Vytvořit propojená textová pole Postup: Vytvoříme textové pole a pomocí tlačítka Ctrl + tah myší uděláme jeho kopii. Do prvního textového pole zkopírujme více textu, než může pojmout (Ctrl+C  Ctrl+V). Aktivujme pole klepnutím myší na jeho hranici a pravým tlačítkem myši vyvoláme nabídku. Vybereme „Vytvořit propojení textového pole“ Přesuneme kurzor ve tvaru stojícího džbánku nad textové pole, které lze propojit, změní se na vylévající se džbánek. Klepněme myší na prázdné textové pole, do něhož se má text přelévat. Tutoriál 37

Pole : 

Pole Karta Vložení  Rychlé části  Pole Pole umožňují vkládat data, která by mohla být v dokumentu změněna, a která pole dokážou automaticky sledovat a zobrazovat. Chceme-li aktualizovat jedno pole, označíme je myší a stiskneme klávesu F9 (všechna pole: Ctrl+A  F9) Abychom měli jistotu, že při tisku tiskneme aktuální hodnoty polí, musíme v nabídce Možnosti  Zobrazení zaškrtnout políčko Před tiskem aktualizovat pole. Tutoriál 37

WordArt : 

Karta Vložení  WordArt Nabídka WordArt je jen orientační; pomocí panelu nástrojů na kartě Nástroje WordArtu lze texty dále upravovat WordArt Tutoriál 38

Slide 83: 

Vložení obrázku do textového pole I Karta Vložení  Obrázek Karta Vložení  Textové pole Verze dokumentu 2003 (režim kompatibility) Viz tutoriál Karta Kreslení! Viz tutoriál Textové pole! Tutoriál 39

Vložení obrázku do textového pole II : 

Vložení obrázku do textového pole II Vytvoříme textové pole a necháme jej aktivní Karta Vložení  Obrázek  Ze souboru Obrázek můžeme dále upravovat pomocí karty Nástroje obrázků, pole pomocí karty Nástroje textového pole Tutoriál 39

Rychlé části – stavební bloky : 

Rychlé části – stavební bloky Vybereme pracovní oblast  Vložení  Rychlé části  Uložit výběr do galerie rychlých částí V galerii rychlých částí si můžeme vybírat předdefinované stavební bloky dokumentu, případně přidávat vlastní. Stavební bloky lze využívat místo schránky, chceme-li uchovat nějaký text nebo objekt delší dobu. V nabídce Organizátor stavebních bloků… editovat vlastnosti rychlých částí či je mazat. Tutoriál 40

Rychlé části – Organizátor stavebních bloků : 

Rychlé části – Organizátor stavebních bloků Karta Vložení  Rychlé části Chceme-li změnit obsah stavebního bloku, musíme jen nejprve vložit do dokumentu, pak provést změny a nakonec uložit pod stejným jménem. Původní stavební blok se přepíše. Tutoriál 41

Iniciála : 

Karta Vložení  skupina Text  Iniciála Pro detailní úpravy iniciál vybereme Možnosti iniciál, kde můžeme změnit velikost. Samotný font iniciály, ale obvykle vybíráme až na kartě Domů ve skupině příkazů Písmo, abychom znak viděli v živém náhledu… Iniciála Tutoriál 42

Slide 88: 

Rovnice a symboly Priorita matematických operací Mocniny a odmocniny Závorky Násobení a dělení Sčítání a odčítání Tutoriál 43

Karta Vložení  Symbol : 

Karta Vložení  Symbol Symbol Tlačítko Klávesová zkratka dovoluje přiřadit v dalším dialogovém oknu vybranému znaku kombinaci kláves, která jej aktivuje. Symbol můžeme vkládat i pomocí automatických oprav. Pamatujete na náš textový řetězec „aaa“? Viz kapitola Kontrola pravopisu a mluvnice. Tutoriál 43

Hypertextový odkaz I : 

Hypertextový odkaz I Karta Vložení  Hypertextový odkaz Tutoriál 44

Slide 91: 

Hypertextový odkaz II Karta Vložení  Hypertextový odkaz Pro vložení hypertextového odkazu musíme nejprve vybrat pracovní oblast. Možnosti: Odkaz na jiné místo v dokumentu Odkaz na internetovou stránku Otevření emailového klienta Odkaz na jiný dokument Nový dokument Tutoriál 44

Slide 92: 

Záložka I Karta Vložení  skupina Odkazy  Záložka Funkcí záložky je rychle lokalizovat určité místo v dokumentu. Záložka označuje určité místo nebo vybraný text, ke kterému jste zadali název a označili jej, abyste se k němu mohli později vrátit. Tutoriál 45

Záložka II : 

Záložka II karta Vložení  Záložka Text můžeme buď nejprve namodřit ([…]), nebo se postavit kurzorem na začátek nového „oddílu“ (I). Závorky se netisknou. Tutoriál 45

Vytvoření křížového odkazu : 

Vytvoření křížového odkazu Karta Vložení → Odkaz → Křížový odkaz Křížové odkazy umožňují bleskový pohyb v dokumentu i propojení s jinými dokumenty Tutoriál 46

Záhlaví a zápatí : 

Záhlaví a zápatí Zobrazení  Rozložení při tisku  2x kliknout na horní okraj stránky nebo pravým tlačítkem myši Karta Vložení  Záhlaví a zápatí Do záhlaví je vhodné vkládat názvy dokumentů, kapitol, logo firmy apod. Do zápatí vkládáme čísla stránek, ale i automatické údaje, kdy byl dokument naposledy uložen, název dokumentu, identifikaci autora, atd. Tutoriál 47

Vytvoření záhlaví (pro celý dokument) : 

Vytvoření záhlaví (pro celý dokument) Otevřeme si dokument, ve kterém chceme vytvořit vlastní záhlaví. Karta Vložení  Záhlaví Do záhlaví napíšeme název dokumentu  označíme myší Formát  Písmo - velikost písma 16 a řez písma Tučně.  Proložení znaků  mezery: 6b  OK (nebo tlačítko Enter) Text zarovnáme na střed Tutoriál 47

Slide 97: 

Kombinování speciálních karet – vytvoření záhlaví Zarovnání záhlaví či zápatí zprava i zleva Karta Návrh  Vložit kartu Zarovnání Karta Zobrazení  Pravítko  Pravá zarážka Karta Vložení  Textové pole Karta Vložení  Tabulka Tutoriál 48

Slide 98: 

Další příkazy z karty Návrh (záhlaví a zápatí) Skupiny příkazů: Záhlaví a zápatí Vložit Navigace Možnosti Pozice Zavřít Tutoriál 49

Nástroje záhlaví a zápatí : 

S texty a objekty v záhlaví i zápatí můžeme pracovat jako s běžnými texty či objekty. Můžeme je formátovat, doplňovat nebo odstraňovat. Nástroje záhlaví a zápatí Můžeme kombinovat i několik speciálních karet a vkládat do záhlaví například textové pole, do kterého vnoříme další pole Tutoriál 47-51

Vytvoření zápatí : 

Nakreslíme si v zápatí 2 textová pole První textové pole: (např.) zdroj  „Název dokumentu - “  karta Návrh  Rychlé části  Pole  kategorie: Informace o dokumentu  FileName Druhé textové pole: „Datum poslední úpravy - “karta Návrh  Rychlé části  Pole  kategorie: Datum a čas  EditTime „Datum poslední úpravy - “karta Návrh  Rychlé části  Pole  kategorie: Datum a čas  EditTime + karta Návrh  Číslo stránky  Aktuální umístění Vytvoření zápatí Tutoriál 50

Vložení různých záhlaví do dokumentu : 

Vložení různých záhlaví do dokumentu Karta Rozložení stránky  Konce  Další stránka (2x) Vložení  Záhlaví  karta Návrh (Nástroje záhlaví a zápatí)  vypneme Propojit s předchozím (karta Návrh, skupina Navigace)  Přesouváme se mezi oddíly  Vytvoříme nové záhlaví Tutoriál 50

Vložení objektu I : 

Karta Vložení  Objekt  Text ze souboru… U větších souborů zásadně jejich obsah nepřenášíme přes schránku (Ctrl+C, Ctrl+V). Promísily by se styly a formátování, velice často se pak objevují potíže s tiskem. Vložení objektu I Tutoriál 52

Slide 103: 

Vložení objektu II Karta Vložení  Objekt  Objekt  MS Office PowerPoint 2007 Presentation MS Office Excel Wordsheet Tutoriál 52

Slide 104: 

SmartArt Karta Vložení  SmartArt Tutoriál 53

Vložení obrázku z KlipArtu : 

Karta Vložení  Klipart Vložení obrázku z KlipArtu Klipart je sada obrázků a animací přístupných offline i online. Vyhledávání probíhá pomocí klíčových slov. Tutoriál 54

Grafy I : 

Grafy I Karta Vložení  Graf Graf je vizuálním ztvárněním určitých dat číselné povahy. Cílem grafického ztvárnění je nejen atraktivní vzhled, ale především přehlednost a názornost zobrazení. Data musí být prezentována stylem "kouknu a vidím". Forma grafu se musí podřídit typu dat, která chceme do grafu zanést. Tutoriál 55

Grafy II – Editace grafu – karta Návrh a Formát : 

Grafy II – Editace grafu – karta Návrh a Formát Každý soubor dat a každý účel prezentace kladou na graf specifické požadavky. Ne všechny grafy jsou vzájemně zaměnitelné… Tutoriál 56

Grafy III – Editace grafu - karta Rozložení : 

Grafy III – Editace grafu - karta Rozložení Některé položky nejsou pro některé grafy aktivní… Jakýkoli vybraný prvek v rolovacím menu můžeme hned v druhém kroku podrobit detailnímu formátování příkazem Formátovat výběr. Příkazem Obnovit se vrátíme k výchozímu nastavení. Tutoriál 57

Grafy IV – Výpočty v grafu : 

Grafy IV – Výpočty v grafu Karta Návrh  Vybrat data Karta Návrh  Upravit data Tutoriál 58

Styly a formátování : 

Styly a formátování Styly umožňují použít i navazující operace. Například dokážeme-li správně označit nadpisy, Word za nás během několika vteřin vytvoří obsah dokumentu, který je schopen na požádání aktualizovat. Karta Domů → Styly (Ctrl + Alt + Shift + S) Stylem rozumíme soubor formátů, z nichž nejdůležitější jsou písmo, odstavec, jazyk a číslování Tutoriál 59

Styly a formátování – Nový styl : 

Styly a formátování – Nový styl Karta Domů → Styly → Spravovat styly → Nový styl… → Formát Tutoriál 60

Styly a formátování – Nový styl : 

Styly a formátování – Nový styl Skupina příkazů Styly → diagonální šipka → Nový styl Tutoriál 60

Styly a formátování – Organizátor Import/export stylu I : 

Styly a formátování – Organizátor Import/export stylu I Karta Domů → Styly → Spravovat styly → Import/Export → Otevřít soubor → Kopírovat Tutoriál 61

Styly a formátování – Organizátor Import/export stylu II : 

Styly a formátování – Organizátor Import/export stylu II Šablony jsou nastaveny jako výchozí typ zobrazovaných souborů, proto se musíme nejprve přepnout na Všechny soubory nebo Všechny dokumenty aplikace Word! Tutoriál 61

Tabulky – úvod a Rychlé tabulky : 

Tabulky – úvod a Rychlé tabulky Označení celé tabulky a kontextové menu Karta Vložení → Tabulka → Rychlé tabulky Tutoriál 62

Tabulky – další způsoby tvoření : 

Tabulky – další způsoby tvoření Karta Vložení → Tabulka Vložit tabulku šachovnice Navrhnout tabulku Tutoriál 63

Navrhnout tabulku : 

Navrhnout tabulku Karta Vložení → Tabulka → Navrhnout tabulku → Myší nakreslíme obdélník → tažením myši uvnitř vytvořme příčky tabulky → karta Návrh (Nástroje tabulky) → vypneme Navrhnout tabulku Tutoriál 63

Tabulky – vnoření tabulky z Excelu : 

Ctrl+C → Ctrl+V Tabulky – vnoření tabulky z Excelu Tutoriál 64

Převod textu na tabulku Převod tabulky na text : 

Převod textu na tabulku Převod tabulky na text Vložením znaků oddělovače (například čárek nebo tabulátorů) označme, kde má být text rozdělen do sloupců. Pomocí znaků konce odstavce (Enter) označme, kde má začínat nový řádek. Vybereme text → Vložení → Tabulka → Převést text na tabulku… Karta Rozložení (Nástroje tabulky) → skupina Data → Převést na text Tutoriál 65

Editování tabulky : 

Editování tabulky Tabulku lze formátovat ihned po vložení z menu Možnosti vložení V rámci formátování můžeme Rozdělovat a slučovat buňky Odstraňovat a přidávat sloupce a řádky Měnit ohraničení Zalamovat tabulky Opakovat záhlaví na každé stránce… Tutoriál 66

Opakování řádků záhlaví. Zalamování tabulek : 

Opakování řádků záhlaví. Zalamování tabulek Označíme oblast se záhlavím → karta Rozložení → Opakovat řádky záhlaví Karta Rozložení stránky → Konce → Další stránka Tabulky, které přesáhnou počtem řádků více než jednu stránku, je třeba ještě upravit, aby neztratily vypovídající hodnotu. Především je nutné, aby se hlavička tabulky opakovala na každé stránce, do které tabulka zasahuje. Dále je nutné, aby se rozsáhlé buňky tabulky na konci stránek buď rozdělily, nebo naopak zůstaly pohromadě. Tutoriál 66

Formátování tabulky : 

Formátování tabulky Karta Návrh→ Ohraničení Tutoriál 67

Formátování tabulky - Styly : 

Formátování tabulky - Styly Při formátování vzhledu tabulky musíme používat Styly z karty Návrh, při formátování písma Styly z karty Domů Tutoriál 67

Formuláře I : 

Formuláře I Karta Vývojář → skupina Ovládací prvky Tutoriál 68

Formuláře II : 

Formuláře II Vytvořme si tabulku 2x6 buněk Office → Možnosti aplikace Word → Oblíbené → Zobrazit na pásu kartu Vývojář Office → Nový → Šablony → Normal → Vytvořit nový: Šablonu → OK Karta Vývojář → skupina Ovládací prvky → Režim návrhu → Text, Rozevírací seznam… Tutoriál 69

Formuláře II : 

Formuláře II Zásady: Otázky a odpovědi musí být přehledně rozmístěny Musí obsahovat pouze nezbytné údaje Kolonky by měly obsahovat vysvětlivky s příklady Pro umístění používáme buňky tabulky Formuláře: Textové pole Zaškrtávací pole Rozvírací pole Ochrana formuláře Vkládat údaje do textového pole. Zaškrtávat políčka. Vybírat ze seznamů. Tutoriál 69

Makro : 

Makro Makro je uložená posloupnost činností, kterou lze spustit jediným příkazem Karta Vývojář → Záznam makra Tutoriál 70

Makro – editování maker v programu Visual Basic : 

Makro – editování maker v programu Visual Basic Karta Vývojář → Makra Tutoriál 71

Makra: Upozornění zabezpečení : 

Makra: Upozornění zabezpečení Když budeme později otevírat dokument, který aktivně využívá makra, budeme před jeho spuštěním zastaveni oknem Upozornění zabezpečení. Tutoriál 70,71 Zakázat makra – dokument otevřeme bez maker v něm obsažených. Tím zabráníme aktivaci případných virů. Při opětném uložení ale o tato makra přijdeme! Povolit makra – otevřeme dokument včetně maker. Ta musí pocházet z důvěryhodného zdroje, jinak se dostaneme do ohrožení viry. Další informace – získáme snadný přístup k rozsáhlé nápovědě s množstvím odkazů.

Slide 130: 

Vytvoření komentáře Karta Revize  Nový komentář Komentář je poznámka, jež autor nebo recenzent přidávají na okraj dokumentu jako marginálii. Komentář odstraníme z menu pravého tlačítka Tutoriál 72

Komentář - revize : 

Komentář - revize Karta Revize  skupiny příkazů: Komentář Sledování Změny Tutoriál 73

Okno Poznámky pod čarou a vysvětlivka : 

Okno Poznámky pod čarou a vysvětlivka Karta Odkazy → Vložit poznámku pod čarou Tutoriál 74,75

Vložení poznámky pod čarou a vysvětlivky : 

Vložení poznámky pod čarou a vysvětlivky Karta Odkazy → Vložit Poznámku pod čarou (Alt+Ctrl+F) Karta Odkazy → Vložit Vysvětlivku (Alt+Ctrl+D) Word jednotlivé poznámky automaticky označí správným pořadovým číslem. Tutoriál 74,75

Vytvoření obsahu – příprava Stylů : 

Vytvoření obsahu – příprava Stylů Karta Odkazy → Obsah Obsah vytvoříme aplikací různých stylů na odstavce s jednotlivými názvy kapitol. Tutoriál 76

Vytvoření obsahu : 

Vytvoření obsahu Obsah vytváříme prostřednictvím Stylů, nebo příkazy skupiny Obsah na kartě Odkazy Před přidáním úrovně musíme titulek namodřit Obsah se automaticky neaktualizuje Klikneme na seznam pravým tlačítkem → Aktualizovat Karta Odkazy → Aktualizovat tabulku Tutoriál 77

Vytvoření obsahu : 

Vytvoření obsahu Text v dokumentu musí být organizován pomocí nadpisů a ty musí být naformátovány odpovídajícím stylem (Nadpis1, Nadpis2…) Karta Odkazy →Obsah → Vložit obsah Tutoriál 77

Rejstřík : 

Rejstřík Rejstřík lze vytvořit z následujících položek jednotlivá slova, věty nebo symboly témata v určitém rozsahu stránek odkazy na jinou položku (doprava viz kolo) Aplikace Word shromáždí položky rejstříku, seřadí je podle abecedy, vytvoří odkazy na příslušná čísla stránek, vyhledá a odstraní duplicitní položky na stejné stránce a zobrazí rejstřík v dokumentu Označení oblasti textu nacházející se na více stránkách jako položky rejstříku Karta Vložení → Záložka Tutoriál 78

Hromadná korespondence- vytvoření vlastního seznamu : 

Hromadná korespondence- vytvoření vlastního seznamu Hlavní dokument - informace, které budou ve všech kopiích shodné Karta Korespondence → Spustit hromadnou korespondenci Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky (např. dopis) Zpracování korespondence zahrnuje následující celkové kroky: Nastavení hlavního dokumentu. Hlavní dokument obsahuje text a grafiku totožnou v každé verzi sloučených dokumentů, například zpáteční adresu nebo oslovení ve formulářovém dopisu. Připojení dokumentu ke zdroji dat. Zdroj dat je soubor obsahující informace, které chcete sloučit do dokumentu. Jsou to například jména a adresy příjemců dopisu. Upřesnění seznamu příjemců nebo položek. Aplikace Microsoft Office Word generuje kopii hlavního dokumentu pro každou položku nebo záznam v datovém souboru. Jestliže je datovým souborem seznam adresátů, budou těmito položkami pravděpodobně adresáti korespondence. Pokud chcete generovat jen kopie určitých položek v datovém souboru, můžete vybrat položky (záznamy), které chcete zahrnout. Vložení zástupních symbolů označovaných jako pole hromadné korespondence do dokumentu. Po zpracování hromadné korespondence budou pole hromadné korespondence vyplněna informacemi z datového souboru. Náhled a dokončení hromadné korespondence. Před vytištěním celé sady můžete zobrazit náhled každé kopie dokumentu. Tutoriál 79

Hromadná korespondence- příprava seznamu : 

Hromadná korespondence- příprava seznamu Pokračování na dalším slidu… Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 3 Krok 3 Tutoriál 79

Hromadná korespondence- samotná tvorba dopisu : 

Hromadná korespondence- samotná tvorba dopisu Krok 4 představuje samotnou tvorbu dopisu Vždy se nejdříve postavíme kurzorem do místa, kam chceme vložit automatický blok Krok 4 Tutoriál 79

Hromadná korespondence- náhled a tisk : 

Hromadná korespondence- náhled a tisk Krok 6 Krok 5 Automatické bloky (hodnoty a jejich proměnné) lze vkládat i do vlastního textu dopisu… Tutoriál 79

Slide 142: 

Hromadná korespondence- import adresátů z Excelu Hromadnou korespondenci lze vytvořit i bez Průvodce, a to z pásu karet Korespondence Seznam jmen si můžeme i sami připravit z tabulky vytvořené ve Wordu. Dokument nesmí obsahovat nic kromě tabulky a první řádek musí tvořit názvy proměnných. Zdrojem může být MS Access, MS Excel, MS Outlook, nebo tabulka v MS Word Vytvoříme si tabulku se seznamem (doc) → karta Korespondence → Vybrat příjemce → Použít existující seznam → vložíme soubor se seznamem Tutoriál 80

Hromadná korespondence- tvorba obálek : 

Hromadná korespondence- tvorba obálek Nový dokument → Spustit hromadnou korespondenci → Obálky → zpáteční adresa (stejná) →Vybrat příjemce →Blok adresy → Tisk dokumentů Tutoriál 81

Příprava štítků : 

Příprava štítků Karta Korespondence → Spustit hromadnou korespondenci → Štítky Nezapomeňme štítky nakonec aktualizovat! Tutoriál 82

Konec… : 

Konec… Děkujeme za vaši pozornost.  Video-office s.r.o.

authorStream Live Help